Laboratori de pre-PCR d’ADN antic

Laboratori de post-PCR

Laboratori de pre-PCR d’ADN modern

Espai d’equips de PCR, estufes, aigua i armaris de seguretat

Electroforesi i documentació de gels

Sala de campanes de seguretat equipada amb pressió positiva

Equips per realitzar anàlisis bioinformàtiques