NOTÍCIES GREIP!

El GREIP és un equip que investiga en educació plurilingüe, reconegut per la Generalitat de Catalunya des de 2005. Col·laborem estretament amb professorat d’educació primària, secundària, universitària i educadors en àmbits no-formals, equips directius de centre i responsables de les decisions en polítiques educatives. Treballem amb investigadors de diverses parts del món amb la intenció d’avançar en els coneixements sobre l’educació lingüística en el segle XXI.

Què és GREIP?

Fundat durant la dècada dels 80, el GREIP (Grup de Recerca en Educació, Interacció i Plurilingüsme) té un nucli d’investigadores i investigadors experts en l’àrea de les interaccions plurilingües en contextos educatius. Amb els seus 30 anys d’experiència, l’equip s’ha convertit en un punt de referència a tot el món pel que fa a la innovació en l’ensenyament de llengües. Tot i que sempre mantenim un enfocament coherent i sòlid en les nostres investigacions, el GREIP és prou flexible com per establir nombroses i fructíferes aliances, tant a nivell local com internacional, amb individus i altres entitats i equips d’investigació, ja sigui en escoles de primària i de secundària, en educació superior o en entorns educatius no formals. Aquestes col·laboracions han contribuït a l’ampli coneixement de l’equip del GREIP en diferents àrees d’investigació sobre educació plurilingüe i ens ha motivat a continuar amb passió els nostres estudis sociolingüístics etnogràfics col·laboratius, per tal de contribuir a la construcció teòrica i a la innovació en l’ensenyament de llengües, així com per avançar en els coneixements i les pràctiques didàctiques plurilingües i inclusives (vegeu Línies de docència i recerca).

Som un grup de recerca consolidat que rep subvencions competitives a nivell nacional i internacional. Hem rebut finançament d’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de manera continuada des de 2005:

 • 2021: SGR 00084 (Finançament amb 60.000€)
 • 2017: SGR 774 (Finançament amb 36.800€)
 • 2014: SGR 595 (Finançament amb 30.600€)
 • 2009: SGR 1273 (Finançament amb 35.200€)
 • 2005: SGR 00330 (Finançament amb 49.000€)
Qui som?
Dra. Eulalia Borràs
Dra. Melinda Dooly
Dr. Xavier Fontich
Dra. Júlia Llompart
Artur Noguerol
Dr. Artur Noguerol
(jubilat)
Dra. Luci Nussbaum
(Fundador GREIP, jubilada)
Dra. Emilee Moore
Dra. Dolors Masats
Dra. Amparo Tusón
Dra. Claudia Vallejo
Dra. Denise Holguín
(Margaritas Salas 2023-2025)

Associats: Dra. Nathaly González-Acevedo, Universitat Autònoma de Barcelona; Mónica López Vera, Escola Purificación Salas i Xandri, Sant Quirze del Vallès i UAB; Maria Mont, Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental IV i UAB; Dr. Jordi Pérez Badenas, Universitat Autònoma de Barcelona; Cèlia Pratginestós Pou, Universitat Autònoma de Barcelona; Dra. Berta Torras Vila, Universitat Autònoma de Barcelona

Antics membres (amb nous càrrecs a altres universitats o països): Dr. Victor Corona, Universite Paris-8, France; Dra. Anna Czura, Universidad de of Wrocław, Polonia (becaria Marie Skłodowska-Curie IF); Dr. Mandy Deal, Universitat Internacional de Catalunya; Marta Juanhuix Piqueras, Universitat Autònoma de Barcelona; Dr. Xavier Pascual i Calvo, Escola Oficial de Idiomes, Drassanes); Dra. Virginia Unamuno, CONICET, Universidad de Buenos Aires

Experts externs (col·laboració a llarg termini)
 • Ufuk Balaman, HUMAN Research Centre, Universitat de Hacettepe University, Turquia, expert en anàlisi de la conversa orientada a tasques en la interacció digital (en línia)
 • Laia Canals, Universitat Oberta de Catalunya.
 • Eva Codó, Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la UAB, especialista en les relacions entre llengua, immigració i exclusió social.
 • Víctor Corona, membre del grup fins a 2013, especialista en identitats plurilingües.
 • Luz Dary Cruz Forero, Secretaria d’Educació de Dosquebradas, Ministeri d’Educació Nacional de Colòmbia: Bogota, Risaralda, Colòmbia.
 • Francesca Helm, Universitat de Padova, Itàlia,especialista en comunicació intercultural i mediació digital.
 • Matilde Martínez Sallés, especialista en l’enfocament per tasques, el disseny i la posada en pràctica a l’aula de tasques d’interacció oral.
 • Lorenza Mondada, Univertität Basel, Suïssa, especialista en interaccions plurilingües, en l’estudi de la multimodalitat en la interacció.
 • Robert O’Dowd, Universidad de León, Espanya, especialista en la mobilitat digital.
 • Adriana Patiño, (membre del grup fins al 2011), Southampton University, Regne Unit, especialista en sociolingüística etnogràfica.
 • Alistair Ross, Jean Monnet ad personam professor, Comissió Europea / London Metropolitan University, Regne Unit, expert en economia de l’educació i política educativa
 • Randall Sadler, University of Illinois at Urbana-Champaign, EUA, especialista en el paper dels mons virtuals en els processos d’ensenyament i aprenentatge de llengües.
 • Paul Seedhouse, University of Newcastle, Regne Unit, especialista en la comunicació a l’aula i en contextos professionals.
 • Olcay Sert, Universitat de Hacettepe University, Turquia / Universitat de Mälardalen University, Suècia, expert en anàlisi de la conversa aplicat a contextos d’aprenentatge de llengües
 • Steve Thorne, Portland University, EUA, especialista en la teoria de l’activitat i en l’aprenentatge mediat per les tecnologies a l’aula i fora de l’aula.
 • Constanza Tolosa, The University of Auckland, Nova Zelanda, especialista en l’ús de les tecnologies per a l’educació en llengües.
 • Vincenza Tudini, University of South Australia, especialista en l’anàlisi de la interacció digital.
 • Virgínia Unamuno, (membre del grup fins a 2011), CONICET, Argentina, especialista en educació plurilingüe en context de minories lingüístiques.
Col·laboració amb altres entitats

Altres grups de recerca:

 • Centre for Research in Educational and Social Inclusion
 • Cercle de Lingüística Aplicada (CLA)
 • Competencia Interlingüística e Intercultural en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas (CILCEAL)
 • Comunicación Intercultural y Estrategias de Negociación (CIEN)
 • Discourse Social Interaction and Translation (DSIT) Lab Workshop
 • Education Futures Centre, University of New South Wales, Australia
 • Estudis del Discurs (GED)
 • Hacettepe University Micro Analysis Social Interaction and Learning Research Centre (HUMAN)
 • Llengua, Cultura i Identitat en l’Era Global (IdentiCat)
 • London Knowledge Lab (LKL)
 • Mälardalen INteraction and Didactics (MIND)
 • Multimodality Satellite Research Lab

Institucions:

Centres educatius:

Entitats educatius d’educació no formal:

Línies de recerca

Al llarg dels anys el grup ha acotat la seva recerca als àmbits següents: practiques interactives plurilingües i multimodals; interacció, mediació i aprenentatge de llengües; acollida d’escolars d’origen immigrant; socialització lingüística i construcció d’identitats; enfocaments plurilingües per a l’aprenentatge de llengües; didàctica integrada de llengües; ensenyament per tasques i projectes; telecol·laboració i l’ús de les tecnologies en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

Marc teòrics i metodològics: Etnografia de la comunicació; sociolingüística interaccional, anàlisi de la conversa; etnometodologia; teoria de les categoritzacions; anàlisi discursiva.

Terreny del treball de camp: institucions educatives primàries, secundàries i universitàries; entorns educatius no formals presencials i virtuals.

Àmbits d’aplicació dels resultats de recerca: Formació dalumnat i de docents deducació primària, secundària i univeritària; projectes lingüístics del centre; l’educació plurilingüe.

Missió del grup
 • Investigar l’impacte del plurilingüisme, l’alfabetització i la interacció diària dins dels entorns educatius formals i informals.
 • Investigar sobre la dinàmica de l’ús de les llengües i l’alfabetització des de les perspectives de la globalització i el contacte intercultural.
 • Lluitar per l’igualtat social a través dels valors de la diversitat.
GREIP a la premsa
Nostra història

El GREIP es va formar a finals dels anys vuitanta per l’impuls de la Dra Amparo Tuson, i a continuació, va ser coordinat per la Dra Luci Nussbaum fins al 2014. És dirigit actualment per la Dra Melinda Dooly. El grup va ser fundat amb l’objectiu de treballar en l’anàlisi del discurs i d’aleshores ençà s’ha expandit a moltes àrees d’investigació relacionats amb l’ensenyament i aprenentatge de llengües. Des dels seus inicis, el grup ha dut a terme projectes de recerca amb finançament nacional i internacional i ha format nombrosos investigadors en el plurilingüisme i l’educació.

El GREIP ha estat reconegut com a Equip de Recerca Consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR de la Generalitat de Catalunya des del 2005:

Cuarta etapa como Grupo de Investigación Consolidado (2017-2019; pròrroga fins a 2021)

Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Cataluña 2017 SGR 774

Investigadora principal: Dra. Melinda Dooly

Finançament total: 36.800€

Equip: Dra. Eulàlia Borràs Riba, Dra. Mandy Deal, Dra. Melinda Ann Dooly, Marta Juanhuix Piqueras, Dra. Júlia Llompart, Dra. Dolors Masats Viladoms, María Mont Algamasilla, Dra. Emilee Moore, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dra. Joan Ploettner, Dra. Amparo Tuson Valls, Claudia Vallejo.

Tercera etapa como Grupo de Investigación Consolidado (2014-2016)

Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Cataluña 595-SGR 2014

Investigadora principal: Dra. Melinda Dooly

Finançament total: 30.600€

Equip: Dra. Eulàlia Borràs, Dra. Laia Canals, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Dolors Masats Viladoms, Dra. Emilee Moore, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Julia Llompart Esbert, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dra. Amparo Tuson Valls, Claudia Vallejo

Segona etapa como Grupo de Investigación Consolidado (2009-2013)

Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Cataluña 1273 SGR 2009

Investigadora principal: Dra. Luci Nussbaum

Finançament total: 35.200€

Equip: Eulàlia Borràs Riba, Víctor Corona Villavicencio, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Natalia Evnitskaya, Dra. Dolors Masats Viladoms, Emilee Moore, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dra. Amparo Tuson Valls, Dra. Laia Canals, Claudia Vallejo.

Primera etapa como Grupo de Investigación Consolidado (2005-2008)

Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Cataluña 00330-SGR 2005

Investigadora principal: Dra. Luci Nussbaum

Finançament total: 49.000€

Equip UAB: Dr Eva Codó Olsina, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dolors Masats Viladoms, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Àngels Prats Pla, Dra. Amparo Tuson Valls, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dra. Núria Vilà Miguel.

Equip Universitat de Lleida: Dr. Josep Maria Cots Caimons, Dra. Montse Irun Chavarría, Dr. Enric Llurda Giménez, Xavier Martín Rubio.


Imatge creada per Intel·ligència Artificial

Posicionament del GREIP en defensa del model d’educació plurilingüe de Catalunya

L’ensenyament plurilingüe de Catalunya té uns trets específics: a) ha estat amplament consensuat, des de l’inici de la seva implantació, per la ciutadania; b) s’ha adaptat als canvis sociolingüístics de la societat catalana per tal de preservar la cohesió social i el respecte a la diversitat de procedències de l’alumnat; c) ha estat reconegut internacionalmentcom a exemplar, i d) s’ha demostrat altament eficaç en les avaluacions de competències plurilingües de la població escolar en l’educació primària i secundària.

Aquests trets constitueixen un orgull per a la comunitat educativa i avalen la pervivència del model. Considerem que no es pot modificar cap dels seus principis. Per això, en la nostra qualitat d’institució dedicada a l’educació, instem a preservar el model i, si cal, a la insubmissió i a la resistència pacífica contra qualsevol canvi que el desvirtuï.