El OMEC (Observatori Mediterrani de la Comunicació) és un grup de treball interdisciplinari d’investigadors i investigadores, professionals de la comunicació i la cooperació internacional que treballa per afavorir el desenvolupament dels països del Mediterrani.

L’observatori és una iniciativa sense ànim de lucre que neix l’any 2004 de la mà d’un grup de professionals de la informació vinculats a la Universitat i també a la cooperació internacional. En concret, el projecte sorgeix en el marc del grup de recerca Laprec del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El nostre objectiu fonamental és el de fomentar el diàleg, el desenvolupament humà i l’exercici dels drets humans. Per a això, el OMEC compta amb el suport d’organitzacions, institucions i persones procedents d’Algèria, Egipte, Espanya, França, Israel, Itàlia, Líban, el Marroc, Síria, Tunísia, Turquia, que tenen com a objectiu fonamental contribuir a la construcció d’un espai Mediterrani dialogant i centrat en el desenvolupament dels drets humans.

Objectius: 

1. Afavorir la creació de xarxes i les relacions de partenariat entre els diferents actors que conformen l’ecosistema comunicatiu mediterrani –periodistes, mitjans de comunicació, indústria informativa i cultural, universitats i organitzacions professionals–, per a la realització d’intercanvis, recerques, campanyes i projectes, així com un altre tipus d’activitats conjuntes, per exemple la identificació d’experiències i casos d’estudi concrets i analitzar la seva aplicabilitat a l’espai Mediterrani .

2. Potenciar l’accés al coneixement i la diversitat cultural en l’àmbit de la comunicació, la societat de la informació i el desenvolupament humà, afavorint la producció i traducció de productes acadèmics, informatius, de ficció i d’un altre tipus en les llengües mediterrànies en suport físic i electrònic a la xarxa que redueixi la bretxa digital i contribueixi a la circulació i apropiació de la producció cultural mediterrània entre els seus habitants.

3. Promocionar la incorporació de la comunicació per al desenvolupament i el canvi social en les facultats pertinents, als programes i projectes regionals de cooperació al desenvolupament, amb especial èmfasi en els processos participatius i capacitadores a nivell local a través de recerques interdisciplinàries, propostes de polítiques públiques i formació especialitzada.

4. Engegar un sistema d’indicadors, recollida d’informació i elaboració d’informes periòdics que permeti l’anàlisi, l’avaluació i l’elaboració de propostes d’intervenció en els àmbits dels drets a la comunicació i al ciberespai, polítiques públiques de comunicació, responsabilitat social dels mitjans, transició a la societat de la informació i bretxa digital a nivell regional mediterrani.

5Incidir en les polítiques públiques que creen obstacles per a l’accés, la participació i l’apropiació dels col·lectius més vulnerables, incorporant la perspectiva de gènere en tot el seu accionar.

 

Principals línies de treball:

1. Construcció d’un Centre de Recursos: Creació d’un portal virtual que ofereixi informació sobre els diferents agents de l’ecosistema comunicatiu mediterrani, enllaços i informacions en tres àrees principals:

a. Comunicació a la Mediterrània;
b. Comunicació per a la cooperació internacional;
c. Comunicació per als drets humans i la governabilitat democràtica; 
d. Comunicació per a la pau i la resolució de conflictes; 
e. Gènere i comunicació a la Mediterrània;

2. Networking: Conformació de la Xarxa de centres de formació i recerca en comunicació, organitzacions gremials i professionals dels mitjans de la Mediterrània per:

a. Alimentació del portal 
b. Seminaris-Jornades sobre el paper dels mitjans, els centres formatius i els professionals de la comunicació en la construcció mediterrània. 
c. Investigacions conjuntes i recerca de recursos.

3. Sistema d’indicadors “Mitjans i desenvolupament basat en els drets humans”: Posar en marxa un sistema d’indicadors, recollida d’informació i elaboració d’informes periòdics que permeti la monitorització, l’avaluació i l’elaboració de propostes d’intervenció en els àmbits de llibertat de expressió, polítiques públiques de comunicació, responsabilitat social dels mitjans, transició a la societat de la informació i bretxa digital a nivell regional mediterrani.

4. Difusió del coneixement: Traducció i distribució de documents de referència i investigacions, informes i congressos sobre aspectes específics de l’ecosistema comunicatiu mediterrani, la comunicació per al desenvolupament i el canvi social, els drets a la informació, la comunicació i el ciberespai en el marc de la xarxa i les relacions de partenariat.

5. Formació: professional, a través de congressos, seminaris, conferències i tallers i acadèmica, especialment a través del Master Erasmus Mundus Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) impartit per: Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Universitat Ca’Foscari de Venècia (Itàlia) i Universitat Paul Valéry de Montpeller (França);

Pots trobar més informació sobre el OMEC a la seva pàgina web i al blog de l’observatori.