Authors
Muñoz-Tapia, Ramon, Sentís, Gael, Yu, Shang, Guo, Guang-Can, Li, Chuan-Feng, Xiang, Guo-Yong, Zhao, Yuan-Yuan, Wu, Yu-Chun, Xu, Jin-Shi, Cheng, Ze-Di, Zhou, Zong-Quan, Liu, Xiao, Liu, Wei, Ke, Zhi-Jin, Wang, Yi-Tao, Jia, Zhih-Ahn, Tang, Jian-Shun, i Huang, Chang-Jiang
Citation Key
1071
COinS Data

Date Published
Jan-10-2018
DOI
10.1103/PhysRevA.98.040301
ISSN
2469-9926
Journal
Physical Review A
Short Title
Phys. Rev. A
URL
https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.98.040301http://harvest.aps.org/v2/journals/articles/10.1103/PhysRevA.98.040301/fulltexthttps://link.aps.org/article/10.1103/PhysRevA.98.040301
Volume
98
Year of Publication
2018