Procediment per a imprimir des de qualsevol ordinador, ja sigui a les aules d’informàtica, a les biblioteques o al teu ordinador personal.

Hi ha dos procediments per a imprimir:

 1. Via WEB
 2. Via CORREU ELECTRÒNIC

RECORDA, abans d’enviar els treballs a imprimir has de tenir saldo suficient al teu compte personal.

WEB:

 1. Obrir el compte al tenant de uniFLOW (a https://uab.eu.uniFLOWonline.com) amb les credencials de la uab (niu@uab.cat, clau d’accés  i doble factor d’autenticació)
 2. Anar a la pestanya “Iniciar impressió”
 3. Arrossegar el document a l’àrea de recepció de treballs:

CORREU ELECTRÒNIC

 • Adjuntar un o més documents en un correu adreçat a mobileprint@uab.eu.uniflowonline.com. Els documents adjunts apareixeran com treballs d’impressió. Naturalment, el remitent del correu ha de ser l’usuari que envia el treballs i el que podrà recollir-los identificant-se a la impressora.

NOTA: En la impressió via web i via correu electrònic, la llista de tipus d’arxiu admesos es pot consultar al la pestanya “Iniciar Impressió” -> “Mostrar llista de tipus de fitxer admesos”, al compte d’uniFLOW Online

 

UNA VEGADA DAVANT DE LA IMPRESSORA

 • introduir la targeta UAB en el lector, o introduir manualment el PIN.

imatge4_3.jpg                                  imatge5_4.png                             

 

 • Seleccionar els treballs requerits individualment o tots a l’hora

                                 

 • Imprimir o cancel·lar els treballs prement el botó corresponent

                         a. Imprimir + eliminar imprimeix els treballs i els esborra del servidor

                         b. Eliminar esborra els treballs seleccionats del servidor

NOTA: L’import del treball es descomptarà del saldo una vegada s’hagi imprès.

 • Recollir els treball
 • Finalitzar la sessió. (Igualment la sessió finalitzarà de manera automàtica als 30 segons d’inactivitat).