Física Teòrica: Informació i Fenòmens Quàntics
Facultat de Ciències, Edifici Cn
Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
Spain

Fax: +34 93 581 1938