Imatges creades per Intel·ligència Artificial

Pròxims esdeveniments

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

24 de Setembre
17:00 – 18:30 h
Llengua de
ponència:
Anglès
Lloc:
En línia
La ideologia del monolingüisme i el seu impacte en els estudis de bi/multilingüisme

Dra. Rachele Antonini
Università di Bologna

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

October
Data per confirmar
17:00 – 18:30 h
Llengua de
ponència:
Per confirmar
Lloc:
En línia
El diàleg, el desenvolupament del llenguatge i la literacitat escolar: Des dels primers anys fins a l’adolescència​

Dr. Pedro Antonio Férez Mora i Dr. Yvette Coyle
Universitat de Murcia

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

Novembre
Data per confirmar
17:00 – 18:30 h
Llengua de
ponència:
Per confirmar
Lloc:
En línia
Dra. Maria Camino Bueno Alastuey
Universitat Pública de Navarra

Títol: per confirmar

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

22 de Novembre
9:00 a 13:30
Lloc:
Sala de Revistes de la
Facultat de Filosofia i Lletres (UAB).
Conferència
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature
15 anys de vida (2009-2024)

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

Desembre
Data per confirmar
17:00 – 18:30 h
Llengua de
ponència:
Anglès
Lloc:
En línia
Dr. Steven Thorne
Universitat de Portland State

Titol: Per confirmar

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

Desembre
Data per confirmar
Llengua de
ponència:
Per confirmar
Lloc:
Per confirmar
Peer Feedback
Estudiants de Doctorat – GREIP

Esdeveniments finalitzats

Curs 2023 – 2024

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

17 de gener
17:00 – 18:30 h
Llengua de
ponència:
Anglès
Lloc:
Seminari 2
Edifici G5
Learner’s participation in plurilingual interactions during the development of a transnational project: Research context & Data session

Cèlia Pratginestós Pou
Universitat Autònoma de Barcelona

Escola Doctoral GREIP

14, 15 i 16 de febrer
Lloc:
Sala de Juntes
Facultat d’Educació
Escola Doctoral – GREIP

Ponents

Dra. Henar Rodríguez Navarro
Universitat de Valladolid
Construcció d’imaginaris: aproximació a un model
didàctic per a docents basat en el pensament.


Dra. Emilee Moore de Luca
Universitat Autònoma de Barcelona
Comunicació i aprenentatge en la intersecció
del llenguatge i les arts.
PROGRAMA ESCOLA DOCTORAL

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

4 de març
13:00 – 14:30 h
Llengua de
ponència:
Anglès
Lloc:
Seminari de màster 1 
Edifici G5
Activitats de mediació en un projecte de narració digital fora de l’escola

Zhang Miaomiao
Universitat Autònoma de Barcelona

Activitat dirigida per a membres, associats, alumnes doctorals i de màster

11 de març
17:00 – 18:30 h
Lloc:
En línia
Gènere i recerca en educació

Fils Invisibles de la Recerca sobre Gènere i Ensenyament de l’Anglès
Harold Andres Castañeda Peña
Universitat Distrital de Colombia

Arrels i teixits: Les identitats de gènere, la episteme
occidental i la recerca acadèmica en el camp de l’educació
Suan Aponte Andújar
Universitat Pompeu Fabra

Dr. Nicholas Faraclas
Universitat de Puerto Rico

Resums

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

11 d’abril
17:00 – 18:30 h
Llengua de
ponència:
Anglès
Lloc:
Seminari 2A
(Mòdul II)
L’educació bilingüe: una realitat a les escoles públiques brasileres?

Leonardo Parisi
Universidade Federal da Paraíba

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

26 d’abril
11:00 – 12:15 h
Llengua de
ponència:
Anglès
Lloc:
Online
La co-construcció interactiva de la identitat. Algunes implicacions entre la identitat biogràfica i la competència lingüística.

Alessandro D’Altoé 
Università di Bologna

Formació dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

15 de maig
12:00 – 14:00 h
Llengua de
ponència:
Català
Lloc:
Seminari de Màster 4
(Edifici G6/202)
L’Educació lingüística i alfabetització d’adults en el context Català

César Herranz
Formador d’ACOF i CFA Escola de Vida.

Activitat dirigida per a membres, associats i alumnes doctorals de GREIP

12 de juny
16:00 h – 20:30 h
Lloc:
Sala de Revistes Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
Seminari Internacional CULT

Construir un ensenyament i aprenentatge lingüísticament i culturalment inclusius per al segle XXI
Programa

Informació sobre esdeveniments acabats