Titol del Projecte: Processament d'altes prestacions: arquitectura, entorns de desenvolupament i aplicacions

Nacional

Identificador del projecte: TIN2004-03388

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia