SERVEI PORTA A PORTA

Amb l’objectiu de reforçar el servei, s’introdueix el servei PORTA a PORTA, per a ús del personal de la UAB, PDI I PAS, a on l’usuari pot demanar serveis d’impressió específics que li seran lliurats, durant les 24 hores posteriors(*), al seu despatx, o al SLiPI del centre si no coincideix l’horari.

En el següent enllaç trobareu el document, amb el procediment i el formulari, amb la informació necessària per poder utilitzar aquest servei:

Formulari Procediment Porta a Porta (Feu clic a l’enllaç).

(*) Es programarà un servei de matí i un de tarda i els horaris s’adaptaran a la demanda de cada moment.