El Grup d’estudis de Psicologia de l’Activitat Física i l’Esport (GEPE) ha estat reconegut com a Grup de Recerca Consolidat (GRC, 2014SGR 751), està reconegut com a nom específic per part de la UAB  des de 1996 i té els seus orígens en els projectes de recerca sobre assessorament a entrenadors que el professor Jaume Cruz va començar durant els anys 80.

En el darrer quinquenni, els membres del GEPE han coordinat i participat en 1 projecte europeu, 4 projectes d’I+D, i diversos projectes subvencionats per entitats públiques i privades. Els nostres membres han publicat més de 20 articles en revistes indexades a l’ISI, a més de llibres i capítols que han esdevingut una referència en psicologia de l’esport. Tanmateix, hem dirigit 8 tesis doctorals a més d’organitzar i impartir docència en els màsters de psicologia de l’activitat física i l’esport de la UAB i l’INEFC. També hem realitzat diferents accions de transferència en coordinació amb federacions i organitzacions esportives