Titol del projecte: EGI-Engage

Europeu

Identificador del projecte:TIN2011-28689-C02-01

Entitat finançadora: Comissió Europea

La col·laboració s’enmarca en el projecte EGI-Engage, que ha estat aprovat recentment per la Unió Europea dins del programa HORITZÓ 2020. El projecte se centra en l’ús i explotació d’una gran infraestructura de còmput distribuïda entre múltiples centres europeus. Més concretament, el paper dels investigadors de la UAB estarà orientat a donar suport en el desplegament d’aplicacions mitjançant l’eina DIRAC. Aquesta activitat la portaran a terme els membres del subprojecte de la UAB