Titol del projecte: Pensament computacional i enginyeria del rendiment per a aplicacions de ciències de la vida i mediambientals

Nacional

Identificador del projecte:TIN2014-53234-C2-1-R

Entitat finançadora:Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO)

Investigador responsable:
   Ana Cortés Fité
   Tomàs Manuel Margalef Burrull

Nombre d’investigadors participants: 13

Tècnic de suport a la recerca
     Javier Navarro

Entitat participant
     Universitat Autònoma de Barcelona