PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

 

Títol del projecte: Estudi de 50 individus procedents de les excavacions arqueològiques realitzades a La Sagrera

Investigador/a principal: Dra. M. Eulàlia Subirà

Entitat finançadora: Antequem SL

Durada: des de 2018

 

Títol: Anàlisi d’ADN i confirmació i identificació de difunts

Investigador principal: Assumpció Malgosa 

Empresa/Administració finançadora: Cementiris de Barcelona SAU 

Duració: 01/03/2018-31/12/2018

 

Títol del projecte: Anàlisi genètica de les restes humanes procedents del jaciment de Galligants 5, Girona

Investigador/a principal: Dra. M. Eulàlia Subirà

Entitat finançadora:  BAULA, Recerca Arqueològica SL

Durada: des de 2017 fins 2017

Investigador/a principal: Dra. M. Eulàlia Subirà

 

Títol: Monopolar radiofrequency at 448 kHz (INDIBA system) in the treatment of pelvic pain: Data entry and statistical analysis

Investigador principal: Cristina Santos (Universitat Autònoma de Barcelona)

Empresa/Administració finançadora: Empresa Indiba SA

Duració: 22/11/2013 a 30/6/2014

 

Títol: Clinical study to evaluate the efficacy and safety of a monopolar multichannel radiofrequency equipment (448 kHz) applied with fixed electrodes (RFMM-EF) to treat chronic musculoskeletal pain: Data entry and statistical analysis

Investigador principal: Cristina Santos (Universitat Autònoma de Barcelona)

Empresa/Administració finançadora: Empresa Indiba SA

Duració: 01/2015 a 07/2015

 

Títol: Estudio antropológico y paleogenético de restos humanos del yacimiento arqueológico del Cerro de las Balsas-Chinchorro (Alicante).

Investigador principal: Assumpció Malgosa Morera

Empresa/Administració finançadora: Aduna Proexa. Prospecciones y Excavaciones Arqueológicas

Duració: 11/09/2006  a 11/09/2010

 

Títol: Estudio antropológico y forense de los restos humanos procedentes de las tumbas reales del Monasterio de santas Creus (Tarragona)

Investigador principal: Assumpció Malgosa Morera

Empresa/Administració finançadora: Museu d’Història de Catalunya

Duració: 11/09/200610 a 11/09/2011

           

Títol: Estudio antropológico y paleogenético de los restos humaanos del Cerro de las Balsas-Chinchorro, Alicante

Investigador principal: Assumpció Malgosa Morera

Empresa/Administració finançadora: Arpa Patrimonio, SL

Duració: 11/09/2006 a 10/09/2010

           

Títol: Estudis per a l’exhumació de la fossa de Gurb

Investigador principal: Assumpció Malgosa Morera

Empresa/Administració finançadora: Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

Duració: 08/04/2008 a 31/12/2008

 

Títol: Estudi antropològic del material dipositat al Museu Diocesà de Solsona

Investigador principal: Dra M Eulàlia Subirà

Empresa/Administració finançadora: Museo Diocesano de Solsona

Duració: 2006-2007

 

Títol: Análisis de elementos traza en las poblaciones neolíticas, tardorromanas e islámicas de El Cerro de las Balsas (Alicante)

Investigador principal: Dra M Eulàlia Subirà

Empresa/Administració finançadora: Aduna Proexa SL

Duració: 2007

 

Títol: Excavació i estudi antropològic de les tombes del jaciment de les Roquetes a Tàrrega

Investigador principal: Dra M Eulàlia Subirà

Empresa/Administració finançadora: Servei d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya

Duració: 2007-2009

 

Títol: Análisis isotópico del yacimiento de Cercadilla (Córdoba)

Investigador principal: Dra M Eulàlia Subirà

Empresa/Administració finançadora: Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía

Duració: 2011

 

Títol: Análisis isotópico del yacimiento del Dolmen de Montelirio

Investigador principal: Dra M Eulàlia Subirà

Empresa/Administració finançadora: Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de Andalucía

Duració: 2011

 

Títol: La alimentación desde el análisis de elementos traza en las Motillas de Azuer (Ciudad Real)

Investigador principal: Dra M Eulàlia Subirà

Empresa/Administració finançadora: Departamento de Prehistoria, Universidad de Granada

Duració: 2011

 

Títol: Reconstrucció alimentària de diverses poblacions neolítiques i de l’Edat de Bronze des de l’anàlisi d’isòtops estables

Investigador principal: Dra M Eulàlia Subirà

Empresa/Administració finançadora: Àtics SL

Duració: 2014

 

Títol: Informe antropológico del estudio de los restos humanos recuperados en la intervención arqueológica en Plaça Gardunya, Barcelona.

Investigador principal: Dra M Eulàlia Subirà

Empresa/Administració finançadora: Conatus SL

Duració: 2014