18 September, 2012

Vull fer-los la invitació a participar, al proyecta Teaming “Líderes mediadores y mediadoras”, per facilitar l’accés a la formació en Resolució de Conflictes Públics i Mediació de la UdG a persones amb menys recursos i oportunitats, proactives socialment, amb actituds positives i dialogants per tal que desenvolupin l’activitat mediadora i pacificadora en les seves comunitats amb èxit. 

Accedeix: 

https://lidersmediadorsimediadores.blogspot.com.es/2012/07/candidata-paula-esther-ruiz.html