#

Laura Arnau

Professora i investigadora UAB
935812629

Professora del Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa docència al Grau en Educació Social i al Màster de Recerca en Educació. Forma part del grup de recerca Infància i Adolescència en Risc Social (IARS). Les seves línies de recerca es relacionen amb la protecció a la infància tutelada, la transició dels joves ex tutelats a la vida adulta, la inserció socio-laboral i el desenvolupament de les competències d’ocupabilitat. Ha dirigit diverses tesis doctorals i TFM.

https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/laura-arnau-sabates-3

http://orcid.org/0000-0003-3359-4071

https://www.researchgate.net/profile/Laura-Sabates