Imatges creades per Intel·ligència Artificial

Pròxims esdeveniments

Ponència (2 ponents – en línia)

25/05Imaginar col·laborativament el que diu una altra persona: conversació lateral en L2 en jocs de realitat virtual
Ponent 1: Dr. Tim Greer, Universitat de Kobe, Japó
Orientació cap a les transgressions espacials en la realitat virtual
Ponent 2: Dr. Zachary Nanbu, Universitat de Kobe, Japó
Horari: 9-10h15 (CET)
Lloc: Online
Més informació: Greer i Nanbu

V Trobada Bianual SIG EduLing (organitzada per GREIP i Dpt. Did. L, Lit. i CS., UAB)

29-30/06
International Association for Research in L1 Education (ARLE)
Grup d’interès especial (SIG): lingüística educativa
Comitè Organitzador: Dr. Xavier Fontich (President)
Dra. Mariona Casas-Deseures, Dr. Llorenç Comajoan, Dra. Dolors Masats,
Marcos Troncoso
Tema: Ensenyament i aprenentatge de la gramàtica: Desafiaments i oportunitats

Participació al 20è aniversari del Campus Ítaca

Torn 1:
26-30/06
Torn 2:
10-14/07
Campus Ítaca 2023
Membres GREIP participants:
Klaudia Kruszsynska, Cèlia Pratginestós, Diego Silva Gomes de Albuquerque

Informació sobre esdeveniments acabats