La inclusió d’una obra aïllada de caràcter plàstic o fotogràfic en una obra pròpia no es pot encabir en el dret de cita si no es realitza amb finalitats docents o d’investigació. En aquest cas, és necessària l’autorització corresponent de l’autor/a. 

Una imatge de l’obra en baixa resolució permet identificar l’obra en qüestió i a més es podria entendre com una transformació de la mateixa, per a la qual es necessita autorització de la persona que n’és l’autora. La resta de casos indicats també requereixen fer ús del dret de transformació de l’obra original, per tant cal demanar permís per escrit a qui en tingui els drets d’explotació.  

CEDRO i VEGAP són dues entitats de gestió dels drets de propietat intel·lectual on adreçar-se per demanar l’autorització pertinent. Més informació: Què és una entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual?

Última actualització d'aquesta pàgina: 10 maig 2024