1- Estudi de la dinàmica de poblacions humanes amb característiques geogràfiques i/o socioculturals singulars (insulars, de muntanya o frontera, i d’interès històric o prehistòric).

2- Estudi de la dinàmica evolutiva de les poblacions del pleistocè

3- Evolució molecular: patró de mutacions somàtiques en el genoma humà i evolució del genoma mitocondrial

4- Aplicacions forenses: estudis morfològics i de DNA

5- Aplicacions biomèdiques a les poblacions actuals i antigues.