El Grup d’estudis de Psicologia de l’Activitat Física i l’Esport (GEPE) està reconegut com a nom específic per part de la UAB  des de 1996 i té els seus orígens en els projectes de recerca sobre assessorament a entrenadors que el professor Jaume Cruz va començar durant els anys 80.

Actualment, el GEPE forma part de l’Institut de Recerca de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona (IRE-UAB) i s’integra en el Grup de Recerca en Ciències Socials en l’Esport (GRECSE; 2021-SGR-00204) reconegut per la Generalitat de Catalunya.

En el darrer quinquenni, els membres del GEPE-GRECSE han coordinat i participat en 6 projectes europeus, dos projectes d’I+D, i diversos projectes subvencionats per entitats públiques i privades. Els nostres membres han publicat més de 20 articles en revistes indexades a l’ISI, a més de llibres i capítols que han esdevingut una referència en psicologia de l’esport. Pel que respecta a la formació, s’han defensat 7 tesis doctorals a més d’organitzar i impartir docència en el màster oficial de psicologia de l’activitat física i l’esport de la UAB i l’INEFC. També han realitzat diferents accions de transferència en coordinació amb federacions i organitzacions esportives.