Nova plaça PIF en la línia de la bioinformàtica

2014-07-16

El Departament d’Aquitectura de Computadors i Sistemes Operatius ofereix una plaça per a Personal Investigador en Formació per a realitzar la tesi doctoral en el camp de la bioinformàtica dins el grup de recerca HPCA4SE.

Les sol·licituds s’enviaràn abans del 16 de juliol a Porfidio Hernández. (porfidio.hernandez@uab.es). El dia 31 es publicarà al taulell del departament la relació de candidats admesos i exclosos. La resolució definitiva es farà pública el 30 de setembre. La  data d’incorporació serà l’u de novembre.

Download