BIB és un nou projecte que s’està perfilant, amb l’objectiu de convertir-se en en una plataforma de benchmark internacional per a la promoció de recerca avançada, transferència de coneixements i tecnologia, i provisió d’educació de postgrau en el camp de la Bioinformàtica, aprofitant-se d’una massa crítica d’investigadors internacionalment reconeguts amb perfils complementaris, infraestructura computacional disponible i un rellevant entorn industrial i clínic.

Els principals objectius de BIB són:

– Augmentar l’atenció en l’actual potencial de Barcelona, i Catalunya, en el camp de la Bioinformàtica i altres camps relacionats, i actuar com un catalitzador per a les iniciatives en recerca avançada en aquesta àrea.

– Fomentar la transferència de coneixements entre els grups de recerca en bioinformàtica, el sector de la salut, i les companyies de fàrmacs i biotecnologia.

– Contribuir en l’expansió del coneixement en el camp de la bioinformàtica i les disciplines relacionades a través d’estudis de postgrau.

– Cooperar amb universitats, centres de recerca, companyies, i organitzacions públiques i privades per a aconseguir aquests objectius.