Existeixen recursos per l’anonimització de dades?

Pots obtenir informació sobre com anonimitzar les dades en aquests recursos: Per a més informació pots adreçar-te al Delegat de Protecció de Dades de la teva institució. Contacte UAB: https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/proteccio-de-dades/delegat-de-proteccio-de-dades-1345751808843.html

Què és Turnitin?

És una eina de detecció de similituds que l’Escola de Doctorat de la UAB posa a l’abast dels doctorands matriculats als programes de doctorat que formen part d’un Pla pilot abans de fer el dipòsit de la tesi en línia. L’objectiu de l’eina és la detecció i prevenció de plagi a través d’un servei de […]

Què és la doctrina del “fair use”?

“La doctrina del “fair use” és una doctrina provinent dels països de dret anglosaxó (common law) i no és aplicable a l’ordenament jurídic espanyol. Aquesta doctrina impedeix que els drets de propietat intel·lectual es configurin com a drets absoluts, permetent l’ús lliure i gratuït d’aquests drets amb finalitats de crítica, comentari, anàlisi, reportatges de notícies, ensenyament […]

Quins drets d’autor adquireix la ciutadania que participa en un projecte de recerca?

La ciutadania que participa en projectes de recerca adquireix els drets de propietat intel·lectual que li atorga la Llei depenent de la participació i alçada creativa de la seva contribució, com qualsevol altre participant. És important tenir en compte i consideració els aspectes legals d’aquesta participació ciutadana des del punt de vista de la propietat […]

Qui és l’autor de les dades de recerca d’una investigació?

Les dades de recerca de caràcter factual o numèriques no es consideren obres intel·lectuals i, per tant, no estan protegides pels drets de Propietat intel·lectual. No obstant, la forma d’obtenció, l’estudi i interpretació d’aquestes dades en el marc d’un treball de recerca, el seu processament o la seva incorporació en una base de dades sí […]