Si són dades personals del propi autor que voluntàriament les publica, no hi ha cap impediment. 

Si són dades personals de terceres persones, caldrà acreditar que s’ha obtingut el seu consentiment o que concorre algun altre dels supòsits que legalment permeten aquest tractament de dades.

Última actualització d'aquesta pàgina: 9 maig 2024