Execució eficient d'aplicacions multidisciplinars: Nous desafiaments en l'era multi/many core

Nacional

Identificador del projecte:TIN2011-28689-C02-01

Entitat finançadora:Ministerio de Ciencia e Innovación