Imatges creades per Intel·ligència Artificial

Pròxims esdeveniments

Col·laboració amb el doctorat en Educació; Àmbit de didàctica de la llengua i la literatura:

13 de desembre
17:00 – 18:30 h
Llengua de
ponència:
Espanyol
Lloc: en línia
Etnografies participatives: investigar per transformar
Dr. Gabriela Prego Vázquez, Universitat de Santiago de Compostela

2024

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

17 de Gener
17:00 – 18:30 h
Llengua de
ponència:
Anglès
Lloc:
Seminari 2
Edifici G5
Titol per confirmar
Cèlia Pratginestós Pou

Escola Doctoral GREIP

Gener
(Per confirmar)
Lloc:
(Per confirmar)
Escola Doctoral – GREIP

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

12 i 13 de juny
Lloc:
(Per confirmar)
Simpòsium final CULT

Informació sobre esdeveniments acabats