Estudiants de la Facultat i del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB i estudiants de centres amb què el doctorat en Traducció i Estudis Interculturals ha formalitzat convenis específics de doctorat o convenis Eramus de doctorat80€*
Estudiants d’altres programes de doctorat de la UAB125€
Estudiants externs

175€

*Els estudiants de 1r i 2n any del doctorat en Traducció i Estudis Interculturals hi poden assistir de forma gratuïta (si no hi van assistir prèviament), ja que es tracta d’una activitat obligatòria per a la prova de seguiment. En aquest cas, només s’ha d’emplenar el formulari d’inscripció, però NO el formulari d’admissió ni realitzar posteriorment la matrícula (ja que requeriria el pagament). Això implica que no es podrà demanar el certificat acadèmic a l’escola de Postgrau, però sí s’obtindrà un certificat del departament vàlid per a la prova de seguiment.

El preu NO inclou el cost del certificat acadèmic d’aprofitament (79,55€). Més informació aquí. (Informació sobre com demanar el certificat acadèmic aquí). 
Cal assistir a un 80% de les sessions per superar el curs i obtenir el certificat corresponent. El curs consta de 3 ECTS.

Per a sol·licitar la inscripció, cal que ompliu DOS formularis:

  • el formulari d’inscripció aquí
  • el formulari per sol·licitar l’admissió aquí, on s’ha d’aportar com a mínim un certificat d’identificació (DNI, NIE, Passaport) i un certificat d’estudis de màster o de doctorat.

Una vegada completada la sol·licitud d’inscripció i d’admissió es rebrà un missatge amb les instruccions per realitzar i pagar la matrícula aquí.

Data límit d’admissió: 17 de juny de 2023.

El nombre de places és limitat.