#

Daniel Ortega

Professor associat UAB
93 581 40 77

 

Educador Social i Professor Asociat del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Compagina la seva tasca d’educador social en el sistema de protecció a l’infància i adolescència i en el sistema penal juvenil amb la docència en el grau en Educació Social. Forma part del grup de recerca infància i Adolescència en Risc Social (IARS). Les seves línies de recerca es relacionen amb la protecció a l’infància tutelada, el sistema penal juvenil i el fenomen de la violència filio-parental.