-Estudis antropològics poblacionals

-Estudis antropològico-forenses

-Caracterització genètica: mostres antigues i modernes

-Estudis epidemiològics i estadístics: entrada de dades i anàlisi estadística