El GREIP és un equip que investiga en educació plurilingüe, reconegut per la Generalitat de Catalunya des de 2005. Col·laborem estretament amb professorat d’educació primària, secundària, universitària i no-formal, equips directius de centre i responsables de les decisions en polítiques educatives. Treballem amb persones de diverses parts del món amb la intenció d’avançar en els coneixements sobre l’educació lingüística en el segle XXI.

Què és GREIP?

Creat en la darrera dècada del segle XX, el GREIP (Grup de Recerca en Educació, Interacció i Plurilingüisme) és un nucli d’investigadores i d’investigadors sobre educació plurilingüe en contextos formals i no-formals. Al llarg dels seus anys d’experiència, el grup ha establert nombroses i fructíferes aliances amb persones i equips d’investigació d’altres llocs del món, amb centres d’educació primària secundària, d’educació superior i d’entorns educatius no-formals. Aquestes col·laboracions han contribuït a ampliar el nostre coneixement en diferents àmbits de recerca sobre educació plurilingüe i ens ha motivat a continuar la nostra recerca per tal de contribuir a la construcció de coneixement teòric, a la innovació en l’ensenyament de llengües i a la formació del seu professorat, així com per avançar en els coneixements i en les pràctiques didàctiques inclusives (vegeu Línies de docència i recerca).

Som un grup de recerca consolidat que rep subvencions obtingudes en convocatòries competitives nacionals i internacionals. Hem rebut finançament de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de manera continuada des de 2005:

 • 2021: SGR 00084 (Finançament amb 60.000€)
 • 2017: SGR 774 (Finançament amb 36.800€)
 • 2014: SGR 595 (Finançament amb 30.600€)
 • 2009: SGR 1273 (Finançament amb 35.200€)
 • 2005: SGR 00330 (Finançament amb 49.000€)
Qui som?
Dra. Eulalia Borràs
Dra. Melinda Dooly (IP)
Dr. Xavier Fontich
Dra. Júlia Llompart
Artur Noguerol
Dr. Artur Noguerol
(jubilat)
Dra. Luci Nussbaum
(Fundador GREIP,

jubilada)
Dra. Emilee Moore
Dra. Dolors Masats
Dra. Amparo Tusón
Dra. Claudia Vallejo
Dra. Denise Holguin
(Margarita Salas
2023-2025)
Johanna Buitrago Tècnica de Suport a la Recerca
Johanna Buitrago
Tècnic Especialista
Suport a la Recerca

Associats: Dra. Nathaly González-Acevedo, Universitat Autònoma de Barcelona; Mónica López Vera, Escola Purificación Salas i Xandri, Sant Quirze del Vallès i UAB; Maria Mont, Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental IV i UAB; Dr. Jordi Pérez Badenas, Universitat Autònoma de Barcelona; Cèlia Pratginestós Pou, Universitat Autònoma de Barcelona; Dra. Berta Torras Vila, Universitat Autònoma de Barcelona

Antics membres (amb nous càrrecs a d’altres centres o països): Dr. Victor Corona, Universitat de Lyon; Dra. Anna Czura, Universidad de Wrocław (ex-becària Marie Skłodowska-Curie); Dra. Mandy Deal, Universitat Internacional de Catalunya; Marta Juanhuix Piqueras, Universitat Autònoma de Barcelona; Dr. Xavier Pascual i Calvo, Escola Oficial de Idiomes; Dra. Adriana Patiño, Universitat de Southampton; Dra. Virginia Unamuno, CONICET.

Experts externs (col·laboració a llarg termini)
Col·laboració amb altres entitats

Altres grups de recerca:

 • Centre for Research in Educational and Social Inclusion
 • Cercle de Lingüística Aplicada (CLA)
 • Competencia Interlingüística e Intercultural en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas (CILCEAL)
 • Comunicación Intercultural y Estrategias de Negociación (CIEN)
 • Discourse Social Interaction and Translation (DSIT) Lab Workshop
 • Education Futures Centre, University of New South Wales, Australia
 • Estudis del Discurs (GED)
 • Hacettepe University Micro Analysis Social Interaction and Learning Research Centre (HUMAN)
 • Llengua, Cultura i Identitat en l’Era Global (IdentiCat)
 • London Knowledge Lab (LKL)
 • Mälardalen INteraction and Didactics (MIND)
 • Multimodality Satellite Research Lab

Institucions:

Centres educatius:

Entitats d’educació no-formal:

Cooperació Internacional

A llarg de la seva història, el GREIP ha estat involucrat en diversos projectes de cooperació internacional, principalment a Argentina i a Nicaragua.

Argentina:

 • Educació Intercultural Bilingüe (EIB) a l’Impenetrable (Chaco, Argentina): detecció, intercanvi i difusió d’experiències educatives i formatives.
  • Fundació Autònoma Solidària – 2014-2015
 • Llengües aborígens i ensenyament plurilingüe: diagnòstic de situació i formació de docents indígenes al Chaco (Argentina)
  • Fundació ‘Autònoma Solidària’ – 2011

Nicaragua:

Assessories per a la formació de professorat bilingüe a la Costa Atlàntica de Nicaragua, impartició de seminaris; informe sobre la situació sociolingüística de la llengua miskito a Bilwi, capital de la regió.

 • Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament.

Melinda Dooly, Dolors Masats, Artur Noguerol i Luci Nussbaum van participar en diferents edicions del Màster en Didàctiques Específiques organitzat per l’ICE-UAB i impartit a diverses seus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Línies de recerca

El GREIP ha estat involucrat en projectes diferents al llarg de la seva història. Membres de l’equip han participat en iniciatives locals, estatals i internacionals, i, en diverses ocasions, exercint el paper d’IP. Els nostres projectes estableixen sinergies entre recerca, innovació docent i desenvolupament de materials, per tal d’ampliar i aprofundir coneixement entre interacció social i aprenentatge de llengües en diversos contextos socials plurilingües.

Al llarg dels anys, el grup ha acotat la seva recerca als àmbits següents: practiques interactives plurilingües i multimodals; interacció, mediació i aprenentatge de llengües; acollida d’escolars d’origen migrant; socialització lingüística i construcció d’identitats; enfocaments plurilingües per a l’aprenentatge de llengües; didàctica integrada de llengües; didàctica integrada de llengües i continguts curriculars, ensenyament mitjançat tasques i projectes; telecol·laboració i ús de les tecnologies en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües

Marc teòrics i metodològics: etnografia de la comunicació; sociolingüística interaccional, anàlisi de la conversa; etnometodologia; teoria de les categoritzacions; anàlisi del discurs.

Terreny del treball de camp: institucions d’educació primària, secundària i universitària; entorns educatius no-formals presencials i virtuals.

Àmbits d’aplicació dels resultats de recerca: formació d’alumnat i de docents d’educació primària, secundària, universitària i no-formal; projectes lingüístics de centre; educació plurilingüe.

Nostra història

El GREIP es va formar a finals dels anys vuitanta per l’impuls de la Dra. Amparo Tuson, i a continuació, va ser coordinat per la Dra. Luci Nussbaum fins al 2014. Als seus inicis en el Cercle d’Anàlisis del discurs – CAD, es va anar forjant un nucli de recerca al voltant de projectes subvencionats fins que al 2005 es va fundar el GREIP.

És dirigit actualment per la Dra Melinda Dooly. El grup va ser fundat amb l’objectiu de treballar en l’anàlisi del discurs i des d’aleshores s’ha expandit a moltes àrees d’investigació relacionats amb l’ensenyament i aprenentatge de llengües. Des dels seus inicis, el grup ha dut a terme projectes de recerca amb finançament nacional i internacional i ha format nombrosos investigadors en el plurilingüisme i l’educació.

El GREIP ha estat reconegut com a Equip de Recerca Consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR de la Generalitat de Catalunya des del 2005:

Cuarta etapa como Grupo de Investigación Consolidado (2017-2019; pròrroga fins a 2021)

Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Cataluña 2017 SGR 774

Investigadora principal: Dra. Melinda Dooly

Finançament total: 36.800€

Equip: Dra. Eulàlia Borràs Riba, Dra. Mandy Deal, Dra. Melinda Ann Dooly, Marta Juanhuix Piqueras, Dra. Júlia Llompart, Dra. Dolors Masats Viladoms, María Mont Algamasilla, Dra. Emilee Moore, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dra. Joan Ploettner, Dra. Amparo Tuson Valls, Claudia Vallejo.

Tercera etapa como Grupo de Investigación Consolidado (2014-2016)

Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Cataluña 595-SGR 2014

Investigadora principal: Dra. Melinda Dooly

Finançament total: 30.600€

Equip: Dra. Eulàlia Borràs, Dra. Laia Canals, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Dolors Masats Viladoms, Dra. Emilee Moore, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Julia Llompart Esbert, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dra. Amparo Tuson Valls, Claudia Vallejo

Segona etapa como Grupo de Investigación Consolidado (2009-2013)

Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Cataluña 1273 SGR 2009

Investigadora principal: Dra. Luci Nussbaum

Finançament total: 35.200€

Equip: Eulàlia Borràs Riba, Víctor Corona Villavicencio, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Natalia Evnitskaya, Dra. Dolors Masats Viladoms, Emilee Moore, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dra. Amparo Tuson Valls, Dra. Laia Canals, Claudia Vallejo.

Primera etapa como Grupo de Investigación Consolidado (2005-2008)

Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Cataluña 00330-SGR 2005

Investigadora principal: Dra. Luci Nussbaum

Finançament total: 49.000€

Equip UAB: Dr Eva Codó Olsina, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dolors Masats Viladoms, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Àngels Prats Pla, Dra. Amparo Tuson Valls, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dra. Núria Vilà Miguel.

Equip Universitat de Lleida: Dr. Josep Maria Cots Caimons, Dra. Montse Irun Chavarría, Dr. Enric Llurda Giménez, Xavier Martín Rubio.


Posicionament del GREIP en defensa del model d’educació plurilingüe de Catalunya

L’ensenyament plurilingüe de Catalunya té uns trets específics: a) ha estat amplament consensuat, des de l’inici de la seva implantació, per la ciutadania; b) s’ha adaptat als canvis sociolingüístics de la societat catalana per tal de preservar la cohesió social i el respecte a la diversitat de procedències de l’alumnat; c) ha estat reconegut internacionalment com a exemplar, i d) s’ha demostrat altament eficaç en les avaluacions de competències plurilingües de la població escolar en l’educació primària i secundària.

Aquests trets constitueixen un orgull per a la comunitat educativa i avalen la pervivència del model. Considerem que no es pot modificar cap dels seus principis. Per això, en la nostra qualitat d’institució dedicada a l’educació, instem a preservar el model i, si cal, a la insubmissió i a la resistència pacífica contra qualsevol canvi que el desvirtuï.