Reconstrucció de poblacions antigues

  • Desenvolupament de metodologies per l’estudi de restes humanes de contexts arqueològics i forenses.
  • Reconstrucció de la dinàmica poblacional (demografia i relacions filogenètiques) i estil de vida (dieta, patrons d’activitat i estat de salut) de poblacions humanes antigues.
  • Interpretació del context tafonòmic de restes humanes a partir d’estudis observacionals i experimentals.
  • Estudis d’identificació i reconstrucció de les circumstàncies i causes de mort de personatges històrics i de contextos de desaparicions forçades (fosses de la Guerra civil) i casos forenses.

Dinàmica de poblacions actuals

  • Variació genòmica de poblacions actuals: reconstrucció microevolutiva i projecció sanitària.
  • Estudi de la variació genòmica i molecular amb individus amb patologies com el càncer, les malalties cardiovasculars i neuro-degeneratives.
  • Estudi dels mecanismes evolutius del DNA mitocondrial.