El GREIP ha estat involucrat en projectes diferents al llarg de la seva història. Membres de l’equip han participat en iniciatives locals, estatals i internacionals, i, en diverses ocasions, exercint el paper d’IP. Els nostres projectes estableixen sinergies entre recerca, innovació docent i desenvolupament de materials, per tal d’ampliar i aprofundir coneixement entre interacció social i aprenentatge de llengües en diversos contextos socials plurilingües.

Projectes de recerca

Imatges creades per Intel·ligència Artificial

En curs

Projectes de recerca
VR4ED

Resum

Virtual Reality for Education (VR4ED) és una associació pública privada (APP) entre la Universitat d’Illinois a Urbana Champaign, la Universitat de Califòrnia Santa Bàrbara, la Universitat del Nord de Texas, Meta i Immerse Inc. El projecte té com a objectiu proporcionar Meta Quest II Auriculars VR a escoles secundàries públiques en comunitats d’alta complexitat a Illinois, Texas i Califòrnia i per donar suport als professors en aquests centres i elaborar una guia pedgagògica sobre l’ús de Realitat Virtual a l’ensenyament integrat de llengües.

Detalls del projecte (GREIP com membre de l’equip)

 • Dates: 01/12/2022 – 31/12/2024
 • Entitat finançadora: Meta
 • Pressupost: $350,000
 • IP: Dr. Randall Sadler, Universitat d’Illinois a Urbana Champaign (EUA)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly (experta externa)
 • Equip de recerca: Dr. Randall Sadler, Universitat d’Illinois a Urbana Champaign, Dra. Dorothy Chun, Universitat de Califòrnia Santa Bàrbara, Dra. Regina Kaplan-Rakowski, Universitat del Nord de Texas, Dra. Tricia Thrasher, Immerse Inc, Dra. Melinda Dooly, Universitat Autònoma de Barcelona
CULT: Constructing a collaborative understanding of learning and teaching for the XXI century

Resum

Los cambios sociolingüísticos en las escuelas provocados por la migración requieren un cambio, de comprendrer la educación lingüística de niños y niñas, a proponer cambios para transformar su educación en una plurilingüe. Pese a los numerosos esfuerzos hechos y propuestas implementadas –a nivel europeo (por ejemplo, Comisión Europea, 2019) y a nivel local (Generalitat de Catalunya, 2017, 2018)- la investigación y los informes gubernamentales evidencian que tanto las instituciones educativas como la formación de futuros maestros aún deja mucho que desear respecto a proporcionar una educación plurilingüe, sensible a la lengua y socialmente justa. Este proyecto tiene como objetivo dar respuesta a esta necesidad educativa y social implemenando y analizando un diálogo a tres bandas entre profesores universitarios y futuros maestros (Facultat d’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona), un programa de educación no formal que conduce con éxito la enseñanza plurilingüe (AFEX, Casa Àsia) y la Fundació Autònoma Solidària (FAS) que promueve el aprendizaje-servicio en la UAB, entre otros programas.

El proyecto sigue une línea de investigación-acción colaborativa y participativa y una metodología etnográfica -que situará a los menores y jóvenes como investigadores- e incorpora la participación en el aprendizaje-servicio. Al largo de los tres años del proyecto se hará un análisis empírico de la propuesta de colaboración, la cual se completará mediante observaciones, la recopilación de datos interactivos y el desarrollo de talleres. A partir de éstos, se construirá una comprensión y formación colaborativa para la diversidad lingüística y la inclusión en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Finalmente, el proyecto ofrecerá información sobre como mantener las colaboraciones intersectoriales y las acciones educativas iniciadas. Los resultados esperados ofrecerán una nueva comprensión de la educación plurilingüe y la inclusión en el desarrollo de futuros maestros, además de proporcionar terrenos para el crecimiento mutuo hacia una educación y una vida social más equitativas.

Detalls del projecte (GREIP com IP)

 • Dates: 01/11/2021 – 31/10/2024
 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Innovación; I+D+i Retos de la Sociedad, type JIN
 • Codi: PID2020-115446RJ-I00
 • Pressupost: €157,300
 • IP: Dra. Júlia Llompart
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly, Dra. Dolors Masats Viladoms, Dra. Emilee Moore, Dra. Claudia Vallejo
 • Altres participants UAB: Dr. Reinaldo Martínez-Fernández
  • Equip tècnic: Paola Denise Holguin Vaca (pos-doctoral, Margarita Salas)
 • Instituciones participantes: Universitat Autònoma de Barcelona, Casa Àsia, Fundació Autònoma Solidària (FAS)
DECERC-GM: El Desarrollo de la Competencia Escrita y el Razonamiento Crítico en los Grados de Maestro

Resum

La investigació sobre ensenyament de l’escriptura a l’escola obligatòria ha tingut al nostre país ia la darrera dècada un ampli desenvolupament, d’acord amb la investigació internacional. Tanmateix, es constata una manca de transferència dels resultats a tot el professorat i per això un baix impacte a la pràctica aula. Quan els alumnes arriben a la universitat tenen un nivell d’escriptura molt baix, cosa que suggereix que els alumnes dediquen poc temps a escriure a l’escola. Això també suggereix que els mestres no són conscients de la necessitat d’atendre de manera adequada el procés d’ensenyament-aprenentatge complex que l’escriptura requereix i la necessitat de trencar la dinàmica d’un ensenyament deficient de la composició escrita que es perllonga. llarg de l’escolaritat i que afecta la preparació amb què els estudiants accedeixen als Graus de Mestre. La formació del professorat és, en aquest sentit, un àmbit estratègic per a la millora de la competència escrita de la població i que en aquests moments requereix respostes adequades. Per donar una resposta a aquesta necessitat, en el nostre projecte considerem que en el marc dels estudis sobre el discurs acadèmic calen més estudis d’instrucció directa per veure quina eficàcia té aquesta instrucció en la producció dels textos per part dels estudiants dels Graus de Magisteri i futurs docents. Desenvolupar la competència escrita requereix dels futurs docents capacitat d’aprendre a aprendre i desenvolupar la seva competència escrita i la seva pròpia veu a través del raonament crític. Per això cal interrelacionar a) els processos reflexius dels aprenents a l’hora d’escriure, b) la creació d’espais dialògics en el context de composició escrita per desenvolupar el raonament crític i c) la implementació d’intervencions a l’aula orientades a acompanyar els processos densenyament-aprenentatge. El projecte sorganitza en una sèrie dobjectius específics: (1) caracteritzar els coneixements dels alumnes i el contingut sobre composició escrita i raonament crític en els programes de les assignatures; (2) dissenyar una intervenció d¿instrucció directa; (3) implementar aquest disseny d’instrucció directa a les aules d’estudiants de graus de Mestre; (4) conèixer a través de l’anàlisi dels textos escrits pels alumnes si aquesta intervenció ha produït una millora; (5) indicar si hi ha transferència quan els alumnes escriuen un text fora dels marges de la intervenció dissenyada; (6) conèixer el grau de capacitat dels alumnes per reflexionar sobre els propis textos; i (7) elaborar un document dorientació per a professors encarregats dels Graus de Mestre. En el context de societats globals, interconnectades i en accelerada transformació, aquest projecte aspira a donar resposta a aquestes necessitats en un doble sentit: no només ens trobem a la tessitura de formar futurs ciutadans crítics i competents comunicativament; aquests ciutadans, en el desenvolupament de la seva professió docent, hauran de prendre consciència de la importància daquest coneixement i saber ensenyar-ho. Al document que s’elaborarà per disseminar els resultats obtinguts al nostre estudi, cristal·litzaran un conjunt d’orientacions per a la formació del professorat.

Detalls del projecte (GREIP com a IP del projecte)

 • Dates: 01/09/2021 – 31/08/2025
 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Innovación
 • Codi:  PID2020-117813RA-I00
 • Pressupost: 41,091€
 • IP: Dr. Xavier Fontich
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats Viladoms
  • Equip de treball: Marcos Troncoso Diáz (estudiant doctoral), Juddy Torres Villamil (estudiant doctoral)
  • Institucions participants: Universitat Autònoma de Barcelona; Universidad de Zaragoza; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Extremadura; Universitat Internacional de Catalunya; Fontys Hogeschool Sittard (Països Baixos); Université de Paris (França); Université de Cergy-Pontoise (França); Universidad Nacional de la Plata (Argentina); Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal); Pädagogische Hochschule Heidelberg (Alemanya); Université du Québec à Montréal (Canadà); Odense University (Dinamarca)
VALIANT: Virtual Innovation and Support Networks for Teachers

Resum

El primer objectiu de VALIANT és provar l’eficiència de les xarxes virtuals d’innovació i suport com a enfocament que contribuirà a superar el sentiment d’aïllament i la baixa motivació dels professors a les zones rurals i contextos aïllats i també a desenvolupar la capacitat dels professors per operar eficaçment a les xarxes internacionals en línia. de col·laboració professional. El segon objectiu de l’experimentació és provar l’eficiència d’aquesta forma d’intercanvi virtual per proporcionar als estudiants de formació inicial del professorat accés a les realitats de la professió docent mitjançant la interacció regular amb professors en servei integrats al seu programa d’estudis. La hipòtesi és que la integració dels programes d’intercanvi virtual a la formació del professorat proporcionarà als grups objectiu (professors de les zones rurals i professors estudiants) oportunitats d’innovació, col·laboració, desenvolupament de competències digitals i interculturals i planificació de carreres que, d’altra manera, seria difícil d’accedir a les zones rurals. o en temps d’aïllament forçat. També faran que la professió docent sigui més atractiva per als estudiants de professors implicant-los en autèntics escenaris d’aprenentatge i ensenyament.

L’experimentació utilitzarà un mètode de comparació abans i després amb grups experimentals i de control. Es triangularan dades quantitatives i qualitatives per proporcionar una visió completa de l’impacte d’aquests programes d’intercanvi virtual sobre la motivació dels professors, els seus sentiments d’aïllament professional, les seves trajectòries professionals i la seva capacitat per activar les competències digitals i interculturals per al compromís professional internacional.

Els resultats esperats proporcionaran a les autoritats públiques proves clares de si l’intercanvi virtual pot contribuir al desenvolupament professional dels professors rurals, a la seva capacitat per desenvolupar xarxes internacionals i superar els sentiments d’aïllament.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 28/02/2021 – 30/03/2024
 • entitat finançadora: Erasmus+ KA3 (EACEA/38/2019): Priority 3 – Strengthening teacher training and education by using the opportunities of new technologies (School education)
 • Codi:  626134-EPP-1-2020-2-ESEPPKA3-PIPOLICY
 • Presuppost: 798.071,00 € (total projecte); 58.800€ (UAB)
 • IP: Dr. Robert O’Dowd (Universidad de León)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly (IP UAB), Dra. Dolors Masats, Dr. Xavier Fontich, Maria Mont, Dra. Emilee Moore, Cèlia Pratginestós, Dra. Claudia Vallejo
 • Institucions participants: 
  • Autoritats públiques: Consejería de Educación, La Junta De Castilla y León, Espanya; Directorate-General for School Administration of the Ministry of Education, Portugal; Ministry of Science, Research and Arts Baden-Würtemberg, Alemanya; Ministry of Education, Science and Sport, Eslovènia; Consellería de Educación, Universidade e FP, Galicia, Espanya; Ministry of Education and Research, Noruega.
  • Altres universitats: Universidad de León, Spain; Universitat Autònoma de Barcelona, Spain (GREIP research centre); Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal; University of Oslo, Noruega; Universidad Autónoma de Madrid, Espanya; Cyprus University of Technology, Xipre; Maribor University, Eslovènia; Pädagogische Hochschule Weingarten, Alemanya; Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Alemanya; University of the Arts, London, GB.
Projectes de innovació i desenvolupament
AI Literacy Network in Primary Education (AILIT)

Resum

AILIT aborda la prioritat del sector sobre el “Desenvolupament de competències clau” oferint una forma atractiva d’aprendre i practicar la lectura i l’escriptura de forma col·laborativa i en xarxa, proporcionant rols autèntics com a lector/a i escriptor/a als estudiants d’educació primària. Per això, es crearà una plataforma basada en intel·ligència artificial (IA) que ajudi els estudiants a escriure alhora que els permeti llegir i col·laborar amb els textos d’altres alumnes més enllà de les fronteres geogràfiques i lingüístiques. El projecte posarà els alumnes de llengües amb estudiants lectors/escriptors d’altres països, aplicant la tecnologia més avançada d’IA i així establir situacions autèntiques entre els lectors i escriptors joves. La innovació d’avantguarda a AILIT és l’aplicació d’algoritmes que garanteix que els estudiants rebin textos que despertin el seu interès, i l’oferta de material digital de suport (vídeo, text i àudio) com a complement al suport convencional del/de la professor/a lhora densenyar lescriptura. AILIT respon a la prioritat de combatre les dificultats d’aprenentatge, l’abandó escolar prematur i el domini baix de les competències bàsiques. Permetrà a cada alumne escriure al seu nivell, alhora trobar un públic interessat a llegir-ne el text. El material digital de bastida també permetrà a l’aprenentatge autodidactes i, potencialment, així donar més temps a l’aula al professor/a centrar la seva atenció en els alumnes amb necessitats especials.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/09/2022 – 31/08/2025
 • Entitat finançadora: Erasmus+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education
 • Codi: 2022-1-NO01-KA220-SCH-000087617
 • Presuppost: 400,000€ (total project); UAB: 38,967
 • IP: Dr. Arild Michel Bakken (Universitetet i Stavanger, Noruega)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly (IP UAB), Dr. Xavier Fontich, Dra. Dolors Masats, Dra. Emilee Moore.
 • Institucions participants:
  • Universitats: Universiteit Twente (Bèlgica), Dublin City University (Irlanda), Universidade de Aveiro (Portugal), Universidad Autónoma de Barcelona (Equip GREIP)
  • Centros educativos: Fjelltun skole (Noruega), Escola Les Llisses (Espanya), Scoil Mhuire Gan Smal (Irlanda)
METLA: Mediation in Teaching, Learning and Assessment

Resum

El projecte METLA de l’ECML es proposa elaborar una Guia Didàctica per a professors de llengües estrangeres (d’educació primària i secundària) que vulguin incloure la mediació lingüística a les seves aules. Inclou una introducció sobre la teoria i la pràctica de l’ensenyament i l’avaluació de la mediació i sis capítols amb exemples de tasques en diferents llengües per a tots els nivells (A1-C2). També s’elaborarà un repositori digital, que inclourà tasques per a diversos entorns educatius.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/09/2020 – 31/12/2023
 • Entitat finançadora: Council of Europe (ECML/CELV)
 • IP: Dra. Maria Stathopoulou (Universitat Tècnica Nacional d’Atenes)
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats
 • Altres membres de l’equip: Eva Braidwood, Universitat d’Oulu; Bessie Dendrinos, Universitat d’Atenes; Franziska Gerwers, Universitat d’Hamburg; Katerina Krimpogianni, Universitat Nacional i Kapodistríaca d’Atenes; Magdalini Liontou, Universitat d’Oulu; Sílvia Melo-Pfeifer, Universitat d’Hamburg; Phyllisienne Vassalo Gauci, Universitat de Malta

Finalitzats

Projectes de recerca

Projectes finançats per la Comissió Europea

Language assessment in virtual mobility initiatives at tertiary level – teachers’ beliefs, practices and perceptions (ASSESSnet)

Resum

ASSESSnet és un projecte d’investigació de Marie Sklodowska (Individual Fellowship) finançat per la Comissió Europea dins del programa Horizon 2020. La mobilitat virtual (MV), denominada també intercanvi virtual (IV) o la telecolaboració, engloba una situació en què els estudiants interactuen i cooperen i, per tant, es dediquen a intercanvis interculturals amb companys d’altres institucions mitjançant eines de comunicació digital. Recerca mostra que la MV té un impacte positiu en el creixement personal dels estudiants, en les competències en llengües estrangeres, així com en les habilitats interculturals i transversals. A més a més a ser fàcilment accessible per a estudiants de diferents contextos culturals, geogràfics, lingüístics i econòmics, així com per a estudiants amb discapacitat, MV promou l’educació inclusiva i l’equitat social. La MV és una tendència relativament nova en educació, que es reflecteix en l’escassetat de publicacions i oportunitats de formació de professors en aquest àmbit. Aquest projecte aborda el tema de l’avaluació en projectes de mobilitat virtual en cursos de llengües estrangeres a nivell terciari. En particular, aquesta investigació de mètodes mixtos té per objectiu explorar, tant de forma longitudinal com transversal, les pràctiques d’avaluació, així com les creences dels professors de llengües estrangeres sobre la forma i el contingut de l’avaluació en contextos virtuals. Les eines d’avaluació i els plans d’aprenentatge dels cursos utilitzats en els intercanvis virtuals s’analitzaran per conèixer el nivell d’alineació positiva entre les eines, les tasques i els objectius d’aprenentatge dels projectes de mobilitat virtual. Les dades es recolliran mitjançant instruments qualitatius i quantitatius: qüestionaris, diaris reflexius digitals, entrevistes semiestructurades i l’anàlisi de documents. Els resultats de la investigació s’utilitzaran per formular recomanacions pràctiques per la millora de l’avaluació en projectes de mobilitat virtual i per establir una col·lecció d’exemples autentiques de pràctiques prometedores que il·lustrin els esforços efectius de planificació i administració d’avaluació en projectes virtuals a Europa i altres països. Les implicacions pràctiques seran rellevants per persones de l’àmbit de la formació, des de professors d’educació, mestres, dissenyadors de currículums, investigadors fins als responsables de la política educativa.

Detalls del projecte (GREIP com IP)

 • Dates: 01/10/2019 – 31/10/2021 (prórroga hasta febrero de 2022)
 • Entitat finançadora: European Commission, Research Executive Agency, Horizon 2020
 • Codi:  H2020-MSCA-IF-2018 845783
 • Presuppost: €160,932.48
 • IP: Dra. Melinda Dooly
 • Recipient de la beca: Dra. Anna Czura

Publicacions derivades del projecte

Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms/Ensenyament lingüísticament sensible a totes les aules (LISTiac)

Resum

Pàgina web del projecte: https://listiac.org/

Tots els estudiants de la UE necessiten professors lingüísticament sensible I proactius. Malgrat la recerca existent i la quantitat d’eines desenvolupades per als professors, segueix sent difícil canviar les polítiques i pràctiques que parteixin d’un enfocament monolingüe a les escoles. El projecte LISTiac (Ensenyament lingüísticament sensible a totes les aules) pretén realitzar el canvi desitjat en la cognició, l’educació i el desenvolupament professional dels professors. El projecte LISTiac pretén assegurar la igualtat de condicions per a tots els estudiants a Europa per assolir l’èxit educatiu i el benestar mitjançant la integració de pedagogies multilingües a través de la re imaginació del currículum inicial de formació de mestres i la formació del professorat en actiu. El projecte pretén generar un canvi educatiu en múltiples nivells i s’adreça principalment a professors en formació i en actiu, desenvolupant i experimentant amb una eina de reflexió, teòricament informada i orientada a formar (futurs) mestres lingüísticament sensibles en les seves creences, actituds i accions a les aules. L’impacte previst s’assolirà a través d’un model per a un currículum renovat de formació de mestres que promogui les pedagogies multilingües, una eina pedagògica de reflexió que doni suport a les pedagogies multilingües en tota la comunitat escolar i un informe de recerca d’accés obert i recomanacions d’ensenyament lingüísticament sensibles per als responsables polítics, formadors de mestres i consellers pedagògics. La participació activa en aquest projecte constitueix, en si mateix, un primer pas important en el camí per crear oportunitats per als formadors de mestres d’avaluar les seves creences i canviar-les, des d’ideologies monolingües (paral·leles), cap a un ensenyament lingüísticament sensible i basat en la ideologia d’una visió positiva dels recursos multilingües de l’alumnat.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 15/02/2019 – 14/02/2022
 • Entitat finançadora: Erasmus+ Programme Key Action 3 – Support for policy reform – policy experimentations. Call EACEA 28/2017
 • Codi:  606695-EPP-1-2018-2-FI-EPPKA3-PI-POLICY
 • Presuppost: 1.799.999€ (total); UAB: 165.806 €
 • IP: Siv Björklund (Åbo Akademi, Finlàndia)
 • Equip GREIP: Dra. Emilee Moore (UAB PI), Dra. Mercè Bernaus, Dra. Melinda Dooly, Dra. Júlia Llompart, Dra. Dolors Masats, Dra. Claudia Vallejo.
 • Institucions participant: Åbo Akademi University (Finlàndia), Ministerio da Educacao e Ciencia (Portugal), Ministrstvo za Izobrazevanje, Znatnost in Sport, Urad Republike (Eslovènia), Universiteit Gent (Bèlgica), Universitat Autònoma de Barcelona (España), Universite Montpellier Iii Paul Valery (França), Universidade do Algarve (Portugal), Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (Espanya), Vytauto Didzjiojo Universitetas (Lituania), Univerza W Ljubljani (Eslovènia), Learn to Change (L2c) (França), Finnish National Agency for Education (Edufi) (Finlàndia), European Centre for Modern Languages of The Council of Europe (Àustria), Ghent Education Centre (Bèlgica).

Publicacions derivades del projecte

 • Listiac Recommendations for Policy Makers (en anglès)
 • Listiac Recommendations for Education Providers (en anglès)
 • Listiac Recommendations for Education Providers (en anglès)
 • Bergroth, M., Llompart, J., Pepiot, N., Sierens, S., Dražnik, T., & van der Worp, K. (2021). Whose Action Research Is It? Promoting Linguistically Sensitive Teacher Education in Europe. Educational Action Research. https://doi.org/10.1080/09650792.2021.1925570
 • Bergroth, M., Llompart, J., Pepiot, N., van der Worp, K., Dražnik, T., & Sierens, S. (2021). Identifying Space for Mainstreaming Multilingual Pedagogies in European Initial Teacher Education Policies. European Educational Research Journal. https://doi.org/10.1177/14749041211012500
 • Birello, M., Llompart, J., & Moore, E. (2021). Being plurilingual versus becoming a linguistically sensitive teacher: tensions in the discourse of initial teacher education students. International Journal of Multilingualism. https://doi.org/10.1080/14790718.2021.1900195
 • Dražnik, T., Llompart-Esbert, J., & Bergroth, M. (2022) Student teachers’ expressions of ‘fear’ in handling linguistically diverse classrooms. Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2022.2086258
 • Llompart, J. (2021). Lenguas, migración y escuela. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura.
 • Llompart, J. (2021). Llengües, migració i escola. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
 • Llompart, J., & Birello, M. (2020). Migrant and Non-Migrant Origin Pre-Service Teachers’ Beliefs about Multilingualism and Teaching in Multilingual Classrooms: Convergences and Divergences, Sustainable Multilingualism17(1), 102–123. https://doi.org/10.2478/sm-2020-0015
 • Llompart, J., & Moore, E. (2020). La reflexión para la didáctica lingüísticamente inclusiva. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 88, pp. 55–60.
 • Llompart, J., & Moore, E. (2020). La reflexió per a la didàctica lingüísticamente inclusiva. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 85, pp. 55–59.
 • Llompart, J., Moore, E., Nussbaum, L., & Masats, D. (2019). Mézclalo un poquito. Plurilingual practices in multilingual educational milieus. Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23(1), 98–112. https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1598934  
 • Moore, E., & Llompart, J. (2019). De la didàctica de les llengües a la didàctica del plurilingüisme. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 2(2), 57–65. https://doi.org/10.5565/rev/clil.27
 • Listiac Closing Seminar (20.1.2022). Recording of the Closing Seminar is available on YouTube at https://youtu.be/uWC63faRTSc
Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education (EVALUATE)

Resum

El projecte EVALUATE té com a objectiu avaluar l’impacte de l’aprenentatge telecol·laboratiu en els professors en formació en diversos països i regions europeus participants. La telecolaboración, també coneguda com Intercanvi Virtual, implica involucrar els participants en la interacció digital basada en tasques i en l’intercanvi col·laboratiu amb altres aprenents en altres llocs del món a través de les tecnologies de comunicació. EVALUATE forma part del finançament europeu per a projectes que avaluen la pertinència, l’eficàcia, l’eficiència, l’impacte potencial i l’escalabilitat de les mesures de política innovadora mitjançant enfocaments experimentals o semi-experimentals. Les tres actors clau en les experimentacions de polítiques europees són: les autoritats públiques, els investigadors i els grups destinataris.

El projecte estudia l’impacte de l’aprenentatge telecol·laboratiu en els professors en formació que participen en més de 20 ‘partnerships’. La pregunta de recerca que guia l’estudi és: “La participació en l’intercanvi virtual contribuirà al desenvolupament de competències que els futurs professors necessiten per ensenyar, col·laborar i innovar eficaçment en un món digital i cosmopolita?”.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 17/01/2017 – 30/09/2019
 • Entitat finançadora: Erasmus+ Programme Key Action 3 – Support for policy reform – policy experimentations; Call EACEA 28/2016
 • Codi:  578013-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-PI-POLICY
 • Presuppost: 453,376 € (total); 43.200€ (UAB)
 • IP: Dr. Robert O’Dowd (Universidad de León)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly (IP UAB), Dra. Emilee Moore, Claudia Vallejo
  • Equip tècnic: Jelena Marjanovic (estudiant doctoral)
 • Institucions participant:
 • Autoritats públiques: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España; La Junta De Castilla Y León, España; Ministry Of Education, Portugal; Ministerio de Capacidades Humanas, Hungaria; Ministerios de Ciencia, Investigación y las Artes, Baden-Württemberg, Alemania
 • Universitats: Universidad de León, España (Institución coordinadora); Universitat Autònoma de Barcelona; Instituto Politécnico De Castelo Branco; Eötvös Loránd University; Pädagogische Hochschule Heidelberg; Universita’ Degli Studi Di Padova; Open University, UK
 • Redes universitárias: Compostela Group Of Universities (España)

Publicacions derivades del projecte

Citizens of the future: the concerns and actions of young people around current European and global issues/Ciutadans del futur: les preocupacions i activitats dels joves sobre l’Europa actual i qüestions globals

Resum

Aquest estudi investiga les preocupacions que tenen els joves, entre 10 i 17 anys, sobre el futur local, nacional i global. Se centra en els següents temes: els processos democràtics, la pobresa, l’atur, els drets humans, el medi ambient i els conflictes locals, nacionals i mundials. L’estudi intentarà identificar si són optimistes, disposats a treballar per a canviar el món o pessimistes i poc compromesos a participar en canvis socials. Examinarà fins a quin punt són pro-socials en el seu compromís amb uns altres i amatents a treballar per a un bé comú. Es considera que la sol·licitud és finançable amb alta prioritat.

Detalls del projecte (GREIP com co-IP)

 • Dates: 01/01/2007 – 31/12/2009
 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Educación (Spanish Ministry of Education and Science) & PAN, TÜBITAK
 • Codi:  SEJ2007-29191-E/SOCI
 • Presuppost: 65.000 € (UAB)
 • IP: Dra. Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Universitat de Warmia i Mazury, Polònia)
 • IP: (Coordinació de Espanya ): Dra. Melinda Dooly
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly, Claudia Vallejo
  • Altres (UAB): Dra. Montserrat Oller, María Villanueva
  • Altres equips (Espanya): Dr. Antoni Luna (Universitat Pompeu Fabra), Dra. Carmen Tabernero (Universidad de Córdoba)
 • Altres equips internacionals: Equip de Polònia (University of Warmia & Mazury, Warsaw School of Social Psychology), Equip de Turquia (Universitat d’Istanbul, Universitat d’Anadolu), Equip de Gran Bretanya (London Metropolitan University, University of Exeter).

Publicacions derivades del projecte

 • Dooly, M. (ed.) (2010) Their Hopes, Fears and Reality. Working with Children and Youth for the Future. Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-0343-0441-2.
 • Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What’s fair? Young Europeans’ Contructions of Equity, Altruism ans Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-608-1112-1.
 • Krzywosz-Rynkiewicz, B; Zalewska, A & Ross, A. (eds.) (2010) Future Citizens. 21st century challenges for young people. Cracòvia: Impuls, pp.185-206. ISBN: 978-83-7587-431-0.
 • Dooly, M. (2010) Their Hopes, Fears and Reality: Introduction. At Dooly, M. (ed.) (2010) Their Hopes, Fears and Reality. Working with Children and Youth for the Future. Bern: Peter Lang, pp.9-36. ISBN: 978-3-0343-0441-2. 
 • Dooly, M. (2010) Their Hopes and Fears: A Catalyst for Project-Based Language Learning. At Dooly, M. (ed.) (2010) Their Hopes, Fears and Reality. Working with Children and Youth for the Future. Bern: Peter Lang, pp.99-132. ISBN: 978-3-0343-0441-2.
 • Dooly, M. (2010) Share and share alike: Analysis of the Ultimatum Game exchange in the same countries. At Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What’s fair? Young Europeans’ Constructions of Equity, Altruism and Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp.67-80.
 • Dooly, M. & Vallejo, C. (2010) Over the Border: Playing with Unknown people from a Different Country. At Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What’s fair? Young Europeans’ Constructions of Equity, Altruism and Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp.95-106.
 • Oller, M., Vallejo, C. &  Dooly, M. (2010) Com veuen els joves el futur? Una recerca sobre la construcció de la identitat europea. At Pagès, J. & González, N. (coords.) (2010) La construcció de les identitats i l’ensenyament de les Ciències Socials, de la Geografia i de la Història. Documents 93. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 171-177. ISBN: 978-84-490-2652-2.
 • Ross, A. & Dooly, M. (2010) Young people’s understanding of equity and fairness. At Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What’s fair? Young Europeans’ Constructions of Equity, Altruism and Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp.11-26.
 • Ross, A. & Dooly, M. (2010) Some conclusions, some reflections and some potential developments. At Dooly, M. & Ross, A. (eds.) (2010) What’s fair? Young Europeans’ Constructions of Equity, Altruism and Self-esteem. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp.129-138.
 • Vallejo, C. & Oller, M. (2010) Third World Solidarity and ‘My World’ Insolidarity: Working with the Wide Spectrum of Students’ Attitudes towards Others. At Dooly, M. (ed.) (2010) Their Hopes, Fears and Reality. Working with Children and Youth for the Future. Bern: Peter Lang, pp.37-74. ISBN: 978-3-0343-0441-2. 
 • Briones, E. & Vallejo, C. (2010) “Tolerance is a strange thing”. Exploring youth’s understanding and prosocial behaviour. At Krzywosz-Rynkiewicz, B; Zalewska, A & Ross, A. (eds.) (2010) Future Citizens. 21st century challenges for young people. Cracòvia: Impuls, pp.185-206. ISBN: 978-83-7587-431-0.
Language learning and social media: 6 key dialogues/Aprenentatge de llengües i mitjans socials: 6 diàlegs clau

Resum

Pàgina web del projecte: https://cordis.europa.eu/project/id/28702/reporting

La xarxa representa una barreja original d’activitats que exploren la relació entre l’aprenentatge de llengües i les xarxes socials en l’era de la Web 2.0: Inclou discussions públiques, competicions amb premis, recomanacions i informes polítics, publicacions científiques i estudis de camp. El “aprenentatge de llengües i xarxes socials” forma la base de la xarxa de les 14 institucions (composta per socis d’abast nacional, europeu i internacional). La xarxa examinarà 6 nivells fonamentals d’aquesta combinació aprenentatge de llengües i mitjans socials:

 • Aprenentatge de llengües, xarxes socials i la inclusió social
 • Aprenentatge de llengües, xarxes socials i el desenvolupament dels recursos lingüístics
 • Aprenentatge de llengües i l’ensenyament a través de les xarxes socials en els nous països de la UE: com els casos de Romania, de Letònia i de Polònia
 • Aprenentatge de llengües, xarxes socials i multillingüisme
 • Aprenentatge de llengües amb xarxes socials: evolució de les pràctiques d’ensenyament
 • Aprenentatge de llengües i ensenyament en contextos formals i no formals amb les TICs

Cada nivell (o els 6 diàlegs claus, veure el nom de la xarxa) és enriquit per l’anàlisi i la recol·lecció de les dades relacionades amb el tema rellevant. Els informes, els estudis comparatius, les edicions especials de revistes acadèmiques virtuals, l’anàlisi dels estudis de camp i les competicions obertes complementen la gamma dels productes de la xarxa.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

Dates: 01/01/2010 – 31/12/2012

Entitat finançadora: EACEA

Codi: 505107-LLP-1-2009-1-LU-KA2-KA2NW

Presuppost: 38.240 €

IP: Prof. Charles Marx (Warsaw School of Social Sciences and Humanities)

IP (UAB): Dra. Melinda Ann Dooly (gener – novembre 2010), Dra. Laia Canals Fornons (novembre 2010 – desembre 2012)

 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly, Dra. Laia Canals Fornons, Dra. Dolors Masats, Dra. Núria Vilà, Claudia Vallejo.
 • Universitats participant: Universitat de Luxemburg, Institut National de Recherche Pedagogique, P.A.U. Educació, Radio France Internationale (RFI), Universitat Autònoma de Barcelona (GREIP), Varsovia Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Letonia, Universidad Ovidius Constanta, Romania, Facultad de Lenguas Extranjeras, Czestochowa, Polonia, ADALSIC, Y.E.S. Forum, Universidad de Turku, Finlàndia, Deutsche Welle i Université Stendhal Grenoble III, França.

Publicacions derivades del projecte

 • Antoniadou, V., Canals, E., Mohr, C., Zourou, K. (2011). Young people with fewer opportunities learning languages informally: perceptions and uses of ICT and social media.
 • Dooly, M. (2010) Empowering Language Minorities through Technology: Which Way to Go. eLearning Papers 2(19) april 2010. ISSN 1887-1542.
Language Dynamics and Management of Diversity/ Dinàmica del llenguatge i la gestió de la diversitat (DYLAN)

Resum

Pàgina web del projecte: https://cordis.europa.eu/project/id/28702/reporting

El projecte, que aplega un consorci de 19 equips de recerca, s’inscriu en una de les temàtiques del 6è programa marc de la Unió Europea i es proposa de demostrar que la diversitat lingüística és un avantatge més que no pas un entrebanc en el procés de creació de la societat del coneixement. S’estudien les dinàmiques lingüístiques en diferents àmbits (empreses, institucions europees i sistemes educatius) per determinar si les diverses maneres de pensar i d’actuar en llengües diferents promouen la creació, la transferència i l’aplicació de coneixement.

El grup de la UAB s’ocupa de l’àmbit dels sistemes educatius i coordina els sis equips del consorci que treballen en a) l’estudi de la influència dels canvis socials en la modificació de les polítiques lingüístiques educatives i b) l’estudi de les pràctiques multilingües i de les representacions sobre el multilingüisme en contextos d’ensenyament secundari i superior.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

Dates: 01/10/2006 – 30/09/2011

Entitat finançadora: Framework Programme 6 of the European Union

Codi: FP6-2004-Citizens-4″-028702-2 (CORDIS)

Presuppost: 111.000 € (UAB)

IP: Dra. Anne-Caude Bethoud (Université de Lausanne)

 • Equip GREIP: Dra. Luci Nussbaum Capdevila (IP UAB), Dra. Eva Codó Olsina, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Víctor Corona, Emilee Moore, Adriana Patiño.
 • Universitats participant: Université de Lausanne (CH), Scientific Project Management, Lausanne (CH), Université de Genève (CH), Universität Basel (CH), Université de Lyon 2 (FR), Universität Duisburg-Essen (DE), Universitat Autònoma de Barcelona (ES), Freie Universität Berlin (DE), Glasgow Caledonian University (UK), Lancaster University (UK), Université de Paris 3 (FR), University of Southern Denmark (DK), University of Cluj-Napoca (RO), University of Helsinki (FI), Université Marc Bloch-Strasbourg 2 (FR), Libera Università di Bolzano (IT), University of Ljubljana (SI), Universität Wien (AT) Vrije Universiteit Brussel (BE)

Publicacions derivades del projecte

 • Mondada, L. & Nussbaum, L. (eds.) (2012) Interactions Cosmopolites: L’Organisation de la Participation Plurilingue. Editions Lambert Lucas: Limoges.
 • Borràs, E., Moore, E., Nussbaum, L. & Patiño, A. (2012). Emergence de modes plurilingues dans des cours universitaires en L2. In: Mondada, L. & Nussbaum, L. (eds.), Interactions Cosmopolites: L’Organisation de la Participation Plurilingue. Editions Lambert Lucas: Limoges.
 • Moore, E., Borràs, E. & Nussbaum, L. (2013). Plurilingual resources in lingua franca: An interactionist perspective. A Haberland, H. & Priesler, B. (eds.) Language Alternation, Language Choice and Language Encounter in International Education. Heidelberg: Springer.
 • Dooly, M. & Masats, D. (2011). Closing the loop between theory and praxis: New models in EFL teaching. Oxford ELT Journal.
 • Moore, E. & Nussbaum, L. (2011). Què aporta l’anàlisi conversacional a la comprensió de les situacions d’AICLE. A Escobar, C. & Nussbaum, L. (eds.) Aprendre en una Altra llengua / Learning through another language / Aprender en otra lengua. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB.
 • Borràs, E., Canals, L., Dooly, M., Moore, E. & Nussbaum, L.(2010). Deliverable 4.3: Working Paper 4. DYLAN Project, pp. 9–21.
 • Borràs, E., Moore, E. & Nussbaum. L. (2010). Exploring plurilingual and multimodal resources for participation in higher education CLIL contexts. Deliverable 5.3: Working Paper 5. DYLAN Project.
 • Moore, E. & Dooly, M. (2010). “How do the apples reproduce (themselves)?” How teacher trainees negotiate language, content, and membership in a CLIL science education classroom at a multilingual university. Journal of Language, Identity & Education, 9 (1), pp. 58–79.
 • Moore, E. & Patiño-Santos, A. (2010). Exploring identity in plurilingual service encounters at a Catalan university. Deliverable 5.3: Working Paper 5. DYLAN Project.
 • Dooly, M. & Masats, D. (2010). Moments of convergence and divergence between multilingual policies and practices in a higher education institution. Deliverable 5.3: Working Paper 5. DYLAN Project.
 • Dooly, M. & Moore, E. (2009). Plurilingual talk-in-interaction in an initial teacher training CLIL class. In: Veronesi, D. & Nickenig, C. (eds.), Bi- and Multilingual Universities: European Perspectives and Beyond. Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press, pp. 181–189.
 • Dooly, M., Moore, E., Nussbaum, L., Unamuno, V., Corona, V. & Patiño, A. (2008). Analysis of how context changes modify language policies and strategies and affect language learning practices and representations of multilingualism in educational institutions of higher education. Deliverable 3.2: Working Paper 2. DYLAN Project, pp. 9–26.
 • Codó, E., Corona, V., Dooly, M., Moore, E., Nussbaum, L., Unamuno, V. (2007). Analysis of how context changes modify language policies and strategies and affect language learning practices and representations of multilingualism in educational institutions of secondary and higher education. Deliverable 3.1: Working Paper 1. DYLAN Project, pp. 5–19.
 • Dooly, M., Moore, E., Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2006). Analysis of how context changes modify language policies and strategies and affect language learning practices and representations of multilingualism in educational institutions of secondary and higher education. Deliverable 3.2: Working Paper 2. DYLAN Project, pp. 9-26. 

Projectes finançats per l’administració nacional

National Network of Excellence “Plurilingual Education”/Xarxa Temàtica “Educació Plurilingüe”

Resum

La creació de la Xarxa Temàtica “Educació Plurilingüe” (EDUPLUS)es motivada per la necessitat d’intercanviar experiències relacionades amb la recerca del procés d’aprenentatge simultani de tres (o més) llengües i el desenvolupament de models didàctics que promoguin el plurilingüisme. Des de fa ja uns anys, nombrosos especialistes en adquisició de llengües han adoptat una concepció holística de l’aprenentatge simultani o successiu de dos o més llengües. Segons aquesta concepció, els individus desenvolupen una competència plurilingüe dinàmica en la qual es produeixen de manera constant ajustos entre els diferents subsistemes lingüístics (Jessner, 1997). No obstant això, aquesta realitat psicolingüística, que cada vegada sembla més indiscutible des d’un punt de vista científic, sembla que troba serioses dificultats a l’hora de penetrar en l’àmbit quotidià de l’ensenyament de llengües, on sol predominar la ideologia de la separació lingüística. Existeix doncs una bretxa considerable entre el que la recerca ha revelat sobre el procés d’adquisició de la competència plurilingüe i les directrius i materials didàctics que solen seguir-se per a l’ensenyament de llengües. Davant aquesta situació, i tenint en compte l’aspiració per part dels sistemes educatius en els territoris bilingües de l’estat espanyol de formar individus plurilingües, competents en les dues llengües co-oficials i en l’anglès com a llengua estrangera, la Xarxa Temàtica “Educació plurilingüe” es planteja l’establiment d’un programa de col·laboració entre els grups que la componen per a donar resposta a aquestes aspiracions. 

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/01/2019 – 31/12/2021 (prórroga hasta junio de 2022)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: Acciones de Dinamización: Redes de Investigación, convocatoria 2018
 • Codi:  RED2018-102774-T
 • Presuppost: €25,000
 • IP: Dr. Josep María Cots (Universitat de Lleida)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Ann Dooly (UAB IP), Dra. Eulàlia Borràs Riba, Dra. Mandy Deal, Dra. Júlia Llompart, Dra. Dolors Masats Viladoms, Dra Emilee Moore, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dra. Joan Ploettner, Dra. Amparo Tuson Valls, Claudia Vallejo, Dr. Victor Corona, Dra. Anna Czura. 
 • Altres grups participant: CILCEAL, Universitat Ramon Llull – Blanquerna Foundation (IP: Dra. Maria González Davies), DREAM, Universitat del País Basc (IP: Dra. Jasone Cenoz), GLAUR, Universitat de la Rioja (IP: Dra. Rosa María Jiménez Catalán), LAELA, Universitat Jaume I (IP: Dra. Maria Pilar Safont).
IEP! Inclusive epistemologies and practices of out-of school English learning/Pràctiques extraescolars d’aprenentatge de l’anglès i epistemologies inclusives

Diversos indicadors sobre educació (e.g. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2018) assenyalen a l’assignatura d’anglès com una de les àrees on es manifesten de forma més clara les desigualtats socials a Espanya. Aquest projecte de recerca sorgeix en resposta als baixos resultats que obtenen els joves d’entorns socioeconòmics desfavorables en l’àrea d’anglès com a llengua estrangera, i s’alinea amb recerques recents sobre el rol i la incidència dels aprenentatges fora de l’horari escolar per promoure una major inclusió social. Durant els seus dos anys de durada, aquest projecte a) investigarà de forma col·laborativa les pràctiques d’aprenentatge de l’anglès fora de l’horari escolar d’estudiants de secundària, i el seu accés a aquest aprenentatge; b) implementarà noves iniciatives, originals i inclusives, d’aprenentatge no-formal de l’anglès; c) avaluarà l’impacte de les iniciatives d’aprenentatge no-formal de l’anglès implementades; i d) promourà la sostenibilitat i transferibilitat d’aquestes iniciatives. El projecte es recolza en aliances ja existents entre investigadors de la universitat i diferents agents socials. Globalment, s’estructura com un estudi de cas comparatiu, el qual es realitza a través de la recerca etnogràfica a diverses escales i entorns. El projecte s’estructura també des d’una perspectiva activista transformadora, incorporant la recerca-acció participativa liderada pels joves participants, i les premisses de l’aprenentatge servei. Així mateix, s’aplicaran principis metodològics del socio-interaccionisme, en combinació amb altres perspectives socioculturals, per a investigar els processos d’aprenentatge de llengua dels estudiants. Com a contribució metodològica i eix transversal que enllaça i cohesiona totes les premisses anteriors, el projecte incorpora mètodes de recerca artístics. En incorporar en la seva metodologia formes de coneixement col·laboratives i creatives, el projecte busca desestabilitzar les jerarquies tradicionals de coneixement, i promoure no només pràctiques educatives més equitatives, sinó també epistemologies inclusives.

Detalls del projecte (GREIP com equip principal)

 • Dates: 01/02/2019 – 31/01/2021 (pròrroga fins a 30/06/2022)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Proyectos de I+D de generación de conocimiento y Proyectos de I+D+i retos investigación (Ref: PRPPGC2018-099071-A-I00)
 • Codi:  PRPPGC2018-099071-A-I00
 • Pressupost: 29.766,00 €
 • IP: Dra. Emilee Moore
 • Equip GREIP: Dra. Eulàlia Borràs (Universitat de Lleida); Dra. Mandy Deal (Universitat Internacional de Catalunya); Dra. Melinda Dooly (Universitat Autònoma de Barcelona); Dra. Dolors Masats (Universitat Autònoma de Barcelona); Joan Ploettner (Universitat Internacional de Catalunya); Dra. Amparo Tuson (Universitat Autònoma de Barcelona).
 • Col·laboradors: Almudena Herrera (IES Badia del Vallès); Dra. Júlia Llompart (Universidad Autónoma de Madrid); Dr. Andy Morodo (Universitat Autònoma de Barcelona); Claudia Vallejo (Universitat Autònoma de Barcelona), membres del projecte Let’s Go!
 • Col·laboradors internacionales: Dra. Jessica Bradley (Universitat de Leeds Trinity, GB); Dra. Lou Harvey (Universitat de of Leeds, GB): Dra. Maggie Hawkins (Universitat de Wisconsin-Madison, EUA); Dra. Rahat Zaidi (Universitat deCalgary, Canadà)
 • Publicacions derivades del projecte
 • Ballena, Camilo; Masats, Dolors & Unamuno, Virgínia (2020). The transformation of language practices: Notes from the Wichi community of Los Lotes (Chaco, Argentina). A Emilee Moore, Jessica Bradley & James Simpson (Dirs.), Translanguaging as transformation: The collaborative construction of new linguistic realities (p.76-92). Bristol: Multilingual Matters. Bristol: Multilingual Matters.
 • Borràs, Eulàlia & Emilee Moore. (2019). The plurilingual and multimodal management of participation and subject complexity in university CLIL teamwork. English Language Teaching, 12 (2), 100-112.
 • Bradley, Jessica & Moore, Emilee. (2019). Resemiotization and creative production: extending the translanguaging lens. A A. Sherris & E. Adami (Dirs.) Making signs, translanguaging ethnographies: Exploring urban, rural, and educational spaces (pp. 81-101). Clevedon: Multilingual Matters.
 • Codó, Eva & Emilee Moore. (2019). Working through asymmetries of knowledge and expertise in a ‘giving back to the field’ session. Foro de Educación, 17 (27), 147-165.
 • Corona, Víctor, Vallejo, Claudia, Moore, Emilee & Solans, Jorge (2021). Is English important in your life? A collaborative experience in a secondary school. A Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action(pp. 43-67). Peter Lang.
 • Herrera, Almudena & Moore, Emilee (2020). ‘The butterfly circus’: Targeting social inequalities through English teaching. APAC ELT Journal 92, 7-14.
 • Llompart, Júlia & Moore, Emilee (2020). La reflexión para la didáctica lingüísticamente inclusiva. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura 88, 55-60.
 • Llompart, Júlia & Moore, Emilee (2020). La reflexió per a la didàctica lingüísticamente inclusiva. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 85, 55–59.
 • Llompart, Júlia & Vidal, J. (2019). De ‘Châtaignier’ a ‘Castañazo’: de la intercomprensión a la traducción de cómic. Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura, 83, pp. 66-71.
 • Llompart, Júlia & Vidal, J. (2019). De châtaignier a castanya: De la intercomprensió a la traducció de còmic. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 80, pp. 66-71.
 • Moore, Emilee (2021). Introduction: Inclusive epistemologies and practices of out-of-school English learning. A Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 7-25).Peter Lang.
 • Moore, Emilee, Bradley, Jessica & Simpson, James (Dirs.) (2020). Translanguaging as transformation: The collaborative construction of new linguistic realities. Bristol: Multilingual Matters. DOI: https://doi.org/10.21832/MOORE8045
 • Moore, Emilee, Deal, Mandy & Herrera, Almudena (2021). Making Colin the poet real: English language learning as embodied action, aesthetics and emotion. A Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 143-160). Peter Lang.
 • Moore, Emilee & Hawkins, Margaret R. (2021). The affordances of an arts-based approach for building opportunities for young people’s learning. A Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 99-117). Peter Lang.
 • Moore, Emilee & Morodo, Andy (2021). Final reflections. A Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 161-164). Peter Lang.
 • Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) (2021). Learning English out of school: An inclusive approach to research and action. Peter Lang.
 • Moore, Emilee, Vallejo, Claudia, Dooly, Melinda & Borràs, Eulàlia (2021). Out-of-school language learning and educational equity. A Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 27-42). Peter Lang.
 • Pratginestós, Cèlia & Masats, Dolors (2021). Learning English in translocal exchanges in Instagram chat.  A Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 69-97).Peter Lang.
 • Vallejo, Claudia (2020). Child-volunteer socialisation in an after-school programme: a case study about transcaring and transformation. Language and Intercultural Communication, 20(6), 315-350. DOI: 10.1080/14708477.2020.1763378. 
 • Vallejo, Claudia (2020). Translanguaging as practice and as outcome: Bridging across educational milieus through a collaborative Service-Learning project. A Emilee Moore, Jessica Bradley & James Simpson (Dirs.), Translanguaging as transformation: The collaborative construction of new linguistic realities (p. 234-250). Bristol: Multilingual Matters.
 • Zhang, Miaomiao & Llompart, Júlia (2021). Participant roles in linguistic mediation activities in a digital storytelling project. A Moore, Emilee & Vallejo, Claudia (Dirs.) Learning English out of school: An inclusive approach to research and action (pp. 119-141). Peter Lang.
L’apropiació de l’anglès com a llengua global a l’escola catalana: Un acostament multilingüe, situat i comparatiu (APINGLO-CAT)

Resum

L’objectiu d’aquest projecte coordinat és la realització d’un estudi comparatiu a dues comunitats autònomes sobre l’apropiació de l’anglès com a llengua global, emblema del bi/multilingüisme contemporani i motor de les moltes propostes d’educació bi/multilingüe de les darreres dècades a l’estat espanyol. La comparació és rellevant pel context lingüístic distint de les dues comunitats, una amb bilingüisme oficial (Catalunya) i l’altra socialment construïda com a monolingüe (Castilla-La Mancha), però també per les notables diferències demogràfiques, socioeconòmiques i socioculturals entre Barcelona i Ciudad Real (i les seves respectives àrees d’influència). La comparació ens permetrà ampliar, aprofundir i problematitzar les ideologies lingüístiques, socials i educatives a l’entorn de l’ús i l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’estat espanyol, en un context de múltiples i profundes transformacions tecnològiques, culturals i socials. Amb aquesta finalitat, durem a terme una etnografía lingüística de tres tipus d’escoles secundàries (pública, concertada i privada de tipus internacional) per tal d’investigar les pràctiques lingüístiques i les perspectives dels diferents actors socials implicats (administració, famílies, mestres, equips directius i estudiants) des d’una perspectiva crítica, multilingüe i multidimensional (ideològica, discursiva i interaccional). Aquest projecte aportarà resultats aclaridors sobre els significats, aspiracions i desitjos vinculats al multilingüisme en general i a la llengua anglesa en particular, tant a Catalunya com a la resta de l’estat, que posarem en diàleg amb resultats d’estudis semblant fets a altres països del món. 

Forma part del projecte “Educació multilingüe en l’era global: Mercats, desitjos, pràctiques i identitats entre adolescents espanyols a dues comunitats autònomes” (MUEDGE), coordinat amb la Universitat de Castilla-La Mancha (IP: Dra. Ana  Maria Relaño Pastor), amb la participació de la Universidad Autónoma de Madrid, la University of Bristol i la University of Hong-Kong. Coordinació general: Dra. Eva Codó, UAB.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

Dates: 01/01/2015 – 31/12/2018

Entitat finançador: MINECO

Codi: FFI2014-54179-C2-1-P

Pressupost: 38.000€

IP: Dra. Eva Codó (Universitat Autònoma de Barcelona)

Equip GREIP: Dra. Emilee Moore, Dra. Adriana Patiño Santos

Knowledge for Network-based Education, Cognition & Teaching/Sabers per a l’Educació en xarxa, la Cognició i l’Ensenyament (KONECT)

Pàgina web del projecte: https://tefluab.wixsite.com/konect

Resum

Partim de la base que els docents tenen un paper clau en la formació e-funcional dels futurs ciutadans. Ser e-funcional implica posseir i desenvolupar tant habilitats lingüístiques i digitals com literacidades múltiples per treballar i comunicar-se en contextos multilingües i multimodals. Si bé els estudiants són cada vegada més experts en l’ús de la tecnologia, l’escola ha d’ajudar a connectar de manera efectiva aquestes capacitats digitals amb la construcció de coneixements que necessitaran en un món interconnectat. Aquest projecte d’investigació-acció proposarà mesures per millorar les habilitats comunicatives dels estudiants de primària i secundària i, així, assegurar la seva participació responsable en la societat del coneixement. Dissenyarem i implementarem projectes de telecol·laboració que presentin reptes comunicatius i cognitius per a l’alumnat. Gràcies a la internacionalització dels projectes d’aula, els alumnes desenvoluparan competències comunicatives interculturals i faran servir l’anglès com a llengua franca. Això ens permetrà determinar quines són les habilitats necessàries perquè la seva participació en un entorn d’aprenentatge basat en la xarxa sigui efectiva. Les dades del nostre estudi s’obtindran a partir dels enregistraments de les sessions d’implementació, que seran transcrites i analitzades. Amb els resultats de l’anàlisi confeccionarem un model educatiu de referència per a usar en la formació de docents. L’estudi també contribuirà al creixent interès científic per l’anàlisi de la construcció del coneixement en les interaccions intervingudes per ordinador.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/01/2014 – 31/12/2018
 • Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad: Proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
 • Codi:  EDU2013-43932-P
 • Pressupost: 108,000€
 • IP: Dra. Melinda Dooly
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats, Dra. Emilee Moore, Dr. Artur Noguerol, Dra. Luci Nussbaum, Dra. Amparo Tusón
  • Equip tècnic: Estudiants doctorales: Nathaly González Acevedo, (Universitat Autònoma de Barcelona); Jelena Marjanovic (Universitat Autònoma de Barcelona); Saliha Özcan, (Universitat Autònoma de Barcelona).
 • Altres col·laboradors (associate partners): Francesca Helm; Universitat Degli Estudis di Padova (IT); Dr. Numa Markee, University of Illinois Urbana Champaign (EUA); Dr. Robert O’Dowd, Universidad de León (ES); Dr. Randall Sadler, University of Illinois Urbana Champaign (EUA); Dra. Shannon Sauro, Mälmo University (SW), Dr. Steven Thorne, University of Groningen (NL) & Portland State University (EUA); Dra. Enza Tudini, University of South Australia (AUS); Dra. Virginia Unamuno, Conicet (AR).  

Publicacions derivades del projecte

La competència plurilingüe, audiovisual i digital com vehicle per a la construcció de sabers en comunitats de pràctica multilingües i multiculturals (PADS)

Pàgina web del projecte: https://pagines.uab.cat/pads/en

Resum

Per a adaptar-se als grans canvis socials, l’ensenyament de llengües ha de tenir en compte com l’ús de les Tecnologies de la Informació i de Xarxes Socials incideix en l’aprenentatge, el qual, en part gràcies a elles, es produïx sovint en contextos plurilingües. La presència d’escolars immigrants en les aules regulars, l’obertura d’aquestes aules a alumnes d’altres centres (a través, per exemple, de projectes de telecol·laboració), l’ús d’Internet com eina de recerca d’informació però també per a compartir els aprenentatges, entre altres aspectes, planteja la necessitat de redefinir conceptes tals com literacitat, competència comunicativa, competència intercultural, text i gènere discursiu. Així, quan els aprenents llegixen i construïxen textos no lineals, quan per a elaborar aquests textos, busquen informació en més d’una llengua, quan aquests textos inclouen imatges i arxius àudio, quan aquests textos són el producte de l’aprenentatge de continguts d’altres àrees curriculars i tenen un destinatari clar més enllà dels murs de la pròpia aula; cal que les competències que fan possible la construcció de les habilitats en joc (plurilingües i interculturals, audiovisuals, digitals i les competències vinculades a les diferents àrees de coneixement dels currículums escolars) es tractin de manera integrada, tant en les propostes d’aula com quan es constituïxen en objectes d’observació per a la investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

El present projecte –que s’inscriu en una línia de continuïtat amb estudis anteriors portats a terme per membres de l’equip sol·licitant– té com objectiu dissenyar, experimentar i avaluar propostes integrals que contemplin simultàniament, en aules regulars, el desenvolupament, per part d’escolars autòctons i immigrants, dels tipus de competències que hem assenyalat. L’estudi de les pràctiques comunicatives dels aprenents durant la realització de projectes docents globals permetrà re-formular el concepte de competència comunicativa i ampliar els cànons de textos escolars, per a així contemplar la naturalesa multimodal de la comunicació i del desenvolupament de les múltiples literacitats que la fan possible. D’acord amb la metodologia de treball del nostre equip, la part experimental del projecte serà fruit del treball col·laboratiu entre professorat universitari i professorat dels centres educatius que s’experimentin les propostes didàctiques que plantegem.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/01/2010 – 31/12/2013 (pròrroga fins al juny de 2014)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad: Proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
 • Codi:  EDU2010-17859
 • Pressupost: 71.900€
 • IP: Dra. Dolors Masats
 • Equip GREIP: Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Amparo Tusón Valls, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dra. Adriana Patiño Santos, Dra. Laia Canals Fornons, Dr. Xavier Pascual i Calvo
  • Equip de treball: Dra. Laia Canals (Universitat Autònoma de Barcelona, Txema Diaz (Universitat de Lleida); Àngel Maldonado, Maria Mont (Universitat Autònoma de Barcelona/CEIP St. Jordi), Dr. Xavier Pascual (Universitat Autònoma de Barcelona), Vírginia Roselló (Universitat de les Illes Balears), Iñaki Rubio Manzano (autor), Dr. Randall Sadler (University of Illinois Urbana Champaign), Dra. Sònia Sierra (autora i política catalana)
  • Equip tècnic: Javier Albines, Victor Corona Villavicencio

Publicacions derivades del projecte

 • Víctor Corona (2012). Globalización, identidades y escuela: lo latino en Barcelona. Unpublished PhD dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Dooly, Melinda. (2013). Promoting competency-based language teaching through project-based language learning. In M.L. Pérez Cañado (Ed.) Competency-based language teaching in higher education. (pp. 77-91). Dordrecht: Springer.
 • Dooly, Melinda. (2015). Learning to e-function in a brave new world:Language teachers’ roles in educating for the future. In A. Turula & B. Mikolajewska (Eds.) Insights into technology enhanced language pedagogy (pp. 9-24). Bern/Vienna: Peter Lang.
 • Dooly, Melinda. (2015). Networked classrooms and networked minds: Language teaching in a brave new world. In Paul Seedhouse & Christoper Jenks (Eds.) International perspectives on the ELT classroom (pp. 84-109). Houndsmills, Basingstoke/New York: Palgrave MacMillan.
 • Dooly, Melinda & Masats, Dolors. (2015). A critical appraisal of foreign language research in CLIL, YLL and TELL in Spain (2003-2013). Language Teaching, 48(3) 1-30.
 • Dooly, Melinda & Sadler, Randall. (2016). Becoming little scientists: technologically-enhanced project-based language learning. Language Learning and technology, 20(1) 54-78.
 • Dooly, Melinda, Mont, Maria & Masats, Dolors. (2014). Becoming little scientists: A case study of technologically-enhanced project-based language learning. APAC Journal, 78: 34-40.
 • Nussbaum, Luci & Cots, Josep Maria (2011). Doing learning languages in a multilingual context: Pragmatic aspects of classroom discourse in Catalonia. In L. Payrató & J.M. Cots (eds.) The Pragmatics of Catalan. Londres: De Gruyter, 331-359.
 • Nussbaum, Luci. (2013). Interrogations didactiques sur l’éducation plurilingue. In V. Bigot, A. Bretegnier & M. Vasseur (Eds.) Vers le plurilinguisme? 20 ans après. Paris. Albin Michel.
 • Nussbaum, Luci. (2014) Una didàctica sociolingüística de les llengües? Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 7 (3): 1-13.
 • Nussbaum, Luci. (2014). Le parler plurilingue comme ressource d’apprentissage. Tréma, 42: 77-85.
 • Pim, Chris. (2013). Emerging technologies – emerging minds. Digital innovations within the primary sector. In G. Motteram (Ed.), Innovations in technology for English language teaching and learning (pp. 15-43). London: British Council. (PADS is highlighted as a case study in the chapter).
 • Sadler, Randall & Dooly, Melinda. (2013). Language learning in virtual environments: Research and practice. In Michael Thomas, Hayo Reinders & Mark Warschauer (Eds.) Contemporary computer-assisted language learning (pp. 159-182). Continuum: London & New York.
 • Prat Sabater, Maria. & Sierra Infante, Sònia. (2011). Los neologismos en la sociedad de la información: análisis de su presencia y ausencia en las fuentes lexicográficas escolares. Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 12(3), 141-163.
 • Sierra Infante, Sònia. (2013). Mezclar para crear: Escritura de cuentos con la técnica del mashup. Textos de didáctica de la lengua y la literatura: 92-99.
 • Unamuno, Virginia. (2011). Entre iguales. Notas sobre la socialización lingüística del alumnado inmigrado a Barcelona. Sociolinguistic Studies, 5(2), 321–346. https://doi.org/10.1558/sols.v5i2.321
 • Unamuno, Virginia. (2011). Plurilingüismo e identidad entre jóvenes aborígenes chaqueños (Argentina). Interacçoes, 17, 11-35.
El desenvolupament de les competències multilingües de l’alumnat d’educació secundària d’origen autòcton i immigrat: continuïtats i discontinuïtats entre les pràctiques escolars i les pràctiques d’entorn (DECOMASAI)

Resum

La nostra proposta és dissenyar conjuntament amb docents de secundaria una seqüència didàctica que té com a objectiu la reflexió sobre els usos lingüístics, el multilingüisme i la comunicació audio-visual, en interacció. Concretament, volem treballar, entre d’altres, aquests continguts curriculars: “Reflexió sober els usos orals informals i formals de la llengua i consciència de les situacions comunicatives en què resulten adequats”. Es tracta, que l’alumnat observi la diversitat lingüística i cultural que l’envolta i de la qual participa. Això pot desvetllar l’interès per a les llengües i cultures de companys i companyes que coneixen i parlen altres llengües que les que ensenya l’escola. El treball cooperatiu entre nois i noies d’orígens diversos i amb competències escolars diverses pot ser una font d’enriquiment mutu, de creació empaties i de dissolució de reticències i estereotips.

Conjuntament amb els docents que tinguin interès en participar, ens agradaria poder desenvolupar una proposta de treball per tercer o quart curs d’ESO que incorporés també els alumnes de l’aula d’acollida. Volem dissenyar una proposta integradora, que parteix de la idea que les aules inclusives, amb un treball per projectes dissenyats específicament per aquest context, són el millor entorn per a l’aprenentatge de llengües i per la integració social de diferents perfils d’alumnes.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/01/2007 – 31/12/2010
 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Educación (Spanish Ministry of Education and Science)
 • Codi:  SEJ2007-62147-EDUC
 • Pressupost: 70.900€
 • IP: Dra. Virginia Unamuno Kaschapava (2007-2009), Dra. Dolors Masats Viladoms (2009-2010)
 • Equip GREIP: Dra. Eva Codó Olsina, Víctor Corona Villavicencio, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Adriana Patiño Santos, Dra. Amparo Tuson Valls.

Publicacions derivades del projecte

Barrieras, M., Comelles, P., Fidalgo, M., Junyent, C., y Unamuno, V. (2009) Diversitat lingüística a l’aula. Construir centres educatius plurilingües. Barcelona: EUMO editorial.

Escobar Urmeneta, C.  (2009a) ¿Por qué no te callas? o Avaluar, Ensenyar i Aprendre Comunicació Oral  a l’educació secundària. Articles, 47: 99-111.

Escobar Urmeneta, C.  (2009b) Cuando la lengua de la escuela es diferente de la lengua familiar, Cuadernos de Pedagogía, 395: 46-51. 

Dooly, M., y Unamuno, V. (2009) Multiple languages in one society: categorisations of language and social cohesion in policy and practice.Journal of Education Policy, 24 (3): 217 – 236.  

Masats, D., Dooly, M., y Costa, X. (2009) Exploring the potential of language learning through video making. A L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer y I. Candel Torres (eds.). Proceedings of EDULEARN09 Conference (p. 341-352). Valencia: IATED. 

Nussbaum, L. (2009) Integrar lengua y contenidos. Cuadernos de Pedagogía, 395: 56-58.

Unamuno, V. (2009) Dinàmiques sociolingüístiques i immigració: l’escola com a microcomunitat. A C. Junyent  et al. (Ed.). Llengua i acollida. Barcelona: Horsori. 

Vídeos del projecte DECOMASAI: 8 vídeos sobre Varietats Lingüístiques; Comunicació Gràfica, Comunicació No Verbal i Multilingüisme. Produïts el 2008 per l’alumnat dels Instituts d’Educació Secundària Príncep de Viana de Sant Andreu i Eugeni d’Ors de Badalona. Es poden veure a https://linguamonaudiovisual.cat amb els següents noms: PVMulti; EDOMulti; PVCNV; EDOCNV; PVVA; EDOVA; PVCG i EDOCG. 

Competències Multilingües en l’Ensenyament i Aprenentatge de Continguts Curriculars en l’Educació Primària (COMUCOCU)

Resum

Aquest projecte, que forma part d’un estudi més ampli coordinat amb la UdL (Enseñanza integrada de habilidades multilingües y contenidos curriculares dirigida escolares autóctonos e inmigrantes), es planteja els següents objectius:

 • explorar de manera qualitativa les necessitats de formació del professorat pel que fa a l’ensenyament i l’educació multilingües;
 • elaborar i experimentar -en equips mixtos formats per professorat en exercici, professorat en formació i professorat universitari- mòduls d’ensenyament integrat de llengües (castellà, català i llengües estrangeres) i continguts curriculars, dirigits a alumnat al·lòcton i autòcton;
 • avaluar els resultats de la proposta en termes d’aprenentatge de competències curriculars i lingüístiques per part de l’alumnat i en termes de modificació dels plantejaments didàctics per part dels equips de professorat.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

Dates: 13/12/2004 – 13/12/2007

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Investigación (Spanish Ministry of Science & Technology, General Council of Research

Codi: SEJ2004-06723-C02-01

Pressupost: 25.980 €

IP: Dra. Luci Nussbaum

 • Equip GREIP: Dra. Eva Codó Olsina, Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Laura Llobet Garcés, Dolors Masats Viladoms, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila (IP), Dra. Amparo Tuson Valls, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava

Publicacions derivades del projecte

 • Dooly, M. (2007) How do language teachers understand multilingual competencies? Findings from qualitative research into teachers’ perspectives on linguistic diversity. En Guasch, O y L. Nussbaum (eds.) (2007) Aproximacions a la competència multilingüe. Bellaterra: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 101-116
 • Dooly, M. (2007) Constructing differences: A qualitative analysis of teachers’ perspectives on linguistic and cultural diversity. Linguistics and Education, 18, 142-166. 
 • Dooly, M. (2005) How aware are they? Research into teachers’ attitudes about linguistic diversity. Language Awareness. 14(2/3), 97-111.  
 • Dooly, M. (2005) Linguistic Diversity: A Qualitative Analysis of Foreign Language Teachers’ Category Assembly. Tesi doctoral inédita
 • Dooly, M. (2004) Language education: Are we giving equal opportunities to all? En De la teoria … a l’aula. Formació del professorat I ensenyament de les Ciències Socials, R. Batllori I Obios, A.E. Gómez Martínez, M. Oller I Freixa y J. Pagès i Blanch (eds.),. Bellaterra: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 478-485 
 • Escobar, C. & Nussbaum. L. (2008) Tasques d’intercanvi d’informació i processos d’aprenentatge a l’aula AICLE. Camps, A & Milian, M (coords.) Mirades I veus. Recerca sobre l’educació lingüística I literària en entorns plurilingües, 160. GRAO. ISBN: 978-84-7827-525-0 
 • Escobar Urmeneta, C. (2007) Mesurament  de competències lingüístiques en aules AICLE, en contextos multilingües: allò que els  números amaguen. En: Guasch, O.; Nussbaum, L. (eds) (2007) Aproximacions a la noció de competència multilingüe. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB: 133-146.
 • Escobar, C y Unamuno, V.   (accepted) Languages and language learning in Catalan Schools: From the bilingual to the multilingual challenge.   A:  Hélot, C. & de Mejía, AM (eds.): Forging Multilingual Spaces: Integrating Majority and Minority Bilingual Education. Clevedom.  Multilingual Matters. 
 • Escobar, C. (2006) Una propuesta PEL de evaluación criterial para la educación secundaria. A Cassany, D. (ed.) Portfolio Europeo de las Lenguas de secundaria y su aplicación en el aula. Madrid: Instituto Superior de Formación del Profesorado del MECD de España. pp. 77-107
 • Escobar, C. (ed.) (2006) Algunes formes d’intervenció en la formació plurilingüe. A Nussbaum, L i Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües d’escolars d’origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. pp. 135-166
 • Escobar, C. (2006) Descriptors de competències i estudiants de secundària: una relació difícil? Articles de didàctica de la llengua, 39: 17-33.
 • Escobar, C. (2004) Para aprender a hablar hay que querer decir algo. Glosas Didácticas, 12. Revista electrónica 
 • Escobar, C. (2004) Content and language integrated learning: Do they learn content? Do they learn language? A Anderson, J.D., Oro, J.M. & Varela, J. (eds) Linguistic Perspectives from the classroom: Language teaching in a multicultural Europe. Universidade de Santiago de Compostela. pp. 27-38
 • Escobar, C. & Pérez-Vidal, C. (2004) Teacher education for the implementation of a Content and Language Integrating Learning approach (CLIL) in the school system. A Wilkinson, R.(ed.) Integrating Content and Language. meeting the challenge of multilingual education. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht. pp. 402-415
 • Masats, D., Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2007) When activity shapes the repertoire of second language learners. A L. Roberts et al (eds). EUROSLA Yearbook (selected papers of EUROSLA 16 and 15 conferences). Amsterdam: John Benjamins. pp 121-147
 • Cots, J.M. & Nussbaum, L. (2008) Communicative competence and institutional affiliation: interactional processes of identity construction by immigrant students in Catalonia, International Journal of Multilingualism, 5. pp. 17-40. ISSN: 1479-071                      
 • Codó, E & Nussbaum, L. (2007) Plurilingüisme et promotion d’une langue minoritaire: tensions et contradictions.Langage & Sociéte, 121-122. pp. 275-288. ISBN: 978 2 7351 1102 2 / ISNN: 0181-4095 (possar a la web)
 • Guasch, O. & Nussbaum, L. (2007) Aproximacions a la competència multilingüe. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona/DLLCCSS ISBN: 978- 84-608-0626-4 
 • Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) (2006) Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 84-490-2431-5 
 • Nussbaum, L., Escobar, C. & Unamuno, V. (2006) Una lingüística interactivista de la enseñanza y el aprendizaje de llenguas. A Camps, A. (coord.). Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Graó pp. 183-204 falta por pòner en la web
 • Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2006) La compétence sociolinguiistique, pour quoi faire? Mondada, L & Pekarek, S. (eds.) La notion de compétence: études critiques. Bulletin Vals-Asla, 84. pp. 47-65. ISSN: 1023-2044
 • Nussbaum, L. (2006) Les defis de l’école por le maintien et la transmission du catalan en Catalogne. Boyer, H. (coord.) Langues, minorées, langues d’enseignement?, Revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée 143. pp 355-369. ISBN: 978-2-252-03548-1 / ISNN 0071-190X 
 • Nussbaum, L. (2005) Competencias e identidades lingüísticas de escolares inmigrantes en Cataluña. A D. Lasagabaster & J. M. Sierra (eds.) Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías. Barcelona: ICE-HORSORI. ISBN 84-96108-20-1 122
 • Nussbaum, L.(2005) Monolinguisme et polyglossie dans la Barcelone d’aujourd’hui. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 82, 5-24 
 • Nussbaum, L. & Cots, JM. (2005) Pratiques linguistiques des jeunes immigrés en Catalogne. A C. Van Den Avenne (ed.) Mobilités et contacts de langues. París. L’Harmatan. pp. 95-107  
 • Nussbaum, L. (2004) Dilemas y desafíos de la educación lingüística. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 5 (2): 207-218 ISSN 1576-7418 
 • Unamuno, V.  (2008) Multilingual switch in peer classroom interaction. Linguistics and Education, 19, 1-19. ISSN: 0898-5898  
 • Unamuno, V. & E. Codó (2007) Categorizar a través del habla: la construcción interactiva de la extranjeridad. Discurso y Sociedad, 1 (1): 117-143 ISSN 1887-4606.
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) De la casa al aula: ámbitos y prácticas de transmisión y aprendizaje de lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (42): 43-51. 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) La familia i l’entorn com a espais de transmissió de llengües. A Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant, Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 63-80
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) L’escola com a espai de pràctiques multilingües. A Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant, Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 81-100 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) Los usos lingüísticos en una escuela del Raval (Barcelona): entre objetos de discursos y prácticas sociales. A Actas de la I Reunión Científica Internacional de Etnografía y Educación. València: Germania
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) Competències orals multilingües d’alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística. Revista d’Ensenyament integrat de llengües i continguts, 7: 115-122 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) De la casa al aula: ámbitos y prácticas de transmisión y aprendizaje de lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (42): 43-51 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) L’entrevista com a pràctica social i com a espai de construcció d’identitats. A M. Labarta (ed.) Approaches to Critical Discourse Analysis. València: Universitat de València 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Hacia una educación lingüística crítica. Aula de innovación educativa, 129: 6-9. ISSN 1131-995X 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Competències orals multilingües d’alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística, 7: 115-122  
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres. Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 37: 57-69 ISSN 1133-9845 
 • Unamuno, V. (2005) L’entorn sociolingüístic i la construcció dels repetertoris lingüítics de l’alumnat immigrat a Catalunya. Noves SL.: Revista de sociolingüística,1. ISSN 1695-3711 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres. Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 37: 57-69. ISSN 1133-9845 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Competències orals multilingües d’alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística, 7: 115-122 
 • Martín Rojo, L. Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2004) Dilemas de las políticas lingüísticas y de su estudio. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 5 (2): 187-190 ISSN 1576-7418
L’educació lingüística en contextos multilingües: perspectives sociolingüístiques

Resum

Aquest projecte parteix d’una pregunta de recerca basada en les últimes aportacions de les ciències del llenguatge aplicades a les llengües: quina incidència té el desenvolupament de les habilitats de reflexió metalingüística en la transferència de sabers entre diferents llengües i en l’ampliació de la competència comunicativa multilingüe? Respondre a aquesta pregunta suposa (a) elaborar un model de descripció i avaluació de competències multilingües i (b) dissenyar una intervenció didàctica de base metalingüística i centrada en l’aprenent. El projecte es dirigeix a un tipus concret de població: els escolars d’origen estranger. La seva presència a Catalunya s’ha incrementat en un 100% en els últims 10 anys i la seva incorporació a centres públics succeeix en un 89% dels casos. Els resultats d’aquesta recerca poden ser útils pel desenvolupament de propostes d’educació lingüística més efectives per garantir la plena integració d’aquesta població a les aules regulars.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

Dates: 01/02/2003 – 31/01/2008

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Technología (Spanish Ministry of Science and Technology)

Codi: Ramón & Cajal Program

Pressupost: 161.248,96 €

IP: Dra. Virginia Unamuno Kaschapava

Publicacions derivades del projecte

 • Unamuno, V. (2004) Dilemas metodológicos, preguntas de investigación. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas, 5 (2): 219-230. ISSN 1576-7418
 • Unamuno, V. (2003) Lengua, escuela y diversidad sociocultural. Hacia una educación lingüística crítica. Barcelona: Editorial Graó.
 • Martín Rojo, L., Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2004) Dilemas de las políticas lingüísticas y de su estudio. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 5 (2): 187-190. ISSN 1576-7418
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2004) Hacia una educación lingüística crítica. Aula de innovación educativa, 129: 6-9. ISSN 1131-995-X
Desenvolupament de competències lingüístiques, discursives i socioculturals en llengües autòctones (castellà i català) i llengües estrangeres per part d’inmigrants recentment escolaritzats (DECOLALE)

Resum

Estudi dels perfils comunicatius dels estudiants de primària i secundària d’origen immigrat en les tres llengües objecte d’estudi a l’escola i posterior disseny i implementació de tasques comunicatives que afavoreixen el desenvolupament de la competència comunicativa d’aquests estudiants.

El projecte es proposa, en primer lloc, descriure l’entorn sociolingüístic dels infants i adolescents recentment escolaritzats i les possibilitats que els ofereix l’entorn i el sistema educatiu per aprendre llengües. En segon lloc, es pretén donar compte de les competències comunicatives d’aquests escolars en situacions d’interacció variades i tenint en compte variables diverses (temps d’estada a Catalunya, nivell d’escolarització, usos lingüístics familiars, etc.). Finalment es dissenyaran i avaluaran propostes d’intervenció per a millorar el domini de les llengües que aprenen. Es tracta d’un estudi qualitatiu per al qual es recullen dades etnogràfiques i conversacionals.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

Dates: 28/12/2001 – 27/12/2004

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Investigación (Spanish Ministry of Education & Council, General Council of Research

Codi: BSO2001-2030

Pressupost: 32.196,22 €

IP: Dra. Luci Nussbaum

 • Equip GREIP: Dr. Josep Maria Cots (UdL), Dra. Cristina Escobar Urmeneta (UAB), Dr. Artur Noguerol Rodrigo (UAB), Dra. Amparo Tuson (UAB), Dra. Virginia Unamuno Kaschapava (UAB), Esther Baiget (UdL), Montserrat Irun (UdL), Dolors Masats Viladoms (UAB)
 • Altres participants: Lluís Maruny (EAP Baix Empordà), Mònica Molina (Escola d’Adults de La Bisbal), Xabi Martin (research assistant, AGAUR)

Publicacions derivades del projecte

 • Nussbaum, L. i Unamuno, V. (eds.) (2006) Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.(Textos de JM Cots, C. Escobar, M. Irún, M. Martínez, L. Nussbaum i V. Unamuno.)
 • Cots, JM. i Díaz, J. M. (2005) “El aula de acogida de alumnos de origen inmigrante en Catalunya” a D. Lasagabaster i J.M. Sierra (eds.) Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías. Barcelona. ICE-HORSORI.
 • Cots, JM. i Nussbaum, L. (2005) “Pratiques linguistiques des jeunes immigrés en Catalogne” a C. Van Den Avenne (ed.) Mobilités et contacts de langues. París. L’Harmatan, 95-107.
 • Nussbaum, L. (2005) “Competencias e identidades lingüísticas de escolares inmigrantes en Cataluña” a D. Lasagabaster i J.M. Sierra (eds.) Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías. Barcelona: ICE-HORSORI.
 • Nussbaum, L. (2005) “La transcripción de la interacción en contextos de contacto y de aprendizaje de lenguas” a Y. Bürki i E. De Steffani (eds.) Transcriptio. Berna: Peter Lang.
 • Nussbaum, L. (2005) “Monolinguisme et polyglossie dans la Barcelone d’aujourd’hui.” Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 82, 5-24.
 • Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2005) ” Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres” a Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 37: 57-69.
 • Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2005) “Competències orals multilingües d’alumnat estranger a Catalunya.” Immersió Lingüística, 7: 115-122.
 • Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2005) “L’entrevista com a pràctica social i com a espai de construcció d’identitats” a M. Labarta (ed.)Approaches to Critical Discourse Analysis. València: Universitat de València.
 • Martín Rojo, L. Nussbaum, L. i Unamuno, V. (2004) “Dilemas de las políticas lingüísticas y de su estudio” en Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 5 (2). pp. 187-190
 • Maruny, L i Molina, M. (2004) “El procés d’aprenentatge del català en alumnes marroquins a l’ensenyament obligatori” a X. Besalú i T. Climent (coords.) Construint identitats. Espais i processos de socialització dels joves d’origen immigrant. Barcelona: Mediterrània: 239-253.
 • Molina, M. et al. (2004) Guia per als cercles de conversa. Pla Local de Formació de Salt: Centre de Formació d’Adults de Salt. Departament de Benestar i Família: Direcció General de Formació d’Adults.
 • Nussbaum, L. (2004) “De cómo aprender lenguas y contenidos curriculares actuando” en Aula de innovación educativa, 129. pp. 20-23
 • Unamuno, V. (2004) “L’entorn sociolingüístic i la construcció de repertoris lingüístics de l’alumnat immigrant a Catalunya” Noves SL. https://www6.gencat.net/llengcat/noves.
 • Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2004) “Hacia una educación lingüística crítica” a Aula de innovación educativa, 129: 6-9.
 • Cots, J.M. i Nussbaum, L. (2003) “Consciència lingüística i identitat” a J. Parera, L. Nussbaum i M, Milian (eds.) L’educació Lingüística en situacions multilingües i multiculturals. Barcelona. ICE/HORSORI: 71-89.
 • Nussbaum, L. (2003) “Dynamiques polyglossiques en Catalogne” a L. Mondada et S. Pekarek (eds) Plurilinguisme, Mehrsprachigkeit, Plurilingualism: Festschrift für G. Lüdi. Tübingen: Francke: 15-27.
 • Parera, J., Nussbaum, L., Milian, M. (eds.) (2003) L’educació lingüística en situacions multiculturals i multilingües. Barcelona. ICE/HORSORI.
 • Unamuno, Virginia (2003) Lenguas, escuela y diversidad sociocultural. Hacia una educación lingüística crítica. Barcelona: Editorial Graó.
 • Nussbaum, L. (2002) “La interacción entre aprendices en clase de lengua extranjera” en A.M. Mejia i R.N. Oviedo (Ed.): Nuevos caminos en educación bilingüe en Colombia, Cali: Universidad del Valle, 71-92.
 • Nussbaum, L. (2002) “Relations ethniques et éducation dans les sociétés divisées.” Journal of International Migration and Integration, 3(2): 202-303.
 • Nussbaum, L.; Tusón, A. i Unamuno, V. (2002) “Procédures de contour des problèmes de langue dans l’interaction entre apprenants “, en F. Cicourel et D. Véronique (eds.) Discours, action et appropriation des langues, Paris: Presses de Sorbonne la Nouvelle, 143-197.
 • Cots, J. M. i Nussbaum, L. (eds) (2002) Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje de lenguas. Lleida: Milenio.
 • Cots, J. M. i Nussbaum, L. (2002) “Visiones de la conciencia lingüística: del currículo a las prácticas de aula” a Cots, J.M.; Nussbaum, L. (eds.). Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en la enseñanza de lenguas. Lleida: Milenio, 55-68.
 • Cots, J.M. i Nussbaum, L. (2001) “L’aprenentatge de llengues estrangeres en un context multilingüe i multicultural.” Escola Catalana, 377: 10-14.
 • Maruny, L. i Molina, M. (2001) “Identidad sociocultural y aprendizaje lingüístico: el caso de la inmigración.” Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 26: 55-64.
 • Maruny, L. i Molina, M. (2001). “L’adquisició del català en alumnes d’origen marroquí a l’ensenyament obligatori.” Noves SL: estiu 2001. https://cultura.gencat.net/llengcat/noves/hm01estiu/catalana/maruny1_10.htm
Construcció de competències en l’aprenentatge de llengües estrangeres mitjançant tasques (COCOLALE)

Resum

Estudi dels procediments activats durant la realització de tasques comunicatives en parelles d’aprenents de llengües estrangeres (adults que aprenen castellà; adolescents que aprenen francès i anglès i nens que aprenen anglès) i la seva relació amb l’augment de competències comunicatives en la llengua meta.

Les dades es varen recollir a les aules habituals i es va enregistrar la realització d’una seqüència de tres tasques al voltant dels aliments. Es va dur a terme una transcripció acurada dels enregistraments i es varen rastrejar les activitats conversacionals realitzades pels interlocutors.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

Dates: 01/12/1997 – 01/12/2001

Entitat finançador: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Enseñanza Superior (Spanish Ministry of Education & Council, General Council of Higher Education

Codi: PB96-1219

Pressupost: 1,740,000 pesetas

IP: Dra. Luci Nussbaum

 • Equip GREIP: Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Amparo Tusón, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Beatriz Caballero de Rodas González, Cristina Escobar Urmeneta, Dolors Masats Viladoms, Antonio Sánchez Solá

Publicacions derivades del projecte

 • Escobar , C. (2003) “La evaluación de la interacción oral” Mosaico,10:18-25
 • Escobar, C. (2002) “Attention and the processing of comprehensible input in communication tasks among secondary school learners” a Nizegorodcew, Anna (Ed.) Beyond L2 Teaching. Krakow, Jagiellonian University Press: 45-52
 • Escobar , C. (2002) “Interacción oral y aprendizaje de lenguas extranjeras”.Mosaico, 8: 23-30
 • Escobar, C. i Nussbaum, L. (2002) “¿Es posible evaluar la interacción oral en el aula?” a Miquel, Lourdes y Sants, Neus (eds.) Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Madrid: Cuadernos del tiempo libre: 37-51
 • Escobar, C. (2001) “Promoting and assessing oral interaction in the classroom: the oral portfolio” APAC Monographs 4: 7-27
 • Escobar, C. (2001) “Investigación en acción en al aula de lengua extranjera: la evaluación de la interacción mediante el portafolio oral” A. Camps (ed.) El aula como espacio de investigación y reflexión. Barcelona: Graó, 69-84
 • Masats, D. i Unamuno, V. (2001) “Constructing social identities and discourse through repair activities” a Susan Foster-Cohen and Anna Nizegorodcew. (eds.) Eurosla Yearbook. Volume I. 2001. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. pp. 239-254
 • Escobar, C. (2000) El portafolio oral como instrumento de evaluación formativa en el aula de lengua extranjera. Tesi de doctorat inèdita. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Escobar, C. (2000) “Recerca – acció a l’aula de llengua estrangera: el portafoli oral” a Camps, Anna et al. (Eds.) Recerca i formació en didàctica de la llengua. Barcelona, Graó: 143- 158
 • Escobar , C. i Nussbaum, L. (2000) “Pair work discussion and language learning in secondary education” APAC OF NEWS 39: 23-25
 • Masats, D., Nussbaum, L., Tusón, A. i Unamuno, V. (2000) “Entre Simetría y Complementariedad: la Coenunciación en el Discurso de Aprendices de Lenguas” a María Dolores Muñoz Núñez et al. (eds.) IV Congreso de Lingüística General: Cádiz, 3-6 de abril. Cádiz: Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz. Volumen IV. pp. 1763-1774. ISBN: 84-7786-737-2
 • Escobar, C. (1999) “El papel de la autoevaluación como mecanismo regulador de la discusión por pareja” Textos 20: 61-74
 • Masats, D. (1999) La reparació en el discurs d’aprenents de llengües estrangeres. Tesina inédita. Universitat Autònoma de Barcelona

Projectes finançats pel govern local

Docents com a agents transformadors de les pràctiques educatives gràcies a la participació col·laborativa en un projecte interdisciplinari d’innovació docent a les aules d’anglès (DATE)

Resum

Pàgina web del projecte: https://empoweringteachers.wixsite.com/website-1

El projecte s’inspira dels principis de la recerca que es duu a terme entre col·lectius de professionals d’ensenyament i equips de recerca. Els participants, membres de l’equip del projecte Let’s Go, treballen per promoure i documentar canvis en les pràctiques d’aula que ajudin adolescents de l’ESO a millorar les seves competències comunicatives en llengua anglesa, i a augmentar així les seves habilitats socials i acadèmiques. La posada en pràctica del projecte es proposa entendre quins són els reptes d’innovar avui a les aules situades en entorns socioeconòmics desfavorits i vol demostrar que la innovació significativa només és possible a través d’iniciatives d’apoderament d’equips docents i d’estudiants.

S’espera que els resultats de la recerca contribueixin a construir un model de formació del professorat que es nodreixi del treball conjunt de l’equip de recerca, dels equips dels centres educatius i dels qui estan en formació per tal de desenvolupar les competències professionals a través de la pràctica reflexiva i col·laborativa, les quals han de garantir l’èxit en l’aprenentatge de la llengua anglesa de l’alumnat d’ESO que participa en l’estudi.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 28/02/2017 – 27/02/2020 (Pròrroga fins 31/01/2021)
 • Entitat finançadora: Obra Social “la Caixa”. RecerCaixa 2016
 • Codi:  2016ACUP-001
 • Pressupost: 96.930 €
 • IP: Dr Dolors Masats
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly, Dra. Dolors Masats, Dra. Emilee Moore, Dr. Artur Noguerol, Dra. Luci Nussbaum, Claudia Vallejo
 • Equip FAS: Andy Modoro, Jordi Prat.
 • Entitats que hi col·laboren: Ajuntament de Badia del Vallès, Institut Badia del Vallès, Institut Federica Montseny (Badia del Vallès) i Serveis Territorials del Vallès Occidental.

Publicacions derivades del projecte

 • Dooly, Melinda & Masats, Dolors (2019). ‘What do you zinc about the project?’: Examples of technology-enhanced project-based language learning. In Gulbahar Beckett & Tammy Slater (Eds.), Global perspectives on project-based language learning, teaching, and assessment: Key approaches, technology Ttols, and frameworks (pp. 126–145). NY/Milton Park, Abingdon: Routledge.
 • Guerrero, Paula (2019). De les dificultats d’aprenentatge a les barreres d’aprenentatge: el cas de la llengua anglesa. Master’s dissertation. Master in Psicopedagogy (UAB). Tutor: Josep Ma Sanhuja. Graded 9,1/10.
 • Herrera, Almudena & Moore, Emilee (2019). ‘The Butterfly Circus’: Targeting Social Inequalities Through English Teaching. APAC ELT Journal, 92: 1 (pp.7-14).
 • Llompart, Júlia; Masats, Dolors; Moore, Emilee, & Nussbaum, Luci. (2020). Mézclalo un poquito. A Melinda Dooly i Claudia Vallejo (Eds.), The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. Special Issue: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: 10.1080/13670050.2019.1598934
 • Khyat, Amina (2020). Tell us a story! A shared learning experience: Creating materials for Year 1 EFL learners at a secondary school. End-of-Degree Dissertation. Grau en Educació Primària (UAB). Tutora: Dolors Masats. Grade: 10 (Matrícula d’Honor).
 • Masats, Dolors (2019) Planificar proyectos globales significativos. Memorial II Congreso Internacional en Didáctica de la Lengua Castellana. Manizales: Universidad de Manizales [Summary of the workshop provided, by invitation, at the conference. http://www.congresointernacionalendidacticas.com/public/archivos/ memoria_lengua_castellana.pdf]
 • Masats, Dolors (2019) Proyecto lingüístico de centro y la formación holística de los aprendices de lengua(s). Memorias II Congreso Internacional en Didáctica de la Lengua Castellana. Manizales: Universidad de Manizales. [Summary of the workshop provided, by invitation, at the conference. http://www.congresointernacionalendidacticas.com/public/archivos/ memoria_lengua_castellana.pdf]
 • Masats, Dolors & Guerrero, Paula (2018). The Ins and Outs of Teamworking: When University Teachers, in-Service Secondary Teachers and Pre-Service Teachers Collaborate to Transform Learning. European Journal of Social Science Education and Research 5 (3), 188-196.
 • Masats, Dolors & Noguerol. Artur (2016). Proyectos lingüísticos de centro y currículo. In D. Masats i L. Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (p. 59-84). Madrid: Síntesis. ISBN digital: 9788490779590.​​​​
 • Masats, Dolors, & Pratginestós, Cèlia (Eds.). (2021). Lessons learnt in schools implementing project-based learning. Barcelona: Omnia Science. (Open Access)
 • Masats, Dolors, & Pratginestós, Cèlia (Eds.) (2021). L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua / El aula como ámbito de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua / A aula como contexto de investigação sobre o ensino e a aprendizagem de língua / The classroom as a site for research on language teaching and learning. Bern: Peter Lang.
 • Pintó Calderer, Ivet (2020). Music for our ears. A shared learning experience: Creating materials for Year 2 EFL learners at a secondary school. End-of-Degree Dissertation. Grau en Educació Primària (UAB). Tutora: Dolors Masats. Grade: 10 (Matrícula d’Honor).
 • Pratginestós, Cèlia; Solans, Jorge & Masats, Dolors (2019). Exchanging glances on the development of a joint education and research programme carried out at a secondary school in a socioeconomically underprivileged milieu. In Luís Gómez Chova, Agustín López Martínez & Ignacio Candel Torres (Eds.), Proceedings of ICERI2019 Conference (1407-1412). Valencia: IATED Academy [Abstract]
Preparem als futurs mestres d’anglès per adquirir competències digitals docents i saber-les aplicar en les seves pràctiques: una tasca col·laborativa entre els docents de la universitat, els tutors de les escoles i els propis mestres en formació

Resum

El projecte va adreçat a millorar la formació dels alumnes del Grau de Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona que opten per cursar, a quart, la Menció de Llengua Anglesa. Aquest grup està format per aproximadament 40 futurs mestres, la meitat dels quals han cursat els seus estudis en anglès i l’altre meitat ho ha fet en català.

El projecte es planteja dos tipus d’objectius concrets. D’una banda, volem implementar una proposta d’innovació en la formació dels futurs mestres especialistes d’anglès a partir del treball col·laboratiu entre els docents de la universitat, els mestres de les escoles i els propis mestres en formació. D’altra banda, volem fer recerca sobre la viabilitat i els reptes que plateja la nostra proposta d’innovació. Per aquest motiu, formulem els següents objectius:

 1. Contribuir al desenvolupament de la competència digital docent dels futurs mestres a través de participar durant la formació en pràctiques telecol·laboratives amb estudiants d’una universitat americana i amb els propis companys.
 2. Garantir que, durant el pràcticum V a les escoles, l’experiència viscuda per als futurs docents com a aprenents serveixi de bastida per a què dissenyin i l’implementin propostes didàctiques que permetin als alumnes de primària desenvolupar competències digitals.
 3. Crear un model de formació que es nodreixi en el treball conjunt entre els/les docents de les assignatures de didàctica, els tutors de pràctiques de la universitat, els tutors de pràctiques de les escoles i els propis mestres en formació que garanteixi el desenvolupament de competències professionals vinculades a l’ús de les noves tecnologies a l’aula i a la gestió de la comunicació per part de tots els agents implicats.
 4. Promoure la millora de la competència lingüística en llengua anglesa dels futurs mestres a través de l’observació i anàlisi sobre les seves pràctiques discursives a l’aula durant la realització de l’assignatura de pràctiques V.

Els nostres objectius de recerca estan relacionats amb l’avaluació de la nostra proposta d’innovació i en l’observació dels reptes que planteja, això fa que vulguem donar resposta a les següents preguntes:

 1. Com es construeixen els sabers i les competències didàctiques i digitals docents?
 2. Quins mecanismes ajuden als mestres en formació a transferir a la seva pràctica els sabers i les habilitats adquirides com a aprenents?
 3. Quins procediments afavoreixen la cooperació per a la millora de la qualitat docent? Quins reptes calen afrontar?
 4. Pot l’anàlisi del propi discurs a l’aula contribuir a la millora de la competència comunicativa a l’aula?

Detalls de projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 28/07/2016 – 27/07/2018
 • Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
 • Codi:  2015 ARMIF 00010
 • Pressupost: 9.750,00 €
 • IP: Dra. Dolors Masats
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly, Dra. Luci Nussbaum, Dra. Xavier Pascual, Claudia Vallejo
  • Equip del treball: Maria Llanes (estudiant doctoral); mestres / tutors d’Educació Primària i estudiants de la Menció de Llengua Anglesa del Grau de Primària de la UAB
 • Altres col·laboradors: Dr. Randall Sadler, Dra. Constanza Tolosa, Javier Barba, Maria Mont
Disseny i experimentació d’un model de formació del professorat per a aules de semiimersió en llengua estrangera  

Resum

La construcció de la UE fa necessari que la ciutadania sigui capaç de funcionar còmodament en llengües estrangeres. Complementar l’ensenyament DE llengües estrangeres amb ensenyament de matèries acadèmiques EN llengua estrangera (programes de semiimmersió o AICLE) és una opció que guanya terreny, tal com demostra la incorporació d’aquesta opció com a “proposta prioritària” dintre de l’Acord Estratègic de febrer 2005. Degut a què aquest pràcticum es desenvolupa en un doble àmbit, els IES i la universitat, el nostre model de treball s’organitza en un triple bucle de recerca-acció i autoformació:

 1. L’experimentació per part de practicants del CQP de les seqüències didàctiques AICLE que hauran dissenyat ells mateixos, amb l’assesorament dels seus tutors a l’IES, és a dir, el de llengua estrangera i el de l’àrea de continguts.
 2. La presentació per part dels practicants dels resultats obtinguts, analitzats mitjançant cicles de recerca-acció dirigits pel professorat universitari.
 3. Les activitats de tutorització i de presentació de resultats per part dels practicants constitueixen la base de la discussió entre el grup de professors de secundària i d’universitat. D’aquesta conversa sorgiran els fonaments per a la formulació d’un model de formació didàctica per al professorat AICLE. 

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

Dates: 01/03/2006 – 30/03/2007 (pròrroga fins a 01/03/2007 i 01/03/2008)

Entitat finançadora: DURSI: Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información

Codi: 2006 ARIE10011, 2007 ARIE00011

Pressupost: 12,000 €

IP: Dra. Cristina Escobar

 • Equip GREIP: Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dra. Melinda Dooly Owenby, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Laura Llobet Garcés, Dra. Dolors Masats Viladoms, Zoraida Horrillo Godino
 • Altres col·laboradors: Dra. Carmen Pérez Vidal, Maria Rosa Batlle Pou, Margarita Caballero de los Arcos, Adriana Cordeiro Azebedo, Mª Àngels Hernández Sierra, Azucena Pé Estella, Dr. Antonio Sánchez Sola, Dr. Josep Maria Cots, Dra. Moltserrat Oller, Dr. Jordi Deulofeu Piquet, Montserrat Pagès, Núria Pelàez Carballo, Montserat Irun, Elisabeth Eixarch, Marta Gallart
La construcció de la categoria “estranger” en les propostes d’acollida i educació lingüístiques per a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu català

Resum

La finalitat d’aquest estudi és contribuir a la millora dels sistemes d’acollida lingüística i a la revisió crítica de les propostes d’educació lingüística destinades a l’alumnat d’incorporació tardana. A partir del recull i l’anàlisi d’un corpus de dades multimodèliques (textuals, interactives i d’observació), es determinarà la manera en què es construeixen les categories relatives a “ser estranger” i la manera en què aquestes categories es projecten en els repertoris lingüístics i comunicatius de l’alumnat i en la seva trajectòria escolar.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

Dates: 01/10/2004 – 31/06/2006

Entitat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona, Programa Noves Línies de Recerca

Codi: PNL2004-38

Pressupost: 5.600 €

IP: Dra. Virginia Unamuno Kaschapava

 • Equip GREIP: Dra. Eva Codó Olsina, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Amparo Tuson Valls, Victor Corona, Emilee Moore

Publicacions derivades del projecte

 • Corona, Victor. (2006). L’altra acollida: fragment d’una etnografia. Escola Catalana, 432, 26-28.
 • Cots, Josep Maria & Nussbaum, Luci. (2005). Pratiques linguistiques des jeunes immigrés en Catalogne. In C. Van Den Avenne (ed.) Mobilités et contacts de langues (pp. 95-107). París: L’Harmatan.
 • Dooly, Melinda. (2005). How aware are they? Research into teachers’ attitudes about linguistic diversity. Language Awareness, 14, 2/3, 97-111.
 • Nussbaum, Luci.(2005). Competencias e identidades lingüísticas de escolares inmigrantes en Cataluña. In D. Lasagabaster & J. M. Sierra (eds.) Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías (pp. 29-52). Barcelona: ICE-HORSORI.
 • Nussbaum, Luci. (2005). Monolinguisme et polyglossie dans la Barcelone d’aujourd’hui. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 82, 5-24.
 • Nussbaum, Luci & Unamuno, Virginia (eds.) (2006). Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Nussbaum Luci & Unamuno, Virginia. (2006). La compétence sociolinguistique, pour quoi faire? Bulletin Suisse de linguistique apliquée, 84, 47-65.
 • Unamuno, Virginia & Nussbaum, Luci. (2005). Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres. Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 37, 57-69.
 • Unamuno, Virginia & Nussbaum, Luci. (2005). Competències orals multilingües d’alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística, 7, 115-122.
 • Unamuno, Virginia & Nussbaum, Luci. (2005). Hacia una educación lingüística crítica. Aula de innovación educativa, 129, 6-9.
 • Unamuno, Virginia & Nussbaum, Luci. (2006). De la casa al aula: ámbitos y prácticas de transmisión y aprendizaje de lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 42, 43-51.
 • Unamuno, Virginia & Nussbaum, Luci. (2006) Competències orals multilingües d’alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística. Revista d’Ensenyament integrat de llengües i continguts, 7, 115-122.
Tasques col·laboratives i aprenentatges lingüístics i acadèmics en aules “AICLE” inclusives de ciències en llengua estrangera

Resum

Aquest projecte té com a finalitat principal avaluar la incidència que un conjunt d’activitats o tasques AICLE (Ciències Naturals en anglès o francès) -portades a terme mitjançant la col·laboració entre alumnes- tenen sobre els aprenentatges de la matèria (CN) i de la llengua estrangera (L2: anglès o francès). Un segon objectiu és el d’identificar (a) els entrebancs o dificultats específiques que professors i alumnes troben en aquest tipus d’ensenyament i (b) les estratègies d’ensenyament i gestió que els professors participants a l’experiència -tots ells amb prou experiència en ensenyaments AICLE- desenvolupen per a fer-les front. Els resultats d’aquest treball ens permetran poder oferir al professorat referents de bones pràctiques docents que provenen de la realitat de les aules.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

Dates: 30/10/2004 – 31/03/2007 (pròrroga fins a 01/03/2007 i 01/03/2008)

Entitat finançadora: AGAUR

Codi: 2004 ARIE 00058, 2005 ARIE 10056

Pressupost: 15.000 €

IP: Dra. Cristina Escobar

 • Equip GREIP: Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dra. Melinda Dooly Owenby, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Laura Llobet Garcés, Dolors Masats Viladoms
 • Altres colaboradors: Dra. Carmen Pérez Vidal, Maria Rosa Batlle Pou, Margarita Caballero de los Arcos, Adriana Cordeiro Azebedo, Maria Àngels Hernández Sierra, Azucena Pé Estella, Dr. Antonio Sánchez Sola

Publicacions derivades del projecte

 • Escobar, C. (2004) ¿Qué quiere decir un siete? AULA de innovación educativa, 129: 33-38.
 • Escobar, C. (2004) Para aprender a hablar hay que querer decir algo. Glosas Didácticas, 12. 
 • Escobar, C. & Pérez-Vidal, C. (2004) Teacher education for the implementation of a Content and Language Integrating Learning approach (CLIL) in the school system. A: Wilkinson, R. “Integrating Content and Language. meeting the challenge of multilingual education.” Maastricht: Universitaire Pers Maastricht: 402-415.
 • Roquet, M., Escobar, C. & Cuscó, I. (2004) Is it possible to teach History in English to students with a limited command of the language? EuroClic Newsletter. 
 • Escobar, C. (2004) Content and language integrated learning: Do they learn content? Do they learn language? A: Anderson, J. D., Oro, J. M. & Varela, J. (editors) Linguistic Perspectives from the classroom: Language teaching in a multicultural Europe. Universidade de Santiago de Compostela: 27-38.
 • Nussbaum, L., Escobar, C.; Unamuno, V. (2006) Una lingüística interactivista de la enseñanza y el aprendizaje de llenguas. A: Camps, Anna (coord.) (en curs de publicació). Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Graó.
Projectes de innovació i desenvolupament

Projectes finançats per la Comissió Europea

Digitizing Pedagogical Task Design for Interactional Competence (DIGITASK4IC)

Summary

DIGITASK4IC crearà un generador digital de tasques didàctiques, vinculat amb un catàleg de tasques i una biblioteca de recursos educatius en accés obert per a acostar als formadors de mestres i als mestres en formació. El projecte es proposa 1) proporcionar als formadors de les institucions d’educació superior suport digital per a la formació de mestres de llengua estrangera, específicament en el desenvolupament eficaç de tasques didàctiques; 2) assegurar-se que comprenguin com dissenyar tasques per a aconseguir resultats de qualitat informats per l’ensenyament de llengües basat en tasques (TBLT); 3) proporcionar informació i suport digital sobre el desenvolupament de tasques per a desenvolupar la competència interactiva (CI) en una llengua segona / addicional / estrangera (L2).

L’element central del projecte, la plataforma DIGITASK, consistirà en un programari, una aplicació mòbil i un lloc web per a generar tasques pedagògiques que fomentin la competència interactiva en L2. L’equip de DIGITASK4IC identificarà les interseccions entre la formació del professorat de llengües, l’ensenyament de llengües estrangeres, el treball per tasques (TBLT) i la competència digital en L2. Aquesta informació s’utilitzarà com a base per a identificar el potencial d’interactivitat de les tasques didàctiques en la producció intel·lectual posterior, a saber, el Catàleg de tasques digitals, que és una documentació completa dels tipus de tasques didàctiques locals, regionals, nacionals, europees i / o internacionals existents. Sobre la base d’aquests antecedents, l’equip del projecte crearà una biblioteca digital de recursos d’accés obert que es compondrà de materials per al disseny de tasques filtrats per experts. Posteriorment, el consorci produirà el pla de Digitalització del Disseny de Tasques Didàctiques que constituirà la base per al desenvolupament de la plataforma DIGITASK. Després del llançament de DIGITASK, la plataforma es millorarà amb paquets metodològics per a l’ensenyament de llengües estrangeres (turc, alemany, francès, espanyol, anglès) basada en seqüències de tasques utilitzant DIGITASK. El resultat final del projecte serà el Mòdul de Capacitació Digital, una eina d’autoaprenentatge per a ser utilitzada pels participants.

Com a resultat de la finalització de tots els productes i activitats del projecte, el consorci produirà una plataforma i una eina innovadora que tindrà un impacte significatiu en els formadors de professors i en els professors en formació en proporcionar-los materials teòricament i metodològicament sòlids, de fàcil utilització i en accés obert. A través del resultat principal, DIGITASK, el projecte innovarà en l’ensenyament de llengües estrangeres basada en tasques i en les pràctiques de formació de professors de llengües mitjançant la digitalització del disseny de tasques didàctiques i incorporant la competència digital. A llarg termini, esperem que DIGITASK tingui un paper central en la formació del professorat, i que s’utilitzi també a les escoles, principalment a través de la transformació dels professors en formació en professors en actiu, i a través dels recursos en línia, inclòs el Mòdul de Formació Digital.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/04/2021 – 30/09/2022
 • Entitat finançadora: European Commission. Erasmus + KA2 – Cooperation for innovation and sharing good practices
 • Codi: KA226-C97A4E3C
 • Pressupost: 152,585€ (total project); UAB: 63,191€
 • IP: Dr. Ufuk Balaman, Hacettepe University
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats (IP UAB), Dra. Melinda Dooly, Dra. Emilee Moore
 • Equip de treball: Natalie González-Acevedo, Mónica López, Maria Mont, Dr. Xavier Pascual, Cèlia Pratginestós, Claudia Vallejo
 • Institucions participant: Universitat de Hacettepe, Turquia; Universitat de Mugla Sitki Kocman, Turquia; Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Universitaet Innsbruck, Àustria

Publicacions derivades del projecte

Local Linguistic Landscapes for global language education in the school context (LoCALL)

Resum

Aquest projecte: i) es compromet a reconèixer el valor afegit de la superdiversitat en l’educació lingüística, mapant Paisatges Lingüístics locals (LL) i discutint-los comparativament a nivell internacional; ii) reconeix la importància d’implicar la joventut amb trajectòries d’immigració en processos de descoberta i difusió actius relacionats amb el multilingüisme social i viscut i amb els seus propis repertoris lingüístics; iii) connecta l’aprenentatge de la llengua estrangera i la consciència de les llengües mitjançant debats de sociolingüística sobre la presència, els rols i les dinàmiques de la llengua en contextos socials més amplis, reconeixent les llengües i els recursos lingüístics que tenen els joves a la seva disposició.

Atès que la literatura reconeix el paper de la infància i la joventut en la investigació del multilingüisme i recomana donar-lis un paper actiu en els processos de recerca, desenvoluparem un projecte de recerca col·laborativa que ve els adolescents com a coetnògrafs i experts de LL en el seu propi entorn. LOCALL té la intenció de fomentar el compromís i les habilitats crítiques dels alumnes fent una crida a joves multilingües de diferents països a desenvolupar camins d’idiomes digitals a les seves ciutats per als seus companys i cursos d’idiomes in situ per a professors d’escoles sòcies a l’estranger.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/10/2019 – 30/09/2022
 • Entitat finançadora: European Commission. Erasmus + KA2 – Cooperation for innovation and sharing good practices
 • Codi: 2019-1-DE03-KA201-060024
 • Pressupost: €276.472,00 (total project); UAB: €45,664
 • IP: Dra. Silvia Melo-Pfeiffer (Universitat d’Hamburg)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly Owenby (IP UAB), Dra. Emilee Moore, Dra. Dolors Masats
 • Equip del treball: Klaudia Krusznyska, Mónica López Vera, Maria Mont
 • Col·laboradores: Paula Brito, Sonia Cadi
 • Institucions participants: Universidade de Aveiro (Portugal), Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Universitat de Groningen (Països Baixos), Universitat d’Hamburg (Alemanya), Universitat d’Estrasburg (França)

Publicacions relacionades al projecte

 • Krusznyska, Klaudia & Dooly, Melinda (tbp 2023). Thinking allowed: linguistic landscapes-based projects for higher-order and critical thinking skills. In S. Melo-Pfeifer (Ed.) Linguistic Landscapes in Language and Teacher Education – Multilingual Teaching and Learning Inside and Beyond the Classroom. Springer.
 • López, Mónica & Dooly, Melinda (tbp 2023). Languages around us: (in)visibility matters. In S. Melo-Pfeifer (Ed.) Linguistic Landscapes in Language and Teacher Education – Multilingual Teaching and Learning Inside and Beyond the Classroom. Springer.
 • Dooly, Melinda; Duarte, Joana; Lourenço, Mónica; Young, Andrea; Andrade, Ana Isabel; Araújo e Sá, Maria Helena; Batista, Bruna; Baptista, Maria Augusta; Barreirinha, Maria dos Anjos; Brito, Paula; Cadi, Sonia; Carinhas, Raquel; Clemente, Mariana; Costa, Alice; das Neves, Alexandra; Faneca, Rosa; Fischer, Susann; Flörkemeier, Ruth; Gezelle-Meerburg, Babs; Gonçalves, Maria Cristina; Huilcan Herrera, Marcela; Kruszynska, Klaudia; Kuijper, Marlous; Ladeira, López Vera, Mònica; Loureiro, Maria José; Makarovo, Irina; Marques, Margarida M.; Martins, Filomena; Mary, Latisha; Masats, Dolors; Mont, Maria; Moore, Emilee; Paulsen, Kai; Pinto, Susana; Pion, Daniele; Pombo, Lúcia; Ramos, Isabel; Ribalta, Núria; Senos, Susana; Siemushyna, Maria; Silva, Francisco; Simões, Ana Raquel; Soepboer, Albertina; Tavares, Filipe; Vallejo, Claudia; Veenstra, Sibrecht; von Rosen, Julia; Wallinga, Ans (disponible 2023). Guidelines for the introduction of linguistic landscapes in (foreign) language learning and teacher education.
 • Dooly, Melinda; Duarte, Joana; Lourenço, Mónica; Young, Andrea; Andrade, Ana Isabel; Araújo e Sá, Maria Helena; Batista, Bruna; Baptista, Maria Augusta; Barreirinha, Maria dos Anjos; Brito, Paula; Cadi, Sonia; Carinhas, Raquel; Clemente, Mariana; Costa, Alice; das Neves, Alexandra; Faneca, Rosa; Fischer, Susann; Flörkemeier, Ruth; Gezelle-Meerburg, Babs; Gonçalves, Maria Cristina; Huilcan Herrera, Marcela; Kruszynska, Klaudia; Kuijper, Marlous; Ladeira, López Vera, Mònica; Loureiro, Maria José; Makarovo, Irina; Marques, Margarida M.; Martins, Filomena; Mary, Latisha; Masats, Dolors; Mont, Maria; Moore, Emilee; Paulsen, Kai; Pinto, Susana; Pion, Daniele; Pombo, Lúcia; Ramos, Isabel; Ribalta, Núria; Senos, Susana; Siemushyna, Maria; Silva, Francisco; Simões, Ana Raquel; Soepboer, Albertina; Tavares, Filipe; Vallejo, Claudia; Veenstra, Sibrecht; von Rosen, Julia; Wallinga, Ans. (disponible 2023). Richtlinien für die Integration von Linguistic Landscapes in den (Fremd-) Sprachenunterricht und die Lehrkräfteausbildung.
 • Dooly, Melinda; Duarte, Joana; Lourenço, Mónica; Young, Andrea; Andrade, Ana Isabel; Araújo e Sá, Maria Helena; Batista, Bruna; Baptista, Maria Augusta; Barreirinha, Maria dos Anjos; Brito, Paula; Cadi, Sonia; Carinhas, Raquel; Clemente, Mariana; Costa, Alice; das Neves, Alexandra; Faneca, Rosa; Fischer, Susann; Flörkemeier, Ruth; Gezelle-Meerburg, Babs; Gonçalves, Maria Cristina; Huilcan Herrera, Marcela; Kruszynska, Klaudia; Kuijper, Marlous; Ladeira, López Vera, Mònica; Loureiro, Maria José; Makarovo, Irina; Marques, Margarida M.; Martins, Filomena; Mary, Latisha; Masats, Dolors; Mont, Maria; Moore, Emilee; Paulsen, Kai; Pinto, Susana; Pion, Daniele; Pombo, Lúcia; Ramos, Isabel; Ribalta, Núria; Senos, Susana; Siemushyna, Maria; Silva, Francisco; Simões, Ana Raquel; Soepboer, Albertina; Tavares, Filipe; Vallejo, Claudia; Veenstra, Sibrecht; von Rosen, Julia; Wallinga, Ans. (disponible 2023). Propositions pour l’introduction des paysages linguistiques dans l’apprentissage des langues (étrangères) et la formation des enseignants.
 • Dooly, Melinda; Duarte, Joana; Lourenço, Mónica; Young, Andrea; Andrade, Ana Isabel; Araújo e Sá, Maria Helena; Batista, Bruna; Baptista, Maria Augusta; Barreirinha, Maria dos Anjos; Brito, Paula; Cadi, Sonia; Carinhas, Raquel; Clemente, Mariana; Costa, Alice; das Neves, Alexandra; Faneca, Rosa; Fischer, Susann; Flörkemeier, Ruth; Gezelle-Meerburg, Babs; Gonçalves, Maria Cristina; Huilcan Herrera, Marcela; Kruszynska, Klaudia; Kuijper, Marlous; Ladeira, López Vera, Mònica; Loureiro, Maria José; Makarovo, Irina; Marques, Margarida M.; Martins, Filomena; Mary, Latisha; Masats, Dolors; Mont, Maria; Moore, Emilee; Paulsen, Kai; Pinto, Susana; Pion, Daniele; Pombo, Lúcia; Ramos, Isabel; Ribalta, Núria; Senos, Susana; Siemushyna, Maria; Silva, Francisco; Simões, Ana Raquel; Soepboer, Albertina; Tavares, Filipe; Vallejo, Claudia; Veenstra, Sibrecht; von Rosen, Julia; Wallinga, Ans. (disponible 2023). Richtlijnen voor de introductie van taallandschappen bij het leren van (vreemde) talen en in de lerarenopleidingen.
 • Dooly, Melinda; Duarte, Joana; Lourenço, Mónica; Young, Andrea; Andrade, Ana Isabel; Araújo e Sá, Maria Helena; Batista, Bruna; Baptista, Maria Augusta; Barreirinha, Maria dos Anjos; Brito, Paula; Cadi, Sonia; Carinhas, Raquel; Clemente, Mariana; Costa, Alice; das Neves, Alexandra; Faneca, Rosa; Fischer, Susann; Flörkemeier, Ruth; Gezelle-Meerburg, Babs; Gonçalves, Maria Cristina; Huilcan Herrera, Marcela; Kruszynska, Klaudia; Kuijper, Marlous; Ladeira, López Vera, Mònica; Loureiro, Maria José; Makarovo, Irina; Marques, Margarida M.; Martins, Filomena; Mary, Latisha; Masats, Dolors; Mont, Maria; Moore, Emilee; Paulsen, Kai; Pinto, Susana; Pion, Daniele; Pombo, Lúcia; Ramos, Isabel; Ribalta, Núria; Senos, Susana; Siemushyna, Maria; Silva, Francisco; Simões, Ana Raquel; Soepboer, Albertina; Tavares, Filipe; Vallejo, Claudia; Veenstra, Sibrecht; von Rosen, Julia; Wallinga, Ans. (disponible 2023). Orientações para a integração de paisagens linguísticas na aprendizagem de línguas (estrangeiras) e na formação de professor.
 • Dooly, Melinda; Duarte, Joana; Lourenço, Mónica; Young, Andrea; Andrade, Ana Isabel; Araújo e Sá, Maria Helena; Batista, Bruna; Baptista, Maria Augusta; Barreirinha, Maria dos Anjos; Brito, Paula; Cadi, Sonia; Carinhas, Raquel; Clemente, Mariana; Costa, Alice; das Neves, Alexandra; Faneca, Rosa; Fischer, Susann; Flörkemeier, Ruth; Gezelle-Meerburg, Babs; Gonçalves, Maria Cristina; Huilcan Herrera, Marcela; Kruszynska, Klaudia; Kuijper, Marlous; Ladeira, López Vera, Mònica; Loureiro, Maria José; Makarovo, Irina; Marques, Margarida M.; Martins, Filomena; Mary, Latisha; Masats, Dolors; Mont, Maria; Moore, Emilee; Paulsen, Kai; Pinto, Susana; Pion, Daniele; Pombo, Lúcia; Ramos, Isabel; Ribalta, Núria; Senos, Susana; Siemushyna, Maria; Silva, Francisco; Simões, Ana Raquel; Soepboer, Albertina; Tavares, Filipe; Vallejo, Claudia; Veenstra, Sibrecht; von Rosen, Julia; Wallinga, Ans. (disponible 2023). Guía para la introducción de paisajes lingüísticos en el aprendizaje de lenguas (extranjeras) y en la formación del profesorado.
 • Recursos descarregables sobre l’aplicació dels paisatges lingüístics a l’ensenyament
Communities, Languages, and Activities App (ENACT)

Summary

In 2018, 22.3 million people of the 512.4 million people living in the EU were non-EU citizens, which poses a major challenge to ensure social integration, but also cultural and linguistic diversity. To address this challenge, this intercultural, intergenerational, and multi-sector project aims to 1) develop Open Educational Resources (OER) that will foster intercultural understanding within and between the members of immigrant and host communities; 2) promote opportunities for intergenerational interaction; 3) engage communities in co-producing materials for the OER; 4) provide support for task-based innovative digital pedagogy offering a real-world, immersive learning experience that brings culture to life; 5) bring a wider focus on the role of European cultural and linguistic heritage; 6) contribute to great social cohesion; and 7) foster inclusive higher education (HE) systems in the EU.

Our task-based innovative learning pedagogy will involve the development of a responsive web app tailored for the creation of, and engagement with interactive digital media (e.g. interactive videos, branching scenarios and interactive virtual 360 tours). The web app will also provide tools to support the creation of an online community ranging from commenting and voting on content on the platform to sharing and promoting content using existing mainstream social networking tools by providing shareable links. Using the web app, participants will co-create interactive digital artefacts for cultural activities (e.g. sewing, dancing, singing, children’s games, henna tattoos, puppet shows, etc), engage with the artefacts created by others, participate in an online intercultural community, and carry out activities of other cultures. Close collaboration among community members, nonprofit organisations, HE students, and HE staff will establish a model of inclusive HE systems with a local learning ecologies approach.

Project details (GREIP as partner member of the research team)

 • Dates: 01/10/2019 – 30/09/2021 (pròrroga fins 31/08/2022
 • Entitat finançadora: European Commission. Erasmus + KA2 – Cooperation for innovation and sharing good practices
 • Codi: 2019-1-UK01-KA203-061567
 • Pressupost: £272,926.00 (total project); UAB: €38,005€
 • IP: Dra. Muge Satar, Newcastle University
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly Owenby (IP UAB), Dra. Emilee Moore, Dra. Dolors Masats, Claudia Vallejo
  • Tècnica: Johanna Buitrago
 • Institucions participants: Newcastle University (Reino Unido), Boğaziçi University (Turquía), Cultura Foundation (Finlandia), Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), University of Helsinki (Finlandia) Action Foundation i North East Solidarity Teaching (Reino Unido)

Publicacions relacionades al projecte

 • Dodds, C. B., Satar, M., Kharrufa, A., Seedhouse, P., Sidorova, A., Spazheva, I., Buitrago Peña, J., Dooly, M., Öztekin, E., Akcan, S., Kotilainen, L., & Kurhila, S. (2020). Identifying requirements for supporting users in creating digital interactive cultural activities for task-based language learning. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15729.51042
 • Satar, M., Seedhouse, P., Kharrufa, A., Dodds, C. B., Ganassin, S., Whelan, A., Sidorova, A., Spazheva, I., Dooly, M., Buitrago Peña, J., Akcan, S., Erçetin, G., Haznedar, B., Öztekin, E., Kotilainen, L., & Kurhila, S. (2022). Developing certification, recognition, and evaluation systems for the ENACT project. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16829.33761
 • Buitrago Peña, Johanna & Dooly, Melinda (tbp). ‘I’m just one person’: Individual and collective perspectives on teaching and learning languaculture through the ENACT app (provisional title). Enact edited book.
Making Literacy Meaningful (MultiLit Moocs)

Resum

Dins de la Unió Europea, docents i altres persones relacionades amb la formació de nens i joves es veuen enfrontats a grans reptes en aules cada cop més heterogènies. Un d’aquests reptes es refereix a la identificació de currículums i pràctiques adients a l’ensenyament de la llengua(s) i que donen suport a la alfabetització. Hi ha moltes raons que poden donar a reptes per al procés de l’alfabetització, per exemple, necessitats educatives especials, desavantatges socials, o ser multilingüe (en particular no tenir coneixements de la llengua vehicular de l’ensenyament). Aquests reptes s’ha incrementat en els últims anys, en particular a causa de l’augment del nombre de refugiats a Europa, el que porta a l’augment del nombre d’alumnes que tenen dificultats per seguir les classes a causa de problemes de la llengua d’instrucció. Són molts els docents que han destacat la manca de recursos per a major desenvolupament de coneixements professionals adequats a aquestes situacions, i en particular en com facilitar la ‘ensenyament diferenciat’ de l’alfabetització. En resum, s’enfronten a reptes cada vegada més grans, sovint sense el coneixement o les habilitats requerides. Per tant, el projecte MultiLit Moocs té com a objectiu desenvolupar exemples del coneixement – molt pràctic- en els àrees de la llengua i de la lectura, i posar-los a disposició al públic en general a través d’una plataforma d’aprenentatge en línia i dues MOOCs (Massive Open Online Courses), a tots els interessats (personal docent, voluntaris, professors en formació, pares, etc.).

Van desenvolupar els recursos en Anglès, Alemany, Espanyol i Català, així facilitant als mestres recursos per fer front a les preguntes quotidianes en els àrees de la didàctica de les llengües i de l’alfabetització, enfocats als nens amb dificultats en aquestes àrees en particular. Els recursos son fonamentats en els estudis més recentes, però, tenen una orientació pràctica, amb exemples i idees que permeten que docents puguin establir paral·lelismes amb les seves pròpies activitats del dia a dia igual que per a la planificació a llarg termini dels seus programes d’enseñanaza. La sostenibilitat del projecte rau en el desenvolupament de coneixements especialitzats en els àrees de la didàctica de les llengües i de l’àrea de l’alfabetització, basat en el coneixement expert rellevant i actual a nivell europeu com a nivell internacional.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/09/2016 – 01/09/2019
 • Entitat finançadora: European Commission. Erasmus + KA2 – Cooperation for innovation and sharing good practices
 • Codi: 519076-LLP-1-2011-1-UK-KAZ-KAZMP
 • Pressupost: 352,275€ (total project); UAB: 46,939€
 • IP: Hanna Sauerborn (Pädagogische Hochshcule Freiburg)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly Owenby (IP UAB), Dra. Eulàlia Canals, Dra. Dolors Masats, Dr. Xavier Pascual, Claudia Vallejo
 • Institutions participants: Universitat Autònoma de Barcelona (GREIP research centre), Adolf-Reichwein Schule (Freiburg), Université du Luxembourg, University of Sheffield, National College of Ireland. 

Publicacions relacionadas al projecte

LearnBase

Resum

L’objectiu del projecte és construir un pont entre la investigació recent sobre aprenentatge de segones llengües i les pràctiques quotidianes d’ensenyament de llengües per a adults (educació post-formal; educació informal per a adults; educació contínua). Els membres del projecte s’esforçaran per transferir els resultats de la recerca a les pràctiques docents quotidianes per tal d’atraure més adults a l’aprenentatge de llengües que sovint s’abandona de manera abrupta. El projecte combinarà el millor de la comunicació i l’ensenyament presencial amb un procés de ‘coaching’ individual que se centri en les necessitats i desitjos dels participants a nivell individual.

 • Les experiències positives de les universitats alemanyes en ‘coaching’ i cursos d’auto-aprenentatge.
 • La supervisió individual i orientación en l’aprenentatge de segones llengües, la qual cosa ja ha estat provada a Dinamarca i Espanya.
 • L’anàlisi de l’estil d’aprenentatge i de la biografia d’aprenentatge de cada estudiant.
 • La inclusió de mitjans digitals en una base de dades que ofereixi material didàctic i original. Aquesta base de dades permetrà als estudiants experimentar la llengua escollida en un entorn virtual, que simularà l’aprenentatge per immersió i permetrà a cada estudiant triar els temes que consideri rellevants. La base de dades serà desenvolupada com a part del projecte.
 • Una plataforma que permeti el seguiment del progrés individual dels estudiants, el qual pot alimentar el desenvolupament d’activitats grupals.

Aquests materials serviran després com a base per a un programa de formació de professors consistent en diversos cursos flexibles amb una fase inicial ‘en línia’, una fase presencial a l’aula i una fase final ‘en línia’ per a la reflexió i per a garantir la qualitat de l’aplicació pràctica. El programa complet es desenvoluparà per Anglès, Alemany i Espanyol i serà regularment avaluat i millorat en termes de contingut i efectes, en comparació amb les investigacions més recents. Totes les eines i experiències del projecte estaran disponibles en una plataforma oberta per tal de proporcionar l’accés individual a l’aprenentatge de llengües a tota Europa, acompanyat d’un banc de recursos innovadors.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/09/2015 – 30/11/2017
 • Entitat finançadora: Directorate-General for Education and Culture (E+ Key Action 2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices – 2015)
 • Codi: 2015-1-ES01-KA203-016127
 • Pressupost: 247,075€€ (total project); UAB: 3000€
 • IP: Christoph Schepers: Royal Danish Defense College (Copenhaguen, Dinamarca)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly (avaluador extern)
 • Institucions participants: Central pentru Formarea Continua a Limba Germana (Medias, Romania); Dänsk Folkeoplysnings Samrad (Copenhaguen, Dinamarca); Folkuniversitetet (Estocolm, Suècia); ICC Languages (Offenbach am Main, Alemanya); Royal Danish Defence College (Copenhaguen, Dinamarca); Studieforbundet Folkuniversitetet (Oslo, Noruega); Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, Espanya); Volkshochschule Wiesbaden e. V. (Wiesbaden, Alemanya)
Portfolio europeu sobre les pràctiques de literacitat plurilingües (KOINOS)

Resum

KOINOS persegueix dos grans objectius: que la població de comunitats locals amb realitat multilingüe percebin el plurilingüisme com un valor i una pràctica positiva -la qual cosa implica un reconeixement d’aquells grups culturals minoritzats; i que la pràctica quotidiana del plurilingüisme permeti construir escenaris d’interculturalitat -cosa que reverteix en la construcció de comunitat o “community building”. Tots dos objectius apunten directament a l’increment de majors quotes de convivència positiva.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/09/2015 – 15/09/2017
 • Entitat finançadora: European Commission
 • Codi: 2015-1-ES01-KA203-016127
 • Pressupost: 258,285,00€ (total project); UAB: 42,427,00€
 • IP: Bart Hempen (Hogeschool-Universiteit Leipzig, Bèlgica)
 • Equip GREIP: Júlia Llompart, Dra. Emilee Moore, Dr. Artur Noguerol, Claudia Vallejo
 • Altres participants a Barcelona: Dr. Miquel Essomba i Gelabert, Dr. Lluis Quintana Trias, (Universitat Autónoma de Barcelona), María R. Callejón Fornieles, Dr. Juli Palou Sangrà (Universitat de Barcelona), Marleny Colmenares Gonzalez (Instituto Municipal de Educación de Barcelona: IMEB)
 • Institucions participants: Universidade de Aveiro, Portugal, Universität Hamburg, Alemanya, Université de Lyon, França,  Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya)

Publicacions derivades del projecte

 • Llompart, Júlia & Nussbaum, Luci  (2018). Doing plurilingualism at school: key concepts and perspectives. In Silvia Melo-Pfeifer & Christian Helmchen (Eds.), Plurilingual Literacy Practices. Bern: Peter Lang.
 • Vallejo, Claudia & Artur Noguerol. (2018). La multiculturalitat en els projectes de treball: les catifes viatgeres. In Silvia Melo-Pfeifer & Christian Helmchen (Eds.), Plurilingual Literacy Practices (pp. 103-118). Bern: Peter Lang.
La Veu del Professorat Europeu (VOICES)

Resum

Aquesta xarxa europea (The VOICE of European TeacherS: VOICES) ofereix oportunitats per contacte, intercanvi, projectes de cooperació, i aprenentatge permanent a estudiants, mestres d’escoles primàries i secundàries, docents de formació continuada, investigadors i altres persones interessades en l’educació. La col·laboració i la reflexió són pràctiques essencials per a l’aprenentatge dins de la xarxa VOICES; per tant, se celebra una conferència en una ciutat europea un cop l’any; es publica un butlletí digital dos cops l’any; s’ofereixen periòdicament cursos de desenvolupament professional; i els mestres poden participar en projectes i intercanvis amb altres escoles de la xarxa.

Dins de la xarxa, les universitats de tot Europa treballen junts amb els altres membres (mestres d’escoles, etc.) per millorar la qualitat de l’educació a través dels grups nacionals i de grups de recerca. Tots els grups de recerca nacionals es basen en el ‘Model del Mestre Europeu’ que va ser desenvolupat prèviament per enfortir les competències europees; competències que són necessaris per enfortir la nostra societat i el món en què vivim. Els membres de VOICES es recolzen mútuament per desenvolupar entorns d’aprenentatge innovadors que fomentin la iniciativa, la creativitat i l’ús de la tecnologia per a comprendre millor el nostre món complex.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 30/11/2012 – 01/12/2015
 • Entitat finançadora: European Commission
 • Codi: 519076-LLP-1-2011-1-UK-KAZ-KAZMP
 • Pressupost: 341,612€€ (total project); UAB: 35,000€
 • IP: Bart Hempen (Hogeschool-Universiteit Leipzig, Bèlgica)
 • GREIP members: Dra. Melinda Dooly Owenby (IP UAB)
 • Altres participants UAB: Dr. Jesús Granados, Dra. Maria Montserrat Rifà Valls, Maria Villanueva
 • Professorat en centres educatives: Javier Barba, Nuria Biosca, Anabel Borras, Ester Cardona, Monserrat Creus, Maria Jose de Haro, Eulalia Delgado, Esther Egea, Carolina González, Martha Fenoy, Manuela Moledo, Dori Ortiz, Arantxa Sánchez, Maria Del Mar Rodríguez Sánchez, Ines Rosado
 • Institucions participants: University College of Teacher Education Styria (Àustria), Hogeschool-Universiteit Leipzig (Bèlgica), The University of Milano-Bicocca (Itàlia), Saxion University of Applied Sciences (Països Baixos), University of Minho (Portugal), Schwyz University of Formació del professorat (Suïssa), Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Universitat d’Uludağ (Turquia) i Universitat de Derby (Regne Unit)

Publicacions derivades del projecte

Involving parents in plurilingual and intercultural education (PARENTS)

Summary

The project Parents aims to disseminate knowledge relating to the cognitive and social benefits of plurilingual and intercultural education. It also aims to develop the inclusion of parents in the elaboration of plurilingual and intercultural activities at school. To achieve this second aim, teachers must be informed about and trained in the benefits of involving families in pluralistic approaches – pluringual and intercultural. The rationale for the programme has been developed in complementarity with the other Council of Europe units and addresses the following key issues raised during the thorough consultation process with the ECML partners and stakeholders. These issues and concerns are targeted by the ECML programme.

Target audience involved in project activities: teachers, teacher educators, parents and parents’ associations, national and international associations of experts in education promoting plurilingual approaches and teaching.

Detalls del projecte

 • Dates: 01/09/2013-30/09/2014
 • Entitat finançadora: ECML
 • PI: Stéphanie Clerc, Université Aix Marseilles, França
 • Equip GREIP: Dr. Artur Noguerol (IP UAB), Dr. Xavier Pascual
 • Institucions participants: Université Aix Marsella (França), Istituto Tecnico Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” (Itàlia), Université de Genève (Suïssa) i Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya)

Publicacions derivades del projecte

Aprendre llengües, cultures i cuina en cuines digitals interactives (LANCOOK)

Resum

Aquest projecte finançat per la Unió Europea desenvolupa materials per a l’aprenentatge de llengües i de receptes culinàries europees: per a anglès, alemany, espanyol, català, italià i finès. Aquest projecte LANCOOK El projecte té l’objectiu de demostrar tant la utilitat com el potencial dels materials per promoure un aprenentatge de llengües en situacions reals. També es desenvoluparà el primer sistema de sensors realment incrustats que es pot emprar per a una gran diversitat de tasques reals, que contenen activitats significatives d’alt interès perquè la gent s’hi impliqui, com és el cas de cuinar.

Els materials es troben en una “cuina digital mòbil”, que consisteix en una tauleta d’ordinador amb pantalla tàctil i un conjunt d’estris amb sensors incorporats i sensors addicionals per a la resta d’equipament de la cuina. Aquesta cuina digital mòbil pot funcionar encara que no hi hagi cap cuina instal•lada, i a la perfecció si es té accés a una cuina equipada amb marbre, aigüera, forn, etc. Els materials pedagògics s’emmagatzemen a la unitat com un programari informàtic, compost d’un conjunt integrat de materials pretasca, materials simultanis a la tasca culinària i materials per a la posttasca. Cada conjunt de materials pedagògics serà elaborat en 6 llengües europees. 

Detalles del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 30/11/2011 – 01/12/2014
 • Entitat finançadora: European Commission
 • Codi: 519076-LLP-1-2011-1-UK-KAZ-KAZMP
 • Pressupost: 398,781€ (total project); UAB: 45,000€
 • IP: Dr Paul Seedhouse (University of Newcastle Upon Tyne)
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats Viladoms (IP UAB), Dra. Melinda Dooly Owenby
  • tècnica de recerca: Marta Juanhuix Piqueras
 • Institucions participants: Newcastle University (Regne Unit), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia), Helsingin yliopisto (Finlàndia), Universität Paderborn (Alemanya) i Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya)

Publicacions derivades del projecte

Integrant xarxes de telecol·laboració en l’ensenyament de llengües estrangeres en l’Educació Superior (INTENT)

Resum

El projecte INTENT té per finalitat augmentar la conscienciació entre els estudiants, educadors i administratius d’educació, sobre el paper potencial de la telecol·laboració (aprenentatge cooperatiu a través de l’ordinador) com una eina per a la mobilitat virtual en l’educació de Llengües Estrangeres en l’Educació Superior (universitats) i també en l’assoliment d’una integració més efectiva de la telecol·laboració en Institucions d’Educació Superior. El projecte té els següents objectius:

 • Establir una visió clara dels nivells d’ús de la telecol·laboració, explorar les actituds d’aquest tipus d’activitat entre les persones claus de l’educació superior europea, i identificar les barreres pràctiques per a l’adopció de la telecol·laboració.
 • Desenvolupar un conjunt d’eines, models i xarxes de telecol·laboració per superar les barreres i facilitar l’exercici de telecol·laboració.
 • Desenvolupar un conjunt de solucions viables per fer front a la manca de reconeixement acadèmic que la telecol·laboració rep a nivell d’Educació Superior (en l’àmbit de EEES).
 • Publicar un manual virtual de formació amb els models d’intercanvi mediats per l’ordenador que permetin una major integració de la mobilitat virtual i física.
 • Informar la comunitat acadèmica dels resultats dels estudis fets dins del projecte.
 • Involucrar els polítics i encarregats a nivell institucional, regional i nacional en un diàleg pel que fa a com la telecol·laboració pot ser utilitzada eficaçment com una eina per complir el procés de Bolonya. Publicar un document sobre la base d’aquest procés que pugui ser utilitzat com a consulta i per obrir debats sobre el tema.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/10/2011 – 01/04/2014
 • Entitat finançadora: European Commission
 • Codi: 517622-LLP-1-2011-1-ES-ERASMUS-ESMO
 • Pressupost: 17,176€ (UAB)
 • IP: Dr. Robert O’Dowd (Universidad de León)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Ann Dooly (IP UAB), Dra. Dolors Masats Viladoms, Claudia Vallejo Rubinstein
  • Tècnica de recerca: Victoria Antoniadou
 • Institucions participants: Universidad de León, Espanya; Université Stendhal Grenoble, França; Pädagogische Hochschule Heidelberg, Alemanya; Wyzsza Szkola Lingwistyczna, Polònia; Univesità degli Studi di Padova, Itàlia; Rijksuniversiteit Groningen, Països Baixos; Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya; The Open University, Regne Unit.

Publicacions derivades del projecte

Diccionari Enciclopèdia d’educació de la Democràcia (CiCe-DEED)

Resum

El projecte CiCe DEED consisteix a crear una col·lecció de ‘e-enciclopèdies’, en diferents llengües europees, sobre com les diferents llengües conceptualitzen idees relacionades amb la ciutadania, la identitat, els individus i els grups socials, especialment en contextos educatius. Les paraules i idees explorades en aquestes enciclopèdies no sempre tenen una traducció exacta, i cada llengua usa els termes relacionats amb aquestes idees de formes diferents. Com els conceptes de ciutadania i identitat són crucials per al projecte europeu, és important que puguem entendre què i com entenen aquests conceptes les persones que parlen diferents llengües europees. Aquest projecte pretén ajudar en aconseguir aquest objectiu.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/01/2012 – 31/12/2013
 • Entitat finançadora: Programa de Lifelong Learning de la Comissió Europea
 • IP: Dr. Alistair Ross (London Metropolitan University / IPSE)
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly (IP UAB), Claudia Vallejo

Publicacions derivades del projecte

Els enfocaments plurals de les llengües i de les cultures (CARAP/FREPA)

Resum

Anomenem enfocaments plurals de les llengües i de les cultures als enfocaments didàctics que utilitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge que impliquen alhora vàries (més d’una) varietats lingüístiques i culturals. Podem distingir quatre enfocaments plurals:

 • l’enfocament intercultural 
 • el despertar a les llengües 
 • la intercomprensión entre llengües parents 
 • la didàctica integrada de les llengües apreses

Aquests enfocaments es basen en l’abandó d’una visió tancada de les competències de l’individu en matèria de llengües i de cultures, abandó que sorgeix lògicament de la manera que El Marc Europeu de Referència concep la noció de competència plurilingüe i pluricultural: aquesta competència no consisteix en una col•lecció de competències distintes per a comunicar segons les llengües, sinó en una competència plurilingüe i pluricultural que engloba el conjunt del repertori lingüístic disponible.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/01/2008 – 31/12/2011
 • Entitat finançadora: Council of Europe (ECML/CELV)Programme 2008-2011
 • IP: Michel Candelier, Président de l’Association internationale EDiLiC (Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle)
 • Equip GREIP: Dr. Xavier Pascual

Publications related to the project

Llengües minoritàries, llengües col·laterals i educació bi/plurilingüe

Resum

El propòsit fonamental d’aquest projecte és el de desenvolupar experiments, activitats i eines didàctiques dirigides a l’escola primària, basat en els objectius europeus que afavoreixen la diversitat lingüística i plurilingüe i l’educació pluricultural. Seguint un marc didàctic integrat, s’intenta associar llengües dominants i llengües minoritàries o vernaculars en diverses regions d’Europa on el contacte lingüístic és una realitat: Catalunya, Escòcia, algunes regions de França (Còrsega, Catalunya, Occitania), el Val d’Aoste. Les llengües que gestionem seran utilitzades com graons per a avançar progressivament cap a un treball en dos continuums (a través d’activitats extralingüístiques o activitats de comprensió relacionades): geografia lingüística i proximitats culturals (llengües properes o col·laterals, llengües veïnes, llengües heretades) així com el continuum variacional (varietats de la llengua dominant, interlectos). L’objectiu serà el de desenvolupar alguna forma de consciència i promoure la comprensió de la variació lingüística a primerenca edat, així com permetre als nens desenvolupar competències meta i interlingüístiques per a ajudar-los a desenvolupar els seus propis repertoris i competències plurilingües. La diversitat dels contextos, de l’escola i els estatus sociolingüístics de les llengües minoritàries involucrades en el projecte, la diversitat d’elements en termes d’integració i la diversitat de configuracions implica que, en termes de l’organització curricular, s’han de considerar com avantatges per a l’elaboració de principis bàsics cap a l’educació plurilingüe, així com per a una organització didàctica integrada que tindria en compte totes les llengües presents en un territori donat (un ecosistema lingüístic).

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/01/2008 – 31/12/2011
 • Entitat finançadora: Council of Europe (ECML/CELV)Programme 2008-2011
 • IP: Claude Cortier, INRP (National Institute for Pedgogical Research, França)
 • Equip GREIP: Dra. Virginia Unamuno Kaschapava
 • Altres participants UAB: Angels Campà

Publicacions derivades del projecte

Emisió de vídeo en línia i multilingüisme (DIVIS)

Resum

Projecte europeu per afavorir l’ús del vídeo en l’ensenyament de llengües minoritzades i/o estrangeres. Es pretén aconseguir que la implementació de projectes a primària i secundària que tinguin com a objectiu la producció de vídeos per part dels alumnes esdevingui una de les pràctiques habituals en l’ensenyament de llengües. Per aquest fi, el projecte partirà de l’estudi de l’ús del vídeo a les classes de llengua i crearà un manual, col·leccions de vídeos i mòduls de formació en línia per docents en actiu i formadors de formadors.  Els materials i la col·lecció de vídeos presentarà propostes docents per a alumnes d’edats compreses entre els 10 i els 18 anys en les següents llengües: alemany, anglès, castellà, català, islandès, italià, maltès, neerlandès i romanès. 

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/10/2008 – 30/09/2010
 • Entitat finançadora: European Commission, COMENIUS
 • Codi: 141759-LLP-1-2008-1-DE-COMENIUS-CMP
 • Pressupost:  390,420 €  (total project); UAB: 41,740 € €
 • IP: Armin Hottmann (Kulturring in Berlin E.V.) 
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats (IP UAB), Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava
  • Tècnic de recerca: Òscar Bermell Massana
 • Institucions participants: Kulturring in Berlin E.V. (DE), Talenacadamie (NL), Universitat Autònoma de Barcelona (ES), Centre d’Educació Infantil i Primària Catalunya (ES), Universitat de Pitesti (RO), PNM Language Services Limited (UK), Iceland University of Education (IS )

Publicacions derivades del projecte

Dooly, M. & Masats, D. (2011). Closing the loop between theory and praxis: New models in EFL teaching. Oxford ELT Journal. Disponible aquí.

Masats, D., Dooly, M. & Costa, X. (2009). Exploring the potential of language learning through video making. In L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer & I. Candel Torres (eds.) Proceedings of EDULEARN09 Conference (pp. 341-352). Valencia: IATED. ISBN: 978-84-612-9802-0. Article original en anglès. Traducció a l’alemany de l’article.

Blog de l’equip català (primer any): https://blocs.xtec.cat/divis

Blog de l’equip català (segon any):https://blocs.xtec.cat/videocatalunya/

Blog de l’equip català (tercer any): https://blocs.xtec.cat/videocatalunya2010/

Currículum Comú per a la Formació del Professorat (JoMiTE)

Resum

Aquest projecte té com a objectiu el disseny del programa marc d’un futur màster europeu (Joint Master in Teacher Education: JoMiTE) per a la formació inicial del professorat de secundària que s’implementaria el setembre de 2010. Per aquest fi, es treballa en el desenvolupament d’un currículum comú i dels mòduls que s’oferiran a cada universitat. Concretament es treballa en els següents àmbits: pedagogia – psicologia – sociologia; didàctiques específiques (matemàtiques, ciències i llengua estrangera), recerca i interculturalitat.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/10/2007 – 30/09/2010
 • Entitat finançadora: European Commission, ERAMUS
 • Codi: 33928-LLP-1-2007-1-NL-ERASMUS-ECDSP
 • Pressupost:  300.000 € (total project); UAB: 36.629 €
 • IP: Jan Folkert Deinum (Rijksuniversiteit Groningen, NL)
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats (IP UAB), Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta
 • Altres participantes UAB: Dr. Jordi Deulofeu Piquet, Dra. Mequè Edo Basté, Dra. Lourdes Figueiras Ocaña, Dra. Cristina Laborda Molla, Dra. Anna Marbà Tallada, Dra. Conxita Márquez Bargallo, Dr. Màrius Martínez Muñoz, Dr. Rafael Merino Pareja
 • Institucions participants: Universitat de Groningen, Groningen, Països Baixos; Eszterházy Károly College, Eger, Hongria; Charles University, Praga, República Txeca; Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Espanya; Universitat de Tartu, Tartu, Estònia; Universitat d’Edimburg, Edimburg, Regne Unit; Universitat d’Hèlsinki, Hèlsinki, Finlàndia; Universitat de Joensuu, Joensuu, Finlàndia; Universitat de Regensburg, Regensburg, Alemanya
Cartografia de les polítiques educatives dirigides a combatre les desigualtats socials a Europa (EPASI)

Resum

Existeixen pocs, o gairebé cap material, en els diferents països europeus, que analitzin les polítiques educatives relacionades amb la desigualtat educativa. En molts llocs, les polítiques s’han centrat en identificar potencialment als grups en desavantatge i han intentat assegurar la igualtat d’oportunitats i l’accés social. Han hagut poques anàlisis sobre els resultats de tals polítiques. No obstant això, el fet que diversos grups continuïn sota una situació de desavantatge educatiu, a pesar de les iniciatives de les polítiques dissenyades per a això, no impedeix que, siguin les quals siguin les intencions, els sistemes educatius dels països d’Europa discriminen institucionalment tal desavantatge. Un eix fonamental d’aquest estudi és el d’investigar i analitzar les polítiques educatives dissenyades per a contrarestar el desavantatge i la desigualtat a Europa. En concret, els propòsits del projecte són:

 • Analitzar les polítiques d’un grup d’estat europeus.
 • Investigar i oferirà un informe sobre les polítiques, al llarg d’Europa, dirigides al desavantatge en grups particulars de població, incloent aquells desfavorits econòmicament, minories ètniques, grups en desavantatge per qüestions de gènere, discapacitats, nadius, religiosos, minories lingüístiques.
 • Proporcionar un panorama de la política actual i la pràctica a Europa
 • Oferir recomanacions per a una futura xarxa i investigacions longitudinals. 

Per assolir aquests objectius, el projecte ha produït:

 • 14 informes nacionals
 • una sèrie d’estudis de cas de bones pràctiques
 • 7 informes temàtics, investigant política europea sobre formes particulars de desavantatge
 • Investigació sinòptica europea

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/01/2007 – 31/01/2009
 • Entitat finançadora: Comissió Europea Socrates: European Commission, SOCRATES Observation and Analysis Project (Action 6.1.2 and 6.2)
 • Codi: 2006-2816/001-001-SO2-61-OBGE
 • Pressupost:  36.000€
 • IP: Dra. Melinda Dooly
 • Equip GREIP: Dra. Virginia Unamuno, Claudia Vallejo
 • Institucions participants: KATHO, London Metropolitan University (GB), Univerzita Hradec Kralove (CZ), Universite Montpellier III Paul Valery (FR), Panepistimo Patron (EL), Universitat Autònoma de Barcelona (ES), Malmo Hogskola (SE)

Publicacions derivades del projecte:

 • Dooly, M. & Vallejo, C. (2009)  Linguistic Minorities Thematic Report. EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe). Disponible aquí
 • Dooly, M. & Vallejo, C. (2008) Country Report: Spain. EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe). Disponible aquí.
 • Vallejo, C. & Dooly, M. (2009) Country Report: Malta. EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe). Disponible aquí.
 • Ross et. al. (2009) Overall Report. EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe). Disponible aquí
Pràctiques Compartides per a la Formació del Professorat (SPriTE)

Resum

Es tracta d’un projecte conjunt entre les universitats i els centres de secundaria que es planteja l’objectiu de dissenyar i pilotar tant un marc teòric com les eines necessàries per a la supervisió de les pràctiques professionals que els alumnes d’un futur màster europeu (Joint Master in Teacher Education: JoMiTE) realitzarien en centres de secundària dels països participants. El model que es defensa engloba tres agents: els tutors universitaris, els tutors al centre educatiu i els propis alumnes, alhora que preveu que la supervisió es planifiqui conjuntament entre les institucions del país d’origen i les del país d’acollida. Només així es pot vetllar perquè els elements interculturals aportin riquesa a la internacionalització de les pràctiques dels docents en formació. En concret, es treballa per desenvolupar quatre productes: 1) un llistat consensuat de les competències que els futurs mestres de secundària han de desenvolupar; 2) el marc pedagògic per supervisar les práctiques docents que els alumnes realitzaran tant en un centre de secundaria del propi país com en un dels països participants, 3) el marc pedagògic per treballar amb el portfoli europeu com a eina de supervisió i d’avaluació i 4) un curs virtual de sensibilització cultural que prepari als estudiants per realitzar pràctiques docents a l’estranger.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/11/2007 – 30/09/2009
 • Entitat finançadora: European Union, SOCRATES Minerva Project
 • Codi: 133785-LLP-1-2007-1-NL-COMENIUS-CMP
 • Pressupost: 300.000 € € (total project); UAB: 26.390 €
 • IP: Jan Folkert Deinum (Rijksuniversiteit Groningen, NL)
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats Viladoms (IP UAB), Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava
 • Altres participants UAB: Dr. Jordi Deulofeu Piquet, Dra. Mequè Edo Basté, Dra. Lourdes Figueiras Ocaña, Dra. Cristina Laborda Molla, Dra. Anna Marbà Tallada, Dra. Conxita Márquez Bargallo, Dr. Màrius Martínez Muñoz, Dr. Rafa Merino Pareja
 • Universitats i altres institucions participants: Universitat de Groningen, Groningen, Països Baixos; Eszterházy Károly College, Eger, Hongria; Charles University, Praga, República Txeca; Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain; Universitat de Tartu, Tartu, Estònia; Universitat d’Edimburg, Edimburg, Regne Unit; Universitat d’Hèlsinki, Hèlsinki, Finlàndia; Universitat de Joensuu, Joensuu, Finlàndia; Universitat de Regensburg, Regensburg, Alemanya; Dr. Nassau Colloge, Assen, Països Baixos; Escola de Formació EKF, Eger, Hongria; gimnàs Akademicke Štepanska; Institut d’Educació Secundària Sabadell, Sabadell, Spain; Gimnàs Miina Härma, Tartu, Estònia; Joensuu Normaalikoulu, Joensuu, Finlàndia
Vídeo en línia en àmbits digitals per a l’educació del professorat (OVIDE)

Resum

El projecte vol establir un seguit de principis d’ús genèrics que estiguin vinculats a teories d’aprenentatge i/o que il·lustrin aspectes pràctics i tècnics lligats a l’ús del vídeo i l’àudio digital en la formació de mestres. Per aquest motiu, el grup OVIDE vol fer-se ressò de l’ús que se’n fa actualment del vídeo en els programes de formació inicial de mestres per tal de poder crear d’estudis de cas que es puguin fer servir per identificar els beneficis del vídeo digital en aquest context i exemplifiquin els possibles usos i els diferents enfocaments que es fan servir en l’explotació d’aquesta eina.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/10/2005 – 30/09/2008
 • Entitat finançadora: European Union, SOCRATES Minerva Project
 • Codi: 118762-CP-1-2004-1-NL-Comenius-C2.1
 • Pressupost: 314.950 € (total project); UAB: 26.868 €
 • IP: Jan Folkert Deinum (Rijksuniversiteit Groningen, NL)
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats Viladoms (IP UAB), Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava
 • Altres participants UAB: Dra. Neus González Monfort
 • Universitats participants: University of Edinburgh (Regne Unit), Charles University (Praha, Cz), Middle East Technical University (Ankara, Tk), Universitat Autònoma de Barcelona (Es), Catholic University of Leuven (Be), IUFM de Midi-Pyrenées ( Tolouse, Fr), Open Universiteit Nederland (Nl), Turun Normaalikoulu (Turku, Fi), Joensuun Yliopisto (Fi)

Publicacions derivades del projecte

 • Masats, Dolors & Dooly, Melinda. (2008). Applying mixed media to teacher training: The OVIDE experience. INTED 2008.
 • Masats, Dolors & Dooly, Melinda. (2008). La metodologia del cas aplicada a l’ús del vídeo: un exemple de blended-learning en la formació inicial del professorat. IV Jornada de Campus d’Innovació Docent, Universitat Autònoma de Barcelona. CD-Rom.
Moderating Intercultural Collaboration and Language Learning (MICaLL)

Resum

Aquest projecte vol contribuir al debat sobre quines són les competències que han de desenvolupar els docents per tal de poder planificar i organitzar l’ensenyament i aprenentatge de llengües en xarxa. Per assolir aquest fi, el grup MICaLL treballa en la creació de models, guies didàctiques i projectes que puguin ajudar a la comunitat educativa a proporcionar oportunitats, tant als mestres en formació com als mestres en actiu, d’adquirir expertesa en el desenvolupament de projectes de llengua col·laboratius a través de l’ús de tecnologies de segona generació (wiki, weblogs, webquests, audio i video P2P, etc.). Amb aquests materials també es pretén contribuir a crear un currículum de formació de mestres que parteixi de les competències bàsiques que es necessiten per l’exercici de la professió. L’ús d’una plataforma que recull tant les experiències pilot que realitzen les escoles involucrades en el projecte com la reflexió sobre aquestes pràctiques permet nodrir els programes de formació de mestres d’exemples pràctics sobre com integrar la formació en noves tecnologies en l’ensenyament de llengües.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/09/2004 – 01/10/2007
 • Entitat finançadora: European Union, Programa Socrates-Comenius
 • Codi: 118762-CP-1-2004-1-NL-Comenius-C2.1
 • Pressupost: 397.287 € (total project); UAB: 297.965 €
 • IP: Dra. Melinda Dooly
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats Viladoms
 • Altres participants: Beatriz Caballero de Rodas González, Dr. Lluis Quintana (Universitat Autònoma de Barcelona); Dr. Randall Sadler (University of Illinois at Urbana Champaign, EUA)
 • Universitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona (ES), Hogeschool van Utrecht (Nl), St. Gregorius College (Nl), Pädagogische Hochschule Heidelberg (DE), Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Neckargemünd (DE), Pädagogische Akademie des Bundes in Wien (AT), Kooperative Mittelschule (AT), Pedagogická fakulta, Universita J. E. Purkyne (CZ), Gymnazium, Stavbaru 5 (CZ), Základni škola Ústi nad Labem (CZ), CEIP Josep Obiols (ES), CEIP Emili Carles Tolrà (ES ), Université Technologie et Sciences de l’Homme (FR)

Publicacions derivades del projecte

 • Dooly, M. & Quintana, L. (2006) Incorporació de noves tecnologies a l’escriptura de llengües estrangeres: un estudi de cas en un projecte europeu. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura (Publicaciones Graò). Volum d’abril-juny.
 • Dooly, M. & Sadler, R. (2005) Computers as Toolkits: Language E-learning through International Collaboration. Theory and Practice in English Studies, Vol. 3. Masaryk University Publications: Brno, pp. 189-196.
 • Dooly, M. (2005) The Internet and Language Teaching: A Sure Way to Interculturality? ESL Magazine 2005: 44, 8-12. ISSN: 1098-6553.
 • Dooly, M. (2005) Working with an educational portal: a first-timer’s experience. TESOL-Spain Newsletter, Vol. 29, January 2005, pp.18-19.
Janua Linguarum Reserata: L’introduction de l’eveil aux langues dans le curriculum (JALING)

Resum

Projecte europeu d’investigació i innovació pedagògica que pretén donar difusió a la tasca iniciada en el marc del projecte l’EVLANG (Projecte Socrates/Lingua 42137-CP-1-97-FR-Lingua-LD). Un dels nuclis de la nova etapa és la inserció d’aquestes propostes en el currículum escolar a banda d’intentar implicar tots els nivells escolars des de l’Infantil a la Secundària i, fins i tot, l’ensenyament d’adults).

Detalles del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/12/2000 – 01/12/2003
 • Entitat finançadora: Centre Européen pour les Langues Vivantes (CELV), Graz
 • IP: Michel Candelier (Universite Rene Descartes , Paris V)
 • Equip GREIP: Dr. Artur Noguerol Rodrigo (IP UAB), Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dolors Masats Viladoms
 • Altres participants (UAB): Enric Larreula Vidal, Àngels Prat Pla, Núria Vilà Miguel
 • Universitats participants: Institut Romand de Recherches et de Documentations Pédagogiques (CH), Université de Genève (CH), Université de Neuchâtel (CH), Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (DE), Universitat Autónoma de Barcelona (ES), Universite Stendhal – Grenoble III (FR), Instituto Universitario Orientale di Napoli (IT), Universita Ca’foscari di Venezia (IT)

Publicacions derivades del projecte

 • Masats, Dolors (2001) EVLANG: El despertar a les llengües. Actes de les Jornades de Llengües Estrangeres de les Comarques Gironines. Girona: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Delegació Territorial de Girona
 • Masats, Dolors (2001) Language awareness: An international project, in D. Lasagabaster & J.M. Sierra (eds.) Language Awareness in the Foreign Language Classroom. Euskal Herriko Unibertsitatea, pp. 79-97
 • Noguerol, Artur (2001) Cómo tratar la diversidad lingüística y cultural, in M. Casas & C. Tomás (eds.) Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años). Barcelona: Ciss-Praxis, pp. 228-309
 • Noguerol, Artur (2001): Una experiencia de diversidad lingüística y cultural, in M. Casas & C. Tomás (eds.) Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años). Barcelona: Ciss-Praxis, pp.400-424
L’eveil aux langues dans l’ecole primaire (EVLANG)

Resum

Projecte europeu d’investigació i innovació pedagògica que pretén crear, experimentar i avaluar materials tant per a la realització de pràctiques docents a l’escola primària com per a la formació del professorat amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de les representacions i actituds positives quant a la diversitat lingüística i cultural, i de les aptituds d’ordre lingüístic i metacognitiu que faciliten l’accés al domini de les llengües (maternals, segones llengües i llengües estrangeres).

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/12/1997 – 01/12/2000
 • Entitat finançadora: European Union. Programa Socrates-Lingua
 • Codi:  42137-CP-1-97-FR-Lingua-LD
 • Pressupost: 10.000 €
 • IP: Michel Candelier (Universite Rene Descartes , Paris V)
 • Equip GREIP: Dr. Artur Noguerol Rodrigo (IP UAB), Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dolors Masats Viladoms
 • Otros participants (UAB): Enric Larreula Vidal, Àngels Prat Pla, Núria Vilà Miguel
 • Universitats participants: Institut Romand de Recherches et de Documentations Pédagogiques (CH), Université de Genève (CH), Université de Neuchâtel (CH), Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (DE), Universitat Autónoma de Barcelona (ES), Universite Stendhal – Grenoble III (FR), Istituto Universitario Orientale di Napoli (IT), Universita Ca’foscari di Venezia (IT)

Publicacions derivades del projecte

 • Noguerol, Artur (2000) Aprendre llengua (i altres coses) des de la diversitat. Perspectiva i Diversitat: Suplement de Perspectiva Escolar 10, pp. 3-6
 • Vilà, Núria (2000) Tants caps, tantes llengües. Perspectiva i Diversitat: Suplement de Perspectiva Escolar 10, pp. 7-10

Altres projectes finançats internacionalment

Xarxa Temàtic AILA “Creative Inquiry in Applied Linguistics”

Resum

Enllaç: https://creativeinquiryaila.wordpress.com/

La Xarxa de Recerca de AILA sobre Recerca Creativa en Lingüística Aplicada es va formar a principis de 2018 amb l’objectiu de ser un espai central per a explorar el potencial col·laboratiu entre la sociolingüística i les arts.

Prenem com a punt de partida la definició de recerca creativa de Patricia Leavy com “qualsevol recerca social o recerca humana que adapti els principis de les arts creatives com a part de la metodologia” (2014: 1). A mesura que l’atenció acadèmica se centra en el plurilingüisme dinàmic, la multimodalitat i la superdiversitat (Adami 2017; Blackledge i Creese 2017) i en la coproducció (McKay i Bradley 2016), la creativitat i les arts s’integren cada vegada més en la recerca de la lingüística aplicada. No obstant això, fins ara no hi ha hagut un espai central per a la discussió de les formes en què els lingüistes aplicats s’involucren amb les arts: com a context, com a metodologia, com a epistemologia, o com a ontologia. Aquesta xarxa de recerca pretén crear aquest espai, i contribuir a complir amb la nostra responsabilitat professional de desafiar el sorgiment de discursos excloents i polítiques ‘postveritat’ a tot el món, seguint l’afirmació de Adrian Blackledge que ‘mai com ara hem necessitat tant de les arts’ (Blackledge 2017 ; veure https://www.birmingham.ac.uk/generic/tlang/digital-stories/index.aspx). Per tant, la xarxa també dóna la benvinguda a investigadors que no estan treballant explícitament amb les arts però que tenen interès a investigar en col·laboració entre disciplines, sectors i comunitats per a la justícia social i epistemològica; a treballar en associació i solidaritat amb els marginats i els que no tenen veu; i permetre l’articulació del que abans no estava articulat, era desconegut, no escoltat i subvalorat.

Detalls del projecte (GREIP com co-IP)

 • Dates: 01/01/2018 – actual
 • Entitat finançadora: AILA
 • Coordinadors de la xarxa: Dra. Jessica Bradley (Universitat de Sheffield), Dra. Lou Harvey (Universitat de Leeds) i Dra. Emilee Moore (GREIP, UAB).
 • Equip GREIP: Dra. Emilee Moore (coord.); Dra. Júlia Llompart, Dra. Claudia Vallejo
Global Story Bridges

Resum

Global Story Bridges és un projecte que connecta joves de tot el món a través de la comunicació mediada digitalment. Realitzant i compartint vídeos, joves de diversos llocs d’arreu del món exploren els seus mons a través d’històries, comparteixen imatges, informació, comentaris i preguntes, a mesura que aprenen llengües i tecnologies digitals. El grup GREIP ha format part de la creació i desenvolupament d’aquest projecte amb un grup de joves de Badia del Vallès, que és reuneixen cada setmana per produïr i intercanviar vídeos amb nens d’altres llocs del món. Aquesta iniciativa, creada per la Dra. Margaret Hawkins (University of Wisconsin-Madison), ha estat desenvolupada a Badia del Vallès dins del marc del projecte Let’s Go, impulsat per la Fundació Autònoma Solidària. 

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/’1/2018 – 31/12/2020
 • Entitat finançadora: Global Story Bridges
 • IP: Margaret Hawkins (University of Wisconsin-Madison)
 • Equip GREIP: Dra. Emilee Moore, Claudia Vallejo
LILA: Communicating the Unsayable: Learning at the Intersection of Language and the Arts

Resum

La xarxa LILA reunirà diversos participants per tenir en compte la relació entre el llenguatge i les arts creatives (arts visuals, drama i performance, dansa, música, poesia, cinema i molt més) per a l’aprenentatge. En contextos educatius formals, i sovint també en entorns informals, el llenguatge és el mitjà principal per expressar, reconèixer i avaluar l’aprenentatge. No obstant això, les arts són cada cop més utilitzades en serveis públics com la salut i el benestar, el suport als migrants i la infància, i en contextos en els quals investigadors i organitzacions culturals busquen comunicar-se amb públics més amplis. La xarxa LILA respon, doncs, a la necessitat d’entendre millor la relació entre el llenguatge i les arts per aprendre en aquests contextos informals. Té com a objectiu generar visions sobre la comunicació d’allò que és impossible de comunicar amb llengües: la narració del coneixement inconscient, coses sobre les quals la gent no sap parlar, no té llenguatge o se li impedeix parlar.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/10/2019 – 31/03/2021
 • Entitat finançadora: Arts & Humanities Research Council (UK)
 • Codi: AH/S010963/1
 • Pressupost: 33,617 GBP (total project); UAB: 14,969 GBP
 • IP: Lou Harvey (University of Leeds)
 • Equip GREIP: Dra. Emilee Moore (co-IP UAB)
 • Altres participants UAB: Dra. Cristina Aliagas (co-IP UAB)
 • Institucions participants: University of Leeds, Universitat Autònoma de Barcelona, Leeds City Council, Love Pudsey, Museu de Lleida, The British Museum
Desplegament del currículum de llengües per a primera i segona ensenyança – Govern d’Andorra

Resum

El projecte s’estructura al voltant de la proposta de nou currículum d’Andorra en què el GREIP, amb conveni amb l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació IRIF, estan assessorant el govern del Principat d’Andorra. El projecte inclou l’organització global del currículum (com s’estructuren els projectes tenint en compte les llengües, un pas més enllà dels CLIL i els EMILE); i propostes concretes per a l’escola Andorrana sobre l’estructura de l’avaluació, formativa i certificativa, i els ítems relacionats amb les propostes del project CARAP/FREPA i la concreció dels enfocament plurals d’ensenyament de llengües.

 • Dates: 01/01/2014 – 31/12/2015
 • Entitat finançador: GREIP – Universitat Autònoma de Barcelona, Institut de Recursos i Investigació per a la Formació (IRIF), Andorran Government
 • Codi: ACV8822
 • IP: Dr. Artur Noguerol
 • Equip GREIP: Dra. Luci Nussbaum, Dra. Dolors Masats

Projectes d’Innovació Docent: Universitat Autònoma de Barcelona

CODIDOE: Competència digital docent als graus d’Educació d’Infantil i Primària [Teachers’ Digital Competence in Primary & Early Childhood Education Degrees]

Resum

Objectius generals:

 • Promoure la reflexió en torn a la CDD i la seva importància per la formació als graus d’Infantil i Primària.
 • Impulsar i promoure el desenvolupament de la Competència Digital Docent als graus d’Educació Infantil i Primària.

Objectius específics:

 • Intercanviar experiències i coneixements sobre el desenvolupament de la CDD a la docència dels graus d’Infantil i Primària entre el professorat participant.
 • Recollir informació sobre com s’està tractant la CDD als graus d’ Infantil i Primària.
 • Elaborar una proposta de milloramitjançant recursos diverses (documents, recursos audiovisuals…) de la integració de la CDD en els graus d’Educació Infantil i Primària de la Facultat.
 • Difondre els resultats del projecte a una jornada d’ intercanvi i de formació amb la participació d’experts.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/01/2020 – 01/01/2021
 • Entitat finançadora: Facultat d’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona; Convocatòria d’Ajudes a la Innovació 2019 (2ª CfP)
 • Pressupost: 1100 €
 • IP: Dra. Alejandra Bosco i Dra. Cristina Mercader
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly, Dra. Dolors Masats
  • Equip del treball GREIP: Maria Mont
 • Altres participants: Dr. Lluís Albarracín, Dra. Àngels Campà, Dr. Xavier Fontich, Dr. Josep Maria Fortuny, Dr. Cecilio Garriga, Dra. Ana Maria Margallo, Dr. Andy Morodo, Dra. Cristina Simarro, Dra. Laia Viladot, Dra. Georgeta Ion, Jéssica Pérez, Katia Pozos
Disseny, implementació i avaluació d’una proposta didàctica per treballar els prejudicis i biaixos sobre la diversitat lingüística en els centres educatius a partir del model de ‘cicle educatiu’ i de ‘tallers de pensament’

Resum

Aquest projecte té com a objectiu incidir en les creences i les pràctiques dels docents en formació i en actiu, i també dels formadors de docents, quant a la diversitat lingüística dels centres educatius. Una part de les professores de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura que demanem aquest projecte d’innovació participem en el projecte de recerca europeu Linguistically Sensitive Teaching in all Classrooms (LISTiac, https://listiac.org/). Com a part del LISTiac, hem dissenyat i experimentat unes eines de reflexió (guies d’observació, grups de discussió,…). Aquesta experimentació ens ha permès veure que:

1) malgrat haver rebut formació sobre el tractament de la diversitat lingüística/educació plurilingüe en els centres, per exemple en l’assignatura Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme (GEP, 3r curs), els estudiants de 4rt encara presenten prejudicis/biaixos en aquest sentit;

2) cal aprofundir en com el tractament de la diversitat lingüística/l’educació plurilingüe encaixa en el model d’educació inclusiva (Decret d’Inclusió 150/2017) i que aquesta reflexió s’incorpori en les assignatures que ofereix la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura;

3) per promoure canvis realment significatius en la formació que oferim des de la Unitat, i en les creences i pràctiques docents, caldria incloure les eines de reflexió proposades pel projecte LISTiac en un plantejament metodològic més ampli, més treballat, més coherent amb una proposta d’educació inclusiva, i que sigui consensuat per docents d’assignatures diverses.

Per tal d’afrontar aquests reptes, en aquest projecte d’innovació docent proposem: promoure la col·laboració d’un grup més ampli de docents de la nostra Unitat, formalitzar la col·laboració/assessorament d’una professora experta en educació inclusiva per tal de fer emergir, aprofundir en i tractar els biaixos/prejudicis i poder promoure pràctiques docents lingüísticament inclusives d’una manera més efectiva. Aquesta proposta metodològica contempla el diàleg universitat-estudiants-mestres d’escola per tal de promoure la reflexió i el canvi en diversos nivells.

Detalles del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/01/2020 – 01/01/2021
 • Entitat finançadora: Oficina de Qualitat Docent, Universitat Autònoma de Barcelona; Convocatòria de Projectes de Suport a la Innovació Educativa i la Millora de la Qualitat Docent 2018, Modalitat A
 • Codi:  GI513668
 • Pressupost: 300 €
 • IP: Dra. Emilee Moore
 • Equip GREIP: Dr. Víctor Corona, Dr. Xavier Fontich, Dra. Júlia Llompart, Dra. Dolors Masats, Claudia Vallejo
 • Altres participants: Dra. Marilisa Birello, Maria Mont, Mariona Pascual, Berta Torras
Disseny i implementació d’un procés col·laboratiu de co-construcció dels coneixements entre docents-estudiants per a un veritable impacte en la millora dels aprenentatges en anglès

Resum

Aquest projecte s’adreça a millorar de manera col·laborativa el mòdul 2 de l’assignatura ‘Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme’, impartit en anglès al tercer any del Grau d’Educació Primària. Malgrat la creixent demanda social d’espais d’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE), sovint els estudiants rebutgen sistemàticament els continguts que s’imparteixin en anglès. Aquest rebuig té a veure amb la brevetat del mòdul 2 (5 sessions)i amb el fet que no tots els estudiants es plantegin fer la menció en llengües estrangeres, i això repercuteix en una baixa participació i en la feblesa dels resultats assolits. Per trencar aquesta resistència i donar uns continguts veritablement significatius per tots, es proposa aquest projecte de recerca-acció amb els estudiants, a partir dels seus interessos i necessitats. La proposta articula diverses fases de recollida, anàlisi i discussió de dades sobre les percepcions dels estudiants, amb la producció col·laborativa docents-aprenents de propostes didàctiques per promoure un canvi de mirada cap a les llengües en l’educació. La proposta posa a l’estudiant al centre del seu procés formatiu, amb la finalitat d’assolir un major impacte en l’aprenentatge.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/09/2018 – 30/09/2019
 • Entitat finançadora: Oficina de Qualitat Docent, Universitat Autònoma de Barcelona; Convocatòria de Projectes de Suport a la Innovació Educativa i la Millora de la Qualitat Docent 2018, Modalitat A
 • Codi:  GI513668
 • Pressupost: 640 €
 • IP: Claudia Vallejo
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly, Dra. Dolors Masats, Dra. Emilee Moore
 • Altres participants: Nathaly González Acevedo, Mònica López Vera

Projectes de cooperació: Fundació Solidaritat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Let’s Go!

Resum

El programa socioeducatiu Let’s Go! acompanya i dóna suport individualitzat a alumnat de 1er d’ESO per a la millora de la seva competència en llengua anglesa. El projecte s’adreça principalment a la comunitat educativa dels Instituts Badia del Vallès i Federica Montseny del municipi de Badia del Vallès.

L’objectiu principal del programa és fer de Badia del Vallès una ciutat promotora de l’aprenentatge de la llengua anglesa en 5 anys. L’objectiu general de fer del municipi una English-Learning City (ELC) es dividirà en 4 fases relacionades entre elles, i que es duran a terme en els següents 4 cursos acadèmics (del 2016-17 al 2019-20). En cada fase s’afegiran accions complementàries que s’aniran estenent al municipi i implicant a nous agents, sempre amb el paper clau dels joves dels instituts com a nucli dinamitzador. L’objectiu final és que, en finalitzar el projecte, tot el municipi estigui implicat en el foment de l’aprenentatge de l’anglès i que s’hagi establert una xarxa en la qual les entitats socials, els centres educatius i la comunitat treballin conjuntament.

El projecte té una doble intenció: millorar la competència en llengua anglesa, principalment dels alumnes de secundària i, per altra banda, vincular estudiants universitaris i professorat de la UAB que estigui realitzant estudis i/o recerques vinculades a estratègies d’aprenentatge i a la didàctica de les llengües estrangeres.

Des del dia 28 de febrer de 2017, i durant un període de tres anys, aquest projecte es vincula al projecte DATE (Els Docents com a Agents Transformadors de les pràctiques Educatives gràcies a la seva participació col·laborativa en un projecte interdisciplinari d’innovació docent a les aules d’anglès), finançat per RecerCaixa.

Detalls del projecte (GREIP com equip participant)

 • Dates: 01/09/2016 – 30/09/2020
 • Entitat finançadora: Fundació Autònoma Solidària (Universitat Autònoma`s Solidarity Foundation, FAS)
 • IP: Andy Morodo (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats, Dra. Emilee Moore, Claudia Vallejo
 • Institucions participants: FAS, GREIP, Ciutat de Badia del Vallès, Instituts d’Educació Secundària Federica Montseny i Badia del Vallès, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Educació Intercultural Bilingüe (EIB) a l’Impenetable (Chaco, Argentina): detecció, intercanvi i difusió de experiències educatives i formatives

Resum

El present projecte, que recull els resultats del projecte desenvolupat durant 2011 en cooperació amb el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Bilingüe (CIFMA) al Chaco (Argentina) per a la millora de l’Educació Intercultural Bilingüe (EIB), es proposa d’incidir en la zona més depauperada de la regió (el Impenetrable), a partir de tres accions: 1) la detecció de les modalitats d’educació lingüística a les escoles de educació primària de la zona i el lloc que hi ocupen els graduats del CIFMA; 2) la detecció les bones pràctiques d’educació bilingüe per part d’aquests graduats; i 3)  l’organització d’un seminari per compartir i multiplicar les esmentades bones pràctiques entre docents graduats del CIFMA, estudiants de darrer any, membres de les comunitats wichí, autoritats acadèmiques, i divulgar-les entre les famílies i la població. El projecte busca prestigiar la EIB, entesa com a un recurs que promou la millora de les condicions de vida de la població indígena a través d’una educació de qualitat.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/06/2014 – 30/06/2015 (pròrroga fins a 30/09/2015)
 • Entitat finançadora: Fundació Autònoma Solidària (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • IP: Dra. Dolors Masats
 • Pressupost: 10,417€
 • Equip GREIP: Dr. Arthur Noguerol, Dra. Luci Nussbaum, Dra. Virginia Unamuno
Llengües aborígens i ensenyament plurilingüe: diagnòstic de situació i formació de docents indígenes al Chaco (Argentina)

Resum

Aquest és un projecte de cooperació entre el CIFMA (Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen) i el GREIP. En la seva primera fase, el projecte es proposa de realitzar un diagnòstic sobre l’ús de les llengües indígenes i sobre les pràctiques plurilingües escolars que involucren mestres indígenes a la província del Chaco (Argentina). En la seva segona fase, l’objectiu és elaborar un pla de formació per acompanyar aquests docents durant la seva incorporació a les escoles primàries en zones indígenes del Chaco per a la introducció de les llengües minoritàries a l’ensenyament. El CIFMA i el GREIP mantenen contacte a través de la Dra. Virginia Unamuno, membre del GREIP, que desenvolupa actualment la seva tasca de recerca en el CIFMA. D’altra banda, la UAB ha signat un conveni de col·laboració amb el CIFMA per a la realització de pràctiques professionals per a estudiants de les carreres d’Educació Infantil i Educació Primària de la UAB.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/06/2011 – 31/12/2011
 • Entitat finançadora: Fundació Autònoma Solidària (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • IP: Dra. Luci Nussbaum
 • Codi: FSXXVIII-4
 • Pressupost: 13.848 €
 • Equip GREIP: Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Dolors Masats Viladoms, Dra. Amparo Tusón Valls, Dr. Artur Noguerol Rodrigo
 • Institucions participants: Universitat Autònoma de Barcelona (ES), CIFMA (Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborígen), Province of El Chaco, Argentina
 • Terreny de recerca: Comunitats indígenes de les ètnies qom, wichi i mocovi localitzades a Presidència Roque Saez Peña, Sauzalito, Castelli, Villa Angela, Pampa del Indio i Colonia Aborígen (Provincia del Chaco, Argentina)

AGAUR MQD: Finançament per a les universitats catalanes i Investigació per a la Millora de la Qualitat Docent

Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels Graus d’Educació Infantil i Primària 

Resum

La finalitat del projecte es desenvolupar materials docents en anglès corresponents a una diversitat d’activitats ofertades en les assignatures de les titulacions de Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària que tenen l’objectiu d’ensenyar la didàctica de les ciències experimentals i socials a futurs mestres. Els materials didàctics en anglès constituiran recursos didàctics per ajudar al professorat i els estudiants d’aquestes assignatures a desenvolupar competències lingüístiques en anglès tot tenint en compte la diversitat de nivells competencials, tant del professorat com de l‘alumnat. Es pretén treballar de manera interdisciplinària entre les tres àrees de coneixement implicades: Didàctica de les Ciències Experimentals, Didàctica de les Ciències Socials i Didàctica de la Llengua Estrangera per tal de donar orientacions sobre com desenvolupar competències lingüístiques i no lingüístiques de manera integrada, que siguin útils no només a les assignatures que han participat en aquest projecte pilot si no també en altres que vulguin iniciar un procés similar. 

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 16/05/2011 – 16/05/2013
 • Entitat finançadora: AGAUR (Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
 • Codi:  2010MQD00132
 • Pressupost: 10.000 €
 • IP: Dra. Mariona Espinet (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Equip GREIP: Dra. Dolors Masats, Emilee Moore
 • Altres participants: Dra. Neus González, Dra. Mercè Junyent, Dra. Cecília Llobet, Dra. Anna Marbà, Dra. Pilar Comes
Estratègies docents pel desenvolupament de competències lingüístiques crítiques a la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant assignatures en anglès

Resum

La finalitat del projecte és desenvolupar estratègies docents per tal d’ajudar als futurs mestres a esdevenir lectors i escriptors crítics en anglès. S’adopta un enfocament AICLE/CLIL (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) per tal de treballar de manera transversal la literacitat crítica tant en assignatures que tradicionalment s’han impartit en anglès (Llengua Anglesa i Didàctica de la Llengua Anglesa I) com en assignatures que habitualment es realitzaven en català i que ara s’imparteixen en anglès per adaptar-se a l’Espai Europeu d’Educació Superior (Didàctica de les matemàtiques, Didàctica de les Ciències i Organització del Centre Escolar).

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/09/2007 – 30/09/2009
 • Entitat finançadora: AGAUR (Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
 • Codi:  2007MQD00138
 • Pressupost: 8,100 €
 • IP: Dra. Mariona Espinet (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Equip GREIP: Dra. Eva Codó Olsina, Dra. Dolors Masats Viladoms
 • Altres participants: Dra. Núria Planas Raig, Dra. Sònia Oliver del Olmo, Dra. Lizzette Ramos Robles

Publicacions derivades del projecte

 • Espinet, M., Codó, E., Feixas, M., Masats, D. & Couso, D. (2009) Llegir i escriure críticament en el context d’assignatures impartides en anglès: El cas de la Titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera. IV Jornada de Campus d’Innovació Docent. Universitat Autònoma de Barcelona. CD-Rom
Millora de les Competències Lingüístiques dels Alumnes de la Titulació de Magisteri: Llengües Estrangeres, mitjançant la Impartició d’Assignatures Troncals en Anglès

Resum

La finalitat del projecte és contribuir a la millora de les competències lingüístiques en anglès dels estudiants de la Titulació de Mestre en Llengua Estrangera per tal de que puguin assolir el domini necessari en aquesta llengua per poder exercir com a especialistes. Això implica adquirir l’argot propi del món de l’educació (argot propi de la didàctica, de l’organització de centres, la psicopedagogia, les ciències i les noves tecnologies) i desenvolupar destreses i habilitats comunicatives vinculades a la comprensió oral (escoltar), a l’expressió oral (parlar i interactuar), a la comprensió escrita (llegir) i a l’expressió escrita (escriure).

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/01/2005 – 31/12/2007
 • Entitat finançadora: AGAUR (Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
 • Codi:  2005/MQD/00130
 • Pressupost: 6.000 €
 • IP: Dr Mònica Feixas Condom (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Equip GREIP: Dra. Eva Codó Olsina, Dolors Masats Viladoms
 • Altres participants: Dr. Lluis Bibiloni Matos, Dra. Digna Couso Lagaron, Dra. Mariona Espinet Blanch

Publicacions derivades del projecte

 • Codó, E., Masats, D., Feixas, M., Espinet, M. & Couso, D. (2007) Analysing the Level of Complexity of University Students Written Responses: A Comparison between First and Foreign Language Productions. C. Rust (ed.), Improving Student Learning. Improving student learning through teaching. 14. Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development. Chapter 7, 14, 158-170. ISBN: 978-1-873576-75-5.
 • Masats, D. , Feixas, M., Couso, D. &  Espinet, M. (2006) La docència en anglès en assignatures no-lingüístiques a la titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera. Barcelona: IV CIDUI. CD-Room. ISBN: 84-7653-886-3.
 • Couso, D., Feixas, M.,  Masats, D. & Espinet, M. (2006) Treballant les competències lingüístiques dels futurs mestres de llengua estrangera en context: l’ensenyament de ciències i matemàtiques en anglès” Barcelona: IV CIDUI. CD-Room. ISBN: 84-7653-886-3.
 • Feixas, M., Masats, D., Couso, D.  Espinet, M. & Codó, E. (2006) Millora de les competències en llengua anglesa dels alumnes de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant la impartició d’assignatures no-lingüístiques en anglès: una experiència  AICLE. III Jornada de Campus d’Innovació Docent. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. CD-Room. ISBN: 978-84-490-2502-0.
Profesionalización Integral de los Maestros de Lengua Extranjera (PIMLE)

Resum

El proyecto pretendía ofrecer a los futuros maestros de lenguas extranjeras una formación profesionalizada a través del enfoque integrado de dos de las asignaturas de lengua que forman parte de su plan de estudios (lengua catalana y lengua inglesa) y de las correspondientes asignaturas de didáctica (didáctica de la lengua y didáctica de la lengua inglesa I). Este objetivo se articulaba a través de tres acciones prioritarias:

 • la coordinación entre las áreas de formación lingüística (lenguas extranjeras y didácticas de la lengua);
 • el diseño y la experimentación de un Portfolio o Portafolio Professional Digital (PPD) como herramienta de evaluación integradora;
 • la alfabetización digital con fines docentes.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 01/01/2004 – 31/12/2005
 • Entitat finançadoray: IDES-UAB
 • Codi:  PID2004-06, 210.027
 • Pressupost: 3.000 €
 • IP: Dra. Cristina Escobar Urmeneta
 • Equip GREIP: Dra. Eva Codó Olsina, Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dolors Masats Viladoms, Dr. Artur Noguerol Rodrigo
 • Altres participants: Dr. Jaume Mateu Fontanals, Antonio Sánchez Solá

Projectoes Fundació Jaume Bofill

Experiències de socialització de nois i noies de famílies equatorianes

Summary

Aquesta investigació busca explorar la manera com 15 adolescents d’origen migrant, específicament de l’Equador, descriuen la seva experiència migratòria. El projecte també recull veus de persones relacionades amb el procés dintegració daquests adolescents (docents, familiars, orientadors i altres). Aquest estudi permet entendre el procés migratori com un procés dinàmic i planteja desafiaments en la definició d’identitats.

L’anàlisi té en compte no només els temes proposats pels investigadors, sinó també allò que els adolescents volen narrar, allò que les nenes i els nens entenen com a important/rellevant i la manera com ho narren. Aquesta perspectiva qualitativa, basada en l‟anàlisi d‟un discurs narratiu, revela un altre tipus d‟informació que les metodologies quantitatives no permeten conèixer. Així, el projecte dóna importància a l’autorepresentació de les persones en el seu discurs.

Es tracten les entrevistes com a fonts de dades lingüístiques ja que el llenguatge és central en lexpressió de la identitat, informada i formada per la nostra experiència personal.

L’anàlisi es basa en les preguntes principals següents:

Quins són els temes i els espais que apareixen a les narracions?
Els temes són introduïts per l’entrevistador?
Els temes són introduïts per l’entrevistat?
Com és la negociació dels torns de paraula?
Com es posicionen al discurs?
Quines són les categories que es construeixen?
Com tracen les trajectòries?

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 15/09/2007 – 30/06/2008
 • Entitat finançadora: Jaume Bofill Foundation
 • IP (UAB): Dr. Victor Corona
 • Pressupost: 5000€
Educació i Treball en Xarxa (Trama)

Resum

És un dels tres projectes que formen part del programa Educació i Comunitat que desenvolupa la Fundació Jaume Bofill per tal de promoure el treball en xarxa en el camp de l’educació i d’establir vincles entre els diferents agents educatius d’un mateix territori. El projecte Educació i treball en xarxa (TRAMA) té per objectiu sensibilitzar al professorat universitari perquè inclogui el treball en xarxa en el currículum de la formació inicial dels professionals de l’àmbit socioeducatiu.

Detalls del projecte (GREIP com equip IP)

 • Dates: 15/09/2007 – 30/06/2008
 • Entitat finançadora: Jaume Bofill Foundation
 • Equip GREIP: Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Dolors Masats Viladoms
 • Institucions participants: Les Facultats d’Educació de les següents universitats: UB, UdG, UdL, UOC, URL-Blanquerna, URL-Fundació Pere Tarrés, URiV i UVic; i professorat de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Cooperació internacional

A llarg de la seva història, el GREIP ha estat involucrat en diversos projectes de cooperació internacional, principalment a Nicaragua i Argentina.

Argentina:

 • Educació Intercultural Bilingüe (EIB) a l’Impenetable (Chaco, Argentina): detecció, intercanvi i difusió de experiències educatives i formatives
  • Fundación ‘Autónoma Solidaria’ – 2014-2015
 • Llengües aborígens i ensenyament plurilingüe: diagnòstic de situació i formació de docents indígenes al Chaco (Argentina)
  • Fundación ‘Autónoma Solidaria’ – junio-diciembre 2011

Nicaragua:

Melinda Dooly, Dolors Masats, Artur Noguerol i Luci Nussbaum van participar en diferents edicions del Màster en Didàctiques Específiques organitzat per l’ICE-UAB i realitzat a diverses seus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Invitacions

Selecció de ponències i seminaris convidats
2022
 • Melinda Dooly: Revamping the lessons with catchy and useful tasks: Project-based learning versus Task-based learning. Keynote: Digitask Multiplier Event. Barcelona, 7-9 September 2022.
 • Melinda Dooly: What now? Transforming techno-pedagogical skills to transglobal communicative competences. Keynote: Digital Literacy Project Seminars, funded by the Economic and Social Research Council (ESRC, UK) and the Ministry of Science and Tecnology (MOST, Taiwan) UK-Taiwan Networking. 4 March 2022.
 • Melinda Dooly: Integrating plurilingual learning spaces into ‘target language’ teaching. Keynote: Online workshop: Learning Spaces. School Education Gateway and eTwinning, Brussels. 2-4 March 2022.
2021
 • Melinda Dooly: Transglobal communicative competence as a key aspect of digital, democratic citizenry. Embedding a democratic culture dimension in teacher education programmes final conference (Keynote). Universitat Autònoma de Barcelona. 21-22 October 2021.
 • Melinda Dooly: Seminar: Experiencias de investigación en didácticas específicas y en la comunicación de la investigación. Invited speaker: Seminario Internacional en Didáctica de las Ciencias Sociales. Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura, i les Ciències Social, Universitat Autònoma de Barcelona. 21-22 June 2021.
 • Melinda Dooly: 20 anys de intercanvis virtuals des de la perspectiva de la pandèmia: Lliçons apreses i nous reptes Invited speaker: Un any de docència on-line: reptes i oportunitats’. Lecture Series organized by the Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 17 May 2021.
2020

Melinda Dooly: Workshop: Continued teacher education: ‘Una propuesta pedagógica para la era digital: enseñar lenguas a través de la tecnología’. Invited speaker: 9a edició del Curs de formació per a professorat de xinès a Catalunya [9th Professional Development Event for Teachers of Chinese in Catalonia]. Fundació Institut Confuci de Barcelona. 15 November 2020.

2019
 • Luci Nussbaum: Seminar: La recerca-acció. Màster en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants, Universitat Autònoma de Barcelona. 15 January 2019.
 • Melinda Dooly & Emilee Moore: Talk & Workshop: Bringing down borders through ‘techno-pedagogical’ skills. Department of Fachdidaktik Anglistik, Universität Graz (Austria). 15-16 January 2019.
2018
 • Maria Mont: Create, Innovate & Communicate in ELT (Flash Training). Associació de Professors d’Anglès de Catalunya (APAC) with the Consorci d’Educació de Barcelona, and with collaboration from Trinity College London and the Associació de Mestres Rosa Sensat. 27 October 2018.
 • Melinda Dooly: Talk & Workshop: Out of the classroom and into the world: Education for the 21st century (Part I); Telecollaborative language teaching: What, why and how? (Part II). University of Cyprus Language Centre, Cyprus. June 14 2018.
 • Dolors Masats, Maria Mont & Melinda Dooly: Workshop: Trobada ICE: Multidisciplinary integrative English projects in primary schools (hosted by Institute de Cìencies de l’Educació-UAB). January 27 2018
2017
 • Melinda Dooly: Talk & Workshop: Preparing teachers for now and the future: What can we do? Centre of Excellence in Teaching, Lee University (Tennessee, USA). 23 August 2017.
2016
 • Melinda Dooly: Seminar: School of Oriental & Asian Studies
 • Emilee Moore: Seminar: Màster en Llengües Aplicades: Universitat de Lleida
 • Emilee Moore: Seminar: Master in Professional Language and Intercultural Studies
 • Amparo Tusón: Seminar: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia
 • Amparo Tusón: Seminar: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. FACULTAT D’EDUCACIÓ, UAB
 • Artur Noguerol, Xavier Pascual, Dolors Masats: Equip per reformar el sistema educatiu de l’escola Andorrana. Etapa actual: batxillerat.
2015
 • Melinda Dooly: Online seminar: Telecollaboration. University of Groningen, NL. March 10th, 2015.
 • Melinda Dooly: Thematic Workshop: The Know-How of e-Networking. VoiceS Inservice course (Erasmus+). Barcelona, ES. 18-21 February 2015.
 • Artur Noguerol, Luci Nussbaum, Dolors Masats, Matilde Martínez: Thematic Workshop: “L’avaluació integrada en l’enfocament per competències i com avaluar, en aquest marc, la competència plurilingüe i intercultural”. Novè Simposi Llengua, Educació i Immigració. Girona, 21-22 november 2014.
 • Emilee Moore &  Júlia Llompart (GREIP) & Maria Rosa Garrido (group CIEN):  Thematic Workshop inspired on plurilingual didactics and Hip Hop pedagogy. Campus Ítaca 2015, english workshops.
 • Emilee Moore (GREIP) & Maria Rosa Garrido (group CIEN): teacher’s workshop “Rap a l’aula i pedagogies de Hip Hop”, coordinated by Cristina Aliaga, Júlia-Alba Fernández i Gaià & Pau Llonch. Escola d’estiu Rosa Sensat 2015.
 • Emilee Moore (GREIP) & Maria Rosa Garrido (grup CIEN):  Thematic Workshop on Hip Hop & Rap. Junior University, Universitat de Vic, july 2015.
 • Emilee Moore: Master in Applied Languages, module on Multilingualism and Intercultural Education, University of Lleida (from 2015/16).
 • Luci Nussbaum: module Discourse Analysis I, from the inter-universities master on Discourse Studies coordinated by the Universitat Pompeu Fabra. 
 • Amparo Tusón: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament D’idiomes. Facultat de Ciències de l’Educació UAB, january 16-february 6, 2015.
2014
 • M. Martínez, D. Masats, A. Noguerol, L. Nussbaum & R.M. Ramírez:  Thematic Workshop: “L’avaluació integrada en l’enfocament per competències i com avaluar, en aquest marc, la competència plurilingüe i intercultural” (2 sessions held with IRUIF & PERMSEA, Government of Andorra). IX Novè Simposi Llengua, Educació i Immigració  “Avaluació: eina de selecció o eina d’equitat”. Universitat de Girona, Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. Girona, november 21-22, 2014. Available at: https://dugi.udg.edu/browse-titles/dc.subject:%22Avaluaci%C3%B3%22/225/25
 • Luci Nussbaum: Thematic Workshop: Comment planifier des projets didactiques pluridisciplinaires et plurilingues?. Jornadas ‘Education en langues secondes et étrangères’, organizadas por el laboratorio ASLAN (Universidad de Lyon), 8-10 October 2014.
 • Laia Canals, Melinda Dooly, Júlia Llompart & Emilee Moore, Workshop on teaching language & literature: CAMPUS ITACA, Universidad Autónoma de Barcelona (iterative, current).
 • Melinda Dooly, Thematic Workshop:  Netvaerksprojektet vedr. fremmedsprog i gymnasiet (financed by Danish Ministry). March 2014.
 • Melinda Dooly, Research Workshop: Aesthetics & Communication Department, Aarhus University (Denmark). PhD Seminar: Research methods in foreign language teaching and learning: Doing research in teacher cognition and computer-mediated collaboration. March 2014.
 • Melinda Dooly, Thematic Workshop:  EACEA funded inservice programme, Universitat Autònoma de Barcelona. Integrated competences for European teachers. Giving voice(s) to culture, identity and diversity in school networking. Workshop: Learning about online interaction. Tools for networking and telecollaboration. March 2014.
 • Melinda Dooly, Thematic Workshop: Technology-Enhanced Project-Based Language Learning: An Introduction. School of Humanities, University of Cyprus. November 2014
 • Amparo Tusón Máster de Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera. Dept. de Filologia Espanyola UAB, october 4-november 22, 2014. 
2011
 • Amparo Tusón, Thematic Workshop:  La investigación acción en el aula, organizado por la Red de lenguaje por la transformación de la escuela y la comunidad,Centro Escolar Morelos, Oaxaca, México (9/12/2011)
 • Dolors Masats & Melinda Dooly, Thematic Workshop:  Ministeri d’Educació i Cultural (Andorra). Seminar: L’avaluació de la competència oral en llengua anglesa a batxillerat (Assessing Oral Competences in English in Secondary School). February 2011.
2010
 • Amparo Tusón, Thematic Workshop:  La investigación en la acción como recurso pedagógico, Cuernavaca, México (29 i 30/11 i 1/12/2010)
 • Amparo Tusón, Thematic Workshop:  Oralidad y enseñanza de la lengua, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México (6, 7 i 8/12/2010)
2006
 • Melinda Dooly, Summer Course: DeVos College of Education and Graduate Studies. Teacher College Exchange USA-EU – Lee University (Tennessee, USA). Summer 2006.

El Grup de Recerca en Educació, Interacció i Plurilingüisme (GREIP) té la missió de vetllar per tal que la recerca i la docència que duu a terme amb persones compleixi tots els principis ètics que inspiren tant la Declaració Universal de Bioètica de la UNESCO com la Declaració d’Hèlsinki i l’Informe Belmont. En tots tres casos s’estableix que cal actuar de forma transparent, no infligir danys intencionadament, salvaguardar els principis d’autonomia i de justícia, així com la protecció dels drets humans, de la dignitat de les persones i del dret a la privacitat i a la confidencialitat de les dades derivades de la investigació. Un eix important de la nostra recerca és aconseguir que els resultats obtinguts beneficiïn la societat i les persones que participen en els nostres estudis.

Per aquests motius, hem elaborat un protocol de recerca, de compliment obligat, basat en el Reglament de la Comissió d’Ètica en Experimentació de la UAB i en les directrius de l’European Ethics Documentation Centre.

Protocol de recerca del GREIP
 • Abans d’iniciar qualsevol projecte, el GREIP considerarà acuradament els possibles riscos o danys que puguin sorgir com a resultat de la investigació. En el cas de riscos potencials, l’equip ha d’establir els mitjans necessaris per a reduir-los.
 • El GREIP permetrà sempre l’accés a la informació dels seus projectes a equips avaluadors, a comitès d’ètica i a qui participi en la investigació. La informació que es presenti serà suficient per comprendre plenament l’abast de qualsevol projecte. Això inclourà informació clara sobre els objectius, el fonament i la justificació de la investigació i el disseny de l’estudi, incloent-hi la metodologia de recol·lecció i d’anàlisi de dades. La persona responsable principal del projecte posarà a disposició les seves dades de contacte a qui sigui pertinent (en cas d’un centre educatiu, al seu màxim responsable) per a qualsevol queixa o problema ètic que pugui sorgir durant el període d’investigació i que hagi de ser tractat pel comitè d’ètica local. Aquests requeriments afecten també els estudis de doctorat sota la supervisió de qualsevol membre del GREIP.
 • El GREIP obtenirà prèviament a l’inici de l’estudi el consentiment per escrit de totes les parts involucrades en la investigació. Això inclourà la divulgació completa de la metodologia que s’utilitzarà i el tractament de dades, de qualsevol risc previst, així com si es recompensarà d’alguna manera a qui participi en el projecte. Es signarà un document d’acord entre les parts responsables de cada institució (per exemple, la persona responsable principal del GREIP i algun membre de la direcció d’un centre educatiu on es realitzi la recerca). En el cas que la investigació involucri menors de 18 anys i sigui realitzada en col·laboració amb centres d’educació, caldrà que aquests obtinguin el consentiment dels progenitors o persones responsables. En el cas d’un projecte de recerca dut a terme amb participants fora d’una institució, s’haurà de comptar amb el seu consentiment escrit i signat, abans d’iniciar la investigació. En el cas que la investigació involucri menors de 18 anys i no es realitzi en col·laboració amb algun centre d’educació, la persona investigadora del GREIP obtindrà el consentiment signat dels progenitors o persones responsables abans de començar la investigació. Aquests procediments afecten també als estudis de doctorat que estiguin sota la supervisió de qualsevol component del GREIP.
 • Les sol·licituds de consentiment sempre inclouran la possibilitat de l’exclusió voluntària de la investigació. En els casos en què l’exclusió voluntària plantegi que un individu no pugui participar en activitats educatives, l’individu en qüestió prendrà part en les mateixes, però no seran recollides dades que l’afectin. Els registres evitaran primers plans d’aquestes persones o, en el cas que sigui impossible evitar capturar primers plans, s’eliminaran aquells que les afectin.
 • El GREIP garantirà la confidencialitat de qui participen en la investigació i d’aquelles dades procedents de la revisió de documents relacionats amb la recerca, amb especial sensibilitat cap a) l’origen racial o ètnic de les persones; b) les seves opinions polítiques; c) les seves creences religioses o altres creences de naturalesa similar; d) la seva pertinença a un sindicat; e) la seva salut mental o la seva condició física; f) la seva orientació sexual; g) la consumació o presumpta consumació de qualsevol delicte o h) qualsevol procés judicial per un delicte comès o suposadament comès, així com la sentència de qualsevol tribunal. Aquest requisit inclou també estudis de doctorat sota la supervisió de membres del GREIP.
 • Les dades personals es recollirà només per a finalitats específiques i legítimes i no es tractaran posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Les dades personals seran adequades, pertinents i no excessives en relació a la finalitat o les finalitats per a les quals van ser recollides i, quan sigui convenient, s’actualitzaran. No es conservaran durant més temps del necessari segons les finalitats declarades en la investigació. S’adoptaran les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar la utilització no autoritzada o il·legal de les dades personals i per evitar la pèrdua accidental o la seva destrucció. Aquests principis inclouen també els estudis de doctorat sota la supervisió de qualsevol component del GREIP.
 • Els procediments de tractament de les dades s’explicaran a qui vagi a participar en una investigació. Això inclou la referència anònima als individus i a les institucions, l’eliminació de rastres d’identificació dels rostres en vídeos i imatges, així com l’eliminació d’informació que pugui facilitar el reconeixement dels participants, com ara ubicacions, noms de ciutats, etc.
 • L’accés a les dades no processades recollides per persones del GREIP es permetrà només a membres acreditats de l’equip de recerca (en el cas de projectes d’investigació finançats a nivell local, nacional i internacional), a estudiants de doctorat i a qui supervisi el seu treball (en el cas d’estudis doctorals) i a persones que col·laborin amb el GREIP i que estiguin plenament acreditades, amb el permís explícit de qui ha participat en la recopilació de les dades i amb el coneixement de les persones informants.
 • Les dades processades (anònimes, codificades, etc.) poden ser utilitzades amb propòsits acadèmics i educatius, com ara publicacions, conferències, materials didàctics i documents polítics, només si s’ha inclòs aquesta informació en el formulari de consentiment escrit i signat per qui ha participat en la investigació. Qualsevol persona que no hagi participat directament en la recopilació de dades només podrà tenir-hi accés per a publicacions, materials didàctics, etc., després de sol·licitar el permís explícit de qui les van recollir.
 • En el cas d’una investigació internacional la persona responsable principal de la qual sigui un membre del GREIP, s’estudiaran els principis ètics de tots els països involucrats. S’elaboraran protocols explícits referents a la recollida i tractament de dades, així com sobre la seva utilització per a publicacions i altres finalitats acadèmiques, de manera que s’incloguin, sempre que sigui possible, tots els requisits ètics dels països involucrats. No obstant això, el compliment dels protocols d’ètica de cada país pel que fa a la recollida i el tractament de les dades serà responsabilitat directa dels equips col·laboradors a cada país.