El sistema d’impressió, còpia i escaneig a la UAB es basa en l’autoservei(1), i  permet a l’usuari(2) disposar de totes aquestes opcions a les màquines de reprografia ubicades per tota la Universitat. 

Glossari:

  • Tenant: És l’accés a l’entorn de l’uniFLOW Online, i qui ofereix el conjunt de funcionalitats del servei a tota l’organització. El tenant a la UAB s’anomena uab.eu.uniflowonline.com, i la seva adreça web és: https://uab.eu.uniflowonline.com.
  • uniFLOW Online: És una solució d’impressió segura, de còpia i d’escaneig, que permet administrar tot l’entorn al núvol. Ofereix control d’accés, impressió segura, còpia, escanejat segur de documents i seguiment de costos (historial de transaccions)…

(1)NOU SISTEMA!! Maig 2022 – A partir del mes de maig de 2022 es posa en funcionament un nou sistema d’impressió segura, de còpia i d’escaneig, a la UAB, l’uniFLOW online.

(2) Només personal vinculat a la UAB, estudiant, PDI o PAS.

A més d’aquest sistema, la UAB disposa d’un Servei Assistit, on s’ofereixen serveis com ara enquadernacions o impressió en gran format, entre d’altres. Aquest servei està adreçat a tots els col·lectius, independentment de si estan vinculats a la UAB o no.

Utilitza el menú, a dalt a l’esquerra d’aquesta pàgina, per a navegar per aquest web.

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment sobre aquest web o sobre la impressió a la UAB, podeu contactar amb nosaltres a serveis.comunitat@uab.cat.