13a convocatòria per a la selecció de personal investigador en formació (PIF)

2015-06-01

Obert el període de presentació de candidatures a les beques de doctorat en el grup de recerca HPC4SE. S’ofereixen 5 beques.

Núm. Beques Perfil
1 Enginyeria de rendiment en visió per computador aplicada a la conducció autònoma
1 Eines i metodologia d’anàlisis i sintonització d’aplicacions paral·leles
1 Computació paral·lela aplicada a la simulació de models basats en agents
2 Enginyeria de rendiment en aplicacions mediambientals d’altes prestacions

Tota la documentació ha de ser enviada per correu electrònic indicant clarament el perfil al qual s’aplica. La presentació de les candidatures és fins al 12 de juny de 2015. Les bases generals de la convocatòria es poden trobar aquí. Podeu trobar les bases detallades de la convocatòria en el següent document.

Download