Quan es considera que una obra és òrfena?

Es consideren obres òrfenes aquelles on els seus titulars no estan identificats o, d’estar-ho, no estan localitzats tot i que s’hagi fet una cerca diligent dels mateixos. Actualment l’ús d’obres òrfenes està regulat a l’article 37 bis de la Llei de Propietat Intel·lectual i el RD 224/2016, de 27 de maig, pel qual es desenvolupa […]

Què és el domini públic?

És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan venç el termini de protecció dels drets econòmics o d’explotació. Una obra que es troba en domini públic pot ser explotada lliurement, respectant els drets morals d’autoria i d’integritat de la mateixa. Podeu consultar Quina durada tenen els drets d’explotació? Una eina […]

Què són els drets d’autor?

El dret d’autor es defineix com el conjunt de drets d’una persona física sobre la seva obra (creació humana original) de naturalesa literària, artística o científica expressades per qualsevol mitjà o suport. Les persones jurídiques també poden ser titulars d’alguns drets. La legislació estableix que l’autor pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i […]

Què és la propietat intel·lectual?

L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) classifica les diferents facetes de la propietat intel·lectual en dues branques principals: d’una banda, els drets lligats a la propietat industrial (invencions industrials -patents, models d’utilitat, dissenys industrials-, know-how i signes distintius -marques, noms comercials, denominacions d’origen-) i, d’una altra, els drets d’autor i els drets connexos als […]

Com puc obtenir un DOI per a una revista científica?

Podran sol·licitar el DOI de la UAB les revistes científiques o de divulgació de la investigació reconegudes al directori oficial de revistes de la UAB (https://revistes.uab.cat/web/directori), que s’editin en format electrònic, es gestionin amb Open Journal Systems (OJS) i estiguin allotjades a la plataforma de revistes digitals ReDi de la UAB (http://revistes.uab.cat). La petició s’ha […]

Què és el DOI?

El DOI (digital object identifier o identificador d’objecte digital) és un codi alfanumèric que identifica qualsevol objecte digital, per exemple un article de revista científica, un capítol de llibre, un conjunt de dades (dataset), una comunicació d’un congrès, un àudio, un vídeo, una imatge… Serveix per identificar de manera unívoca i persistent un objecte digital, […]