Accedeix al web del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Esport i l’Activitat Física

Aquest és un màster oficial de caràcter professionalitzador que pretén preparar al psicòleg per a actuar en l’àmbit de l’esport: des de l’assessorament d’entrenadors i tècnics de l’esport de base fins a la preparació psicològica per a l’alt rendiment, i també per a l’assessorament a professionals de la salut per tal de millorar les pautes d’activitat física de la població general.
 
El màster pretén que els alumnes coneguin les teories de la psicologia de l’esport i de l’activitat física perquè estiguin en condicions d’aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en contextos esportius.
Així mateix, el màster vol aconseguir que els alumnes dominin les estratègies d’intervenció necessàries per realitzar un treball aplicat en els àmbits de la iniciació esportiva, o del rendiment esportiu o de l’activitat física en relació a la salut.