Pot un PDI publicar al Campus Virtual i al DDD els materials que necessita posar a disposició dels alumnes?

Per descomptat. No obstant, publicar materials al Campus Virtual i al DDD suposa fer ús del dret d’explotació de “Comunicació pública”, per tant, cal estar en possessió dels drets d’explotació de les obres o disposar dels permisos corresponents per no incórrer en la vulneració de drets de tercers. En el cas de publicacions de recursos […]

Com ha de procedir un PDI si sospita que el seu material docent ha estat utilitzat de forma fraudulenta per usuaris amb accés al Campus Virtual consistent en una nova publicació en una plataforma d’apunts?

Si se sospita que hi ha hagut una vulneració de drets cal actuar de la següent manera: Estudiar i valorar si els materials docents penjats a la plataforma tenen alçada creativa i podien ser transformats (no hi ha plagi) Si es considera que els materials docents han estat plagiats, cal que el professorat els identifiqui […]

Com es pot protegir el material docent de creació pròpia per tal que no sigui distribuït amb fins lucratius a través de pàgines web que comercialitzen apunts (com per exemple, Wuolah o Unybook)?

La llicència CC recomanada per a materials docents és BY-NC-SA que incorpora la finalitat per a usos NO lucratius (o sigui, que lucrar-se no és permès). En la creació d’un material docent es recomana  fer constar clarament a la portada: Autoria (nom i filiació institucional). Es aconsellable l’ORCID. Lloc Data Menció de drets. La UAB […]

És necessària autorització de terceres persones per penjar al Campus Virtual les ponències presentades en una conferència organitzada per la UAB?

Penjar les ponències suposa fer un acte de reproducció i de comunicació pública i, per tant, és necessari demanar autorització a l’autor o titular d’aquests drets. Per a més informació podeu consultar les Recomanacions d’avís legal per a jornades i congressos organitzats per la UAB.

Quin ús de continguts es pot fer en el Campus Virtual?

L’article 32.4 de la Llei de propietat intel·lectual permet reproduir i fer comunicació pública de continguts en els campus virtuals universitaris limitats a un capítol de llibre, article de revista o extensió assimilable al 10% del total de l’obra, a canvi d’una remuneració equitativa a l’autor. En aquest sentit la UAB ha formalitzat una llicència […]

És posible fotocopiar un capítol d’un llibre o un article d’una revista i publicar-lo al Campus Virtual?

L’article 32.4 de la Llei de propietat intel·lectual permet reproduir i fer comunicació pública de continguts en els campus virtuals universitaris limitats a un capítol de llibre, article de revista o extensió assimilable al 10% del total de l’obra, a canvi d’una remuneració equitativa a l’autor. En aquest sentit la UAB ha formalitzat una llicència […]