Programa d’investigacions en Televisió, Indústries Culturals i Diversitat Cultural

El programa està orientat a l’estudi de les indústries culturals i la seva relació amb les produccions televisives. L’anàlisi de la programació de les televisions, els seus continguts i les diferents formes d’expressió genèriques i els aspectes vinculats al sector de l’audiovisual, les seves transformacions, legislació i regulació.

Programa d’investigacions en Estudis Culturals i Comunicació

El programa està orientat a l’estudi de la producció, consum i recepció del discurs cultural i comunicatiu. L’objecte del programa se centra en les transformacions que s’operen en el discurs cultural i comunicatiu en la societat del coneixement i els contextos de producció, consum i recepció del discurs. Així mateix, la importància del discurs de la comunicació en relació a la mediació sociocultural, els aspectes de l’exclusió social i les seves vinculacions amb la cooperació al desenvolupament, amb especial èmfasi en la regió mediterrània.

Programa de recerca sobre Comunicació i Cooperació per al Desenvolupament per regions (Mediterrani, Europa i Amèrica Llatina)

El programa està orientat a fomentar les aportacions disciplinàries de la comunicació als diagnòstics, polítiques i estratègies de la cooperació per al desenvolupament. Incorporació de la comunicació en la planificació estratègica i per objectius dels programes de desenvolupament (metodologies ZOPP i MML). Estudi i prospectiva dels nous reptes derivats de la Societat de la Informació pel sistema de cooperació i els organismes internacionals.