2019-10-03 10:00

Early stage research secondment de Lluís Parcerisa, de Universitat Autònoma de Barcelona, a Pontificia Universidad Católica de Chile, del 04-10-2019 al 30-11-2019

#

Early stage research secondment de Lluís Parcerisa, de Universitat Autònoma de Barcelona, a Pontificia Universidad Católica de Chile, del 04-10-2019 al 30-11-2019