El cas dels videojocs no queda expressament recollit a la Llei de Propietat Intel·lectual. En canvi aquesta llei sí que reconeix les obres audiovisuals i els programes informàtics, i es podria entendre el videojoc com una obra multimèdia que aplega diferents creacions que tenen protecció per si mateixes: guió, imatges, música, programari …

Els diàlegs són una obra literària protegida i com a tal hi ha l’opció d’acollir-se al dret de cita, tenint en compte que només es pot fer servir a títol de cita o d’anàlisi, comentari o judici crític. Així doncs podeu revisar la consulta Què són el dret de cita i el dret d’il·lustració amb finalitat educativa o de recerca? amb informació de totes les condicions que cal complir.

Aquesta excepció a la llei permet utilitzar fragments d’obres “quantitativament poc rellevants”. En obres impreses o susceptibles de ser-ho, s’acostuma a calcular el 10% de l’obra. Així, entenent el “guió o diàlegs” com una obra en si mateixa, únicament es pot reproduir un 10% del total de diàlegs que hi apareixen, indistintament de la duració total del videojoc.

Cal tenir en compte que a banda de la reproducció i la comunicació pública, si es vol realitzar una transformació de l’obra (com és el cas d’una traducció), es genera una obra derivada i, per tant, cal sol·licitar permís al titular de drets. Per a més informació podeu consultar Què són les obres derivades?

Última actualització d'aquesta pàgina: 10 maig 2024