Estudis antropològico-forenses

Estudis antropològics poblacionals

Caracterització genètica: mostres antigues i modernes

Estudis epidemiològics i estadístics: entrada de dades i anàlisi estadística