Per imprimir un treball podreu optar per qualsevol d’aquestes tres vies d’impressió:

  1. Des del compte d’uniFlow Online: via web, inicia sessió al teu compte d’uniFLOW Online. A la pestanya “Iniciar Impressió”, arrossegar l’arxiu dins de l’àrea de recepció.

imatge12_2.png

  1. Adjuntar l’arxiu en un correu electrònic adreçat a mobileprint@uab.eu.uniflowonline.com

 

  1. Amb el client SmartClient instal·lat al vostre equip: (vegeu l’apartat “Procediment d’activació”) us permetrà enviar treballs d’impressió a través de la impressora virtual “Canon_UAB” del vostre equip. (només per a equips

imatge11_1.png

En la impressió via web i via correu electrònic (apartats 1 i 2), la llista de tipus d’arxiu admesos es pot consultar al la pestanya “Iniciar Impressió” -> “Mostrar llista de tipus de fitxer admesos”, al compte d’uniFLOW Online.

Per a poder imprimir és indispensable tenir un centre de cost associat al compte.