Accedeix al web del Doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport

El programa de doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport s’organitza en dos àmbits d’aplicació i d’investigació que tenen en comú els professors del doctorat i l’enfocament en les línies de investigació: la psicologia de la salut i la psicologia de l’activitat física i de l’esport. Són dos rames que comparteixen principis i models psicològics i mètodes d’investigació, i que tenen uns àmbits d’aplicació en funció dels usuaris i situacions finals (salut en la població general i salut en els esportistes). Aquests dos àmbits d’investigació són rellevants per al desenvolupament de la salut i el benestar tan des del punt de vista físic como del psicològic i del social, i tenen una llarga tradició d’investigació científica.

A més a més, la psicologia de la salut i de l’activitat física i de l’esport és una disciplina en que la Universitat Autònoma de Barcelona ha adquirit un alt grau d’experiència i reconeixement nacional i internacional, i que pot oferir equips d’investigació perfectament capacitats per a formar a doctors en els mètodes d’investigació més avançats. Com s’ha exposat, aquests grups d’investigació comparteixen professors de màster i de doctorat que investiguen en l’àmbit general de la psicologia de la salut i en el sub-camp més específic de la psicologia de l’esport o de l’activitat física.