Tesines dirigides per membres del grup

TÍTOL: Propostes metodològiques per a l’anàlisi del discurs (251 pp.)
ALUMNE / A: María Mercedes Zamora López
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació.
ANY: 1992 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Inèdits: de les Petites històries PRIVADES en la història col·lectiva (251 pp.)
ALUMNE / A: Eduardo Rebollo Iturralde
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació.
ANY: 1993 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: El discurs publicitari a la televisió recepció i producció del “spot” televisiu (287 pp.)
ALUMNE / A: Pilar Esperança Lombraña
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació.
ANY: 1993 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Estudi dels Elements d’autopromoció i creació en les cadenes televisives. (164 pp)
ALUMNE / A: Jordi Ferrer Guix
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació.
ANY: 1994 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: L’opinió en els Informatius de televisió
ALUMNE / A: Rosa Maria Molló
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1995 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: Telefònica d’Espanya i d’Amèrica Llatina
ALUMNE / A: Carlos González Saavedra
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1995 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Un Camí cap a l’oci virtual
ALUMNE / A: Diego Levis
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1995 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: La mundialització de l’audiovisual
ALUMNE / A: Carmina Crusafon Baques
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1997 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Del paternalisme al liberalisme: Teories, valors i Conceptes del servei públic a la televisió
ALUMNE / A: Rosario Gutiérrez Gea
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1997 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: Els canals europeus per satèl·lit i per cable. La creació d’un espai europeu de comunicació
ALUMNE / A: JOAN FRANCESC FONDEVILA
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1997 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: La mediació dels processos d’integració social a la societat de la informació
ALUMNE / A: Hiliana Reis d’Arruda Alves
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1998 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: El canvi tecnològic a Colòmbia: telecomunicacions, electrònica, informàtica i política nacional tecnològica
ALUMNE / A: Olga Cubides Martínez
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1998 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: La formació de periodistes Científics a Amèrica Llatina: problemes i Propostes
ALUMNE / A: Algèria Ferrer
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1998 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: La cultura global del “Sputnik”. Un model de valors per a la joventut
ALUMNE / A: Rejane Sá Markman
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències De La Comunicació
ANY: 1998 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: Formes, Vehicles i Instruments de comunicació. Aportacions del discurs publicitari en discurs pedagògic. (191 pàg.)
ALUMNE / A: Manuel Salvador d’Araújo Lima
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1999 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: La bondat perversa: la transmissió dels valors socioculturals de la indústria Disney en els nens. Estudi d’un cas. (300 pàg.)
ALUMNE / A: Jordi Romero Díaz
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1999 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: Diversitat cultural: la representació de l’Altre / Immigrant a la premsa de Barcelona. (208 pàg.)
ALUMNE / A: Héctor Maurici Mayol
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2000 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: La indústria del llibre (1980-1996)
ALUMNE / A: Jorge Villar
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITATTÍTOL: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLATÍTOL: Ciències de la Comunicació
ANY: 2000 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: El sistema radiofònic aragonès: estructura, Evolució i TENDÈNCIES
ALUMNE / A: Fernando Sabés
DIRECTOR / A: Juan José Perona Páez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2000 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: La radiodifusió a Sant Feliu de Llobregat 1948-1991
ALUMNE / A: Estevan Crespo.
DIRECTOR / A: Juan José Perona Páez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2001 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Veus i mirades enfrontades sobre la immigració el discurs de la televisió i el discurs dels immigrants, una proposta d’anàlisi comparativa. (350 pàg.)
ALUMNE / A: Marta Rizo García
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2001 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: La metodologia qualitativa en la investigació de la recepció televisiva. Anàlisi comparatiu de les Tècniques i dels supòsits. (531 pàg.)
ALUMNE / A: Claudio Flors Thomas
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2001 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Mapa per a l’estudi del Procés de recepció de les audiències sobre la informació electoral televisiva Durant el Procés electoral de 2000 a Mèxic. (250pp.)
ALUMNE / A: Aimée Vega Montiel
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2001 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Marques multiculturals a Gran Germà El cas d’Espanya. (250pp.)
ALUMNE / A: Cosette Spíndola de Castro
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2002 Qualificació: Notable

TÍTOL: Joventut i pobresa, comunicació i educació, una mirada diagnòstica al consum cultural i televisiva a Santiago de Xile. (104pp.)
ALUMNE / A: José Luís Olivari Reis
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2002 Qualificació: Notable

TÍTOL: El debat públic al voltant de la maçoneria a través de l’opinió a la premsa valenciana a finals del Segle XIX (135p)

ALUMNE / A: Amparo Eugènia Ventura Gayete
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2002 Qualificació: Notable

TÍTOL: La identitat cultural valenciana. El cas de canal 9 (215pp)
ALUMNE / A: Cristina Marques Ferrer
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2002 Qualificació: Excel·lent “per unanimitat”

TÍTOL: Espai públic i comunicació política en el Procés de democratització brasiler (1982/1992). Anàlisi del “cas Collor de Mello” (289pp)
ALUMNE / A: Graciela Inés Preses Areu
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA Ciències de la Comunicació
ANY: 2002 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Identitats de gènere en les sèries de televisió: una reflexió entorn de la cultura de la violència (220 pp.)
ALUMNE / A: Elvira Simões Barretto
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2006

TÍTOL: Exclusió social, joventut i la premsa brasilera: aproximacions al discurs periodístic en la construcció de la violència
ALUMNE / A: José Edson Lino Moreira
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2006

TÍTOL: Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la Cooperació Internacional al Desenvolupament
ALUMNE / A: Olga del Río Sánchez
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2007 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: En Radiodifusão comunitària com Fator de democratização
ALUMNE / A: Max-Dawison Buarque Lins Costa
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2007 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: En represa do cinema brasiler: análise dóna indústria cinematogràfica nacional de 1995 a 2005
ALUMNE / A: Danielle dos Santos Borges
DIRECTOR / A: Carmina Crusafon Baqués
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2007 Qualificació: Matrícula d’Honor

TÍTOL: Les actuacions dels organismes reguladors de l’audiovisual. Els casos d’Espanya i del Regne Unit (2003-2007) (220 pàg.)
ALUMNE / A: Ricardo Carniel Bugs
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2008

TÍTOL: La Construcció social de l’espai euromediterrani: polítiques europees i tractament de l’islamisme en la informació del medi premsa (277 pp.)
ALUMNE / A: Valentina Saini
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2011

Treball de Fi de Màster

TÍTOL: La comunitat sorda a la província de Barcelona: Accessibilitat comunicativa, producció cultural, televisió i el paper de la Xarxa
ALUMNE / A: Estíbaliz Ortega
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2011

TÍTOL: Tractament del Desenvolupament humà i social i condicions de vida als països europeus a través de quatre diaris.
ALUMNE / A: Maria Rivera.
CODIRECCIÓ: Teresa Velázquez i Olga Del Río
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2012

TÍTOL: La imatge de la Xina a la premsa espanyola. Una visió des dels diaris: El País, ABC, El Periódico i La Vanguardia.
ALUMNE / A: Hang Zhou
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: La contribució al Desenvolupament Humà de les polítiques públiques de TIC per a l’Educació en els països del Con Sud (Argentina, Xile i Uruguai).
ALUMNE / A: Elena Gómez García.
CODIRECCIÓ: Teresa Velázquez i Olga Del Río
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: La representació de la dona a la premsa internacional on line durant la primavera àrab a Egipte.
ALUMNE / A: Carina Weixlberger.
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: La comunicació per al desenvolupament i les xarxes socials: El cas de la Fundació Agenda Ciutadana de Sant Joan, Puerto Rico.
ALUMNE / A: Isamar Acevedo.
CODIRECCIÓ: Teresa Velázquez i Olga Del Río
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: Els llocs web de mitjans premsa en línia de l’Equador i la importància de les xarxes socials per a la difusió de notícies.
ALUMNE / A: Diana González Jaramillo
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2015

TÍTOL: Español.cntv: l’expansió del poder tou de la Xina al món espanyol parlant

ALUMNE / A: Hui Zeng
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2015

TÍTOL: El procés de modernització de les biblioteques públiques de Barcelona: integració ciutadana i entrada a la societat de la informació a través d’una institució pública.
ALUMNE / A: Daniel Romero Ulloa
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

TÍTOL: La imatge de l’Equador a la premsa espanyola. Els casos de la Vanguardia, El País i El Periódico
ALUMNE / A: Nelly Guamán Guadalima
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

TÍTOL: La imatge de la Xina a la premsa a Barcelona i la percepció de la comunitat xinesa
ALUMNE / A: Xiaofei Hao
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

 TÍTOL: La contribució al Desenvolupament Humà de les polítiques públiques de TIC per a l’Educació en els països del Con Sud (Argentina, Xile i Uruguai).
ALUMNE / A: Elena Gómez García.
CODIRECCIÓ: Teresa Velázquez i Olga Del Río
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: La representació de la dona a la premsa internacional on line durant la primavera àrab a Egipte.
ALUMNE / A: Carina Weixlberger.
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: La comunicació per al desenvolupament i les xarxes socials: El cas de la Fundació Agenda Ciutadana de Sant Joan, Puerto Rico.
ALUMNE / A: Isamar Acevedo.
CODIRECCIÓ: Teresa Velázquez i Olga Del Río
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: Els llocs web de mitjans premsa en línia de l’Equador i la importància de les xarxes socials per a la difusió de notícies.
ALUMNE / A: Diana González Jaramillo
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2015

TÍTOL: Español.cntv: l’expansió del poder tou de la Xina al món espanyol parlant Alumne / a: Hui Zeng
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2015

TÍTOL: El procés de modernització de les biblioteques públiques de Barcelona: integració ciutadana i entrada a la societat de la informació a través d’una institució pública.
ALUMNE / A: Daniel Romero Ulloa
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

TÍTOL: La imatge de l’Equador a la premsa espanyola. Els casos de la Vanguardia, El País i El Periódico
ALUMNE / A: Nelly Guamán Guadalima
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

TÍTOL: La imatge de la Xina a la premsa a Barcelona i la percepció de la comunitat xinesa
ALUMNE / A: Xiaofei Hao
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

Mémoires / TFM. MÀSTER MIM (Obtenció del Màster II). Université de Montpellier III. Paul Valéry / UAB

TÍTOL: La création d’1 Navigateur de cartes socioéconomique dans la Mediterrane et li Moyen-Orient et són application dans les sciences socials. Étude de cas: l’alphabétisation et li chomage au Maghreb.
ALUMNE / A: Aina Pedret Santos. Codirecció: Teresa Velázquez i Xavier Pons (UAB), Adda Benslimane (Univ.Momp.III)
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2011

TÍTOL: Renforcement du rôle des Communes Andalous dans réseaux internationales de la coopération décentralisée.
ALUMNE / A: Carolina Serrano Hidalgo. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Hocine Zeghbib (Univ.Momp.III). Universitat: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2011

TÍTOL: Li Tissu associative des Immigrants à Màlaga en matière de co-développement.
ALUMNE / A: Oriol Vallès Freixas. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Hocine Zeghbib (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2011

TÍTOL: Rangeons li chaos. Comment Controler els subventions du Departament d’Action Sociale? “.
ALUMNE / A: Blanca Bacardit Balcells. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Hocine Zeghbib (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2011

TÍTOL: La xampany du Millénaire: Les origines des Objectives du Millénaire, són évolution et li rôle de la xampany a Espagne
ALUMNE / A: Neus Oliver Nicolau. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Hocine Zeghbib (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2011

TÍTOL: Les conflits de Salt et donis proposition pour leur RESOLUTION pacifiqui.
ALUMNE / A: Lucia Roca Rosa Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Hocine Zeghbib (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2011

TÍTOL: Les effets du retour des migrants nigériens de la Libye au Níger.
ALUMNE / A: Oriol Puig Cepero. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Hocine Zeghbib (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2012

TÍTOL: Les dynamiques familiales à l’œuvre dans les transferts de fonds au sein des foyers marocains.
ALUMNE / A: Amanda Moreno Serrano. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Khadidja Attou (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: La maximisation du dialogue culturel: els projets culturelles en mettant l’accent sud els manifestations culturelles et · la sera un element important pour la connaissance de l’autre et són culture.
ALUMNE / A: Claudia López Ramos. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Adda Benslimane (Univ.Momp.III)
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: La condition femenine au Rif marocain: Li ques d’Al-Hoceima.
ALUMNE / A: Laura Balmes Ruiz. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Mohamed Djuouldem (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: Tunisie: processus de démocratisation.
ALUMNE / A: Abdoulaye Coulibaly. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Hocine Zeghbib (Univ.Momp.III
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: La Syrie et ses artiste: créativité, résistance et exil. L’esposition-Manifeste “Poésie de la révolution” comme Exemple de la cooperation culturelle et artistique Inter-Méditerranéenne.
ALUMNE / A: Razan Nassreddine. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Guilhem Dezeuze (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: Li droit d’asile en Espagne: état des lieux des procedures et donis conditions d’accueil des demandeurs d’asile et donis refugies.
ALUMNE / A: Pere Serra Guàrdia. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Hocine Zeghbib (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: Socialisation numérique du mineur. Identification des facteurs préventifs de l’exclusió sociale.
ALUMNE / A: Víctor Navarro García. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Khadidja Attou (Univ.Momp.III).
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: Trajectoire des mexicains hautement qualifiés (des étudiants boursiers et ex boursiers) à l’étranger: explorer de nouvelles méthodes de connaissance.
ALUMNE / A: Rodrigo Guillém Sánchez. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Jean Baptiste Meyer (Univ.Momp.III)
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: Obstacles Rencontres dans l’action humanitaire à la Bande de Gaza pour la dels períodes amb 2009-2014: 1 focus sur l’approche fonde sud els Droits de l’Homme
ALUMNE / A: Ana María González Montes. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Corolina CerdaGuzman (Univ.Momp.III)
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: Li flamenc: Un trait Singulier de l’identité Andalouse ou li resultat d’1 intense procès de métissage culturel dans la Méditerranée?
ALUMNE / A: RoCarlos M. Rivero Gutiérez. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Corolina CerdaGuzman (Univ.Momp.III)
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: Les réseaux de politiques et acteurs de la coopération pour l’accès à l’information: l’Ouganda comme un cas d’étude.
ALUMNE / A: Carlota Estalella Alba. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Mohamed Djouldem (Univ.Momp.III)
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: On m’a dit que je n’ai pas le droit “la gestió publiqui de l’exclusió sanitaire touchant els Immigrants à Galice.
ALUMNE / A: Tamara Quiñones Cstro. Codirecció: Teresa Velázquez (UAB) i Eric Soriano (Univ.Momp.III)
UNIVERSITAT: Université de Montpellier III, Paul Valéry / UAB
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014                  

Treball Fi de Grau

TÍTOL: La presència d’ONGs a la premsa espanyola i anglesa sobre la crisi de refugiats
ALUMNE / A: Aina Arrom Mayol
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

TÍTOL: Fascinació i quotidianitat: Espanyols a Nova York
ALUMNE / A: Beatriz Oller Ruiz
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

TÍTOL: RAVAL. La cultura invisible
ALUMNE / A: Silvia Arroyo Ferrer
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2016

Tesis doctorals

TÍTOL: Inèdits: de les Petites històries PRIVADES a les Senyals d’una identitat cultural (3 Volums)
DOCTORAND: Eduardo Rebollo Iturralde
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1994 Qualificació: APTE “Cum Laude”

TÍTOL: El discurs antimaçònica

DOCTORAND / A: Juan José Morales Ruiz
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1995 Qualificació: APTE “Cum Laude”

TÍTOL: Realitats Virtuals. Comunicació digital, realitat virtual i Transformació social
DOCTORAND / A: Diego Levis
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1997 Qualificació: APTE “Cum Laude”

TÍTOL: La transformació de les comunicacions. Vectors, motores i actores en les xarxes emergents
DOCTORAND / A: Carlos González Saavedra
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1998 Qualificació: APTE “Cum Laude”

TÍTOL: L’espai audiovisual europeu. Anàlisi de la indústria audiovisual i de les polítiques europees en la dècada dels 90

DOCTORAND / A: Carmina Crusafon Baques
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 1999 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: L’Ampliació dels processos comunicatius en l’educació a distància
DOCTORAND / A: Hiliana Reis d’Arruda Alves
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2000 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: La ràdio i la televisió local en el marc del sistema audiovisual Aragonès
DOCTORAND / A: Fernando Sabés Turmo
DIRECTOR / A: Juan José Perona Páez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2002 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: La bondat perversa: la transmissió dels valors socioculturals de la indústria Disney en els nens. Estudi d’un cas. (300 pàg.)
DOCTORAND / A: Jordi Romero Díaz
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2003 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: Marques multiculturals a Gran Hermano. Els casos d’Espanya i Portugal. (300 pàg.)
DOCTORAND / A: Cosette Spíndola de Castro
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2003 Qualificació: Excel·lent. Menció “Cum Laude”

TÍTOL: Pràctiques culturals i redefinicions de les identitats dels Immigrants al Raval (Barcelona): aportacions des de la comunicació (360 p.)
DOCTORAND / A: Marta Rizo García
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2004 Qualificació: Excel·lent. Menció “Cum Laude”

TÍTOL: La decisió de vot de les mestresses de casa mexicanes i les notícies electorals televisades. (320 p.)
DOCTORAND / A: Aimée Vega Montiel
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2004 Qualificació: Excel·lent. Menció “Cum Laude”

TÍTOL: La Transformació de l’Espai Públic brasiler o com la irrupcions del Màrqueting afecta la Comunicació Política. 2 Vols. (520 pàg.)
DOCTORAND / A: Graciela Inés Preses Areu
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez García-Talavera
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2004 Qualificació: Excel·lent

TÍTOL: Perspectiva de Desenvolupament d’un espai audiovisual en els països del Con Sud d’Amèrica Llatina
DOCTORAND / A: Francisco Javier Fernández Medina
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2004 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: Poder Financer i poder econòmic. Banca i Grups de comunicació
DOCTORAND / A: Núria Almirón Roig
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2006 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: L’impacte del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN) en la indústria audiovisual mexicana (1994-2002)
DOCTORAND / A: Rodrigo Gómez García
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2007 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: Perspectiva de Desenvolupament d’un espai audiovisual en els països del Con Sud d’Amèrica Llatina
DOCTORAND / A: Francisco Javier Fernández Medina
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2004 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: Poder Financer i poder econòmic. Banca i Grups de comunicació
DOCTORAND / A: Núria Almirón Roig
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITATT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2006 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: L’impacte del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN) en la indústria audiovisual mexicana (1994-2002)
DOCTORAND / A: Rodrigo Gómez García
DIRECTOR / A: Marcial Murciano Martínez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2007 Qualificació: Excel·lent “Cum Laude”

TÍTOL: Les apropiacions educatives de les audiències televisives juvenils com a base de la producció de materials didàctics televisiu-curriculars a implementar a l’Ensenyament Secundari de Xile. (340 pàg.)
DOCTORAND / A: José Luís Olivari Reis
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2008

TÍTOL: Identitats de gènere en les sèries de televisió: Una reflexió al voltant de la cultura de la violència. (370 pàg.)
DOCTORAND / A: Elvira Simões Barretto
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2008

TÍTOL: Exclusió social i negació: la mirada periodística sobre els joves en les portades de la premsa de més circulació al Brasil (290 pp.)
DOCTORAND / A: José Edson Lino Moreira
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2009

TÍTOL: La recepció televisiva de joves estudiants de nivell mitjà (secundària) de Comalcalco, Tabasco (Mèxic) (300 pàg.)
DOCTORAND / A: Claudio Ernesto Flors Thomas
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2010

TÍTOL: Els organismes reguladors de l’Audiovisual i les seves actuacions a la zona Euromediterrània. La protecció dels menors, els drets humans i la diversitat cultural a França, Espanya, el Líban i el Marroc. (300 pàg.)
DOCTORAND / A: Ricardo Carniel Bugs
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: La construcció de personatges: El Subcomandant Marcos i la premsa a Mèxic 1994 a 1995.
DOCTORAND / A: Glòria Guadalupe Serrato Sánchez
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2013

TÍTOL: La construcció social d’infants i adolescents en la premsa de Camp Gran, Mato Grosso do Sul-Brasil.
DOCTORAND / A: Edson Silva
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: Decolonialidad a les xarxes virtuals: El cas de Azkintuwe.
DOCTORAND / A: Claudio Andrés Maldonado Rivera
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2014

TÍTOL: Cap a una deconstrucció de la discriminació i el racisme discursiu referent a la cultura maputxe a la premsa xilena de major lectura.
DOCTORAND / A: Julio Renato Sáez Gallardo
DIRECTOR / A: Teresa Velázquez
UNIVERSITAT: Autònoma de Barcelona
FACULTAT / ESCOLA: Ciències de la Comunicació
ANY: 2015