Titol del projecte: CAPAP-H

Nacional

Identificador del projecte:TIN2007-29664-E

Entitat finançadora:Ministerio de Educación y Ciencia

En diverses àrees de ciència i enginyeria cal resoldre problemes d’alt cost computacional. Amb aquesta finalitat, els investigadors fan servir sistemes paral·lels que, cada cop més, presenten una estructura heterogènia i/o jerarquitzada, i que resulten difícils de programar i utilitzar eficientment. Exemples d’aquests sistemes són les xarxes de computadors heterogenis i els processadors multinucli (multicore).

Els grups participants en aquesta xarxa integren els problemes que plantegen aquestes plataformes en les seves línies de treball. La xarxa vol facilitar l’intercanvi i transferència de coneixements entre els grups, fomentar la cooperació, i articular els esforços per a consolidar el seu reconeixement internacional en l’àmbit de la CAPAP-H.

HPCA4SE ha participat en aquest projecte des de l’any 2008 fins a l’actualitat, després de cinc pròrrogues.