Serveis oferts pel grup

Assessorament jurídic en projectes normatius, en especial ordenances de civisme.

Organització de seminaris de reflexió sobre les transformacions de l’organització de la convivència, a partir de les tensions entre els valors de la lllibertat i la seguretat.

Elaboració de treballs acadèmics en el si del grup (tesis doctorals, recerques de grau i postgrau).

Suport jurídic a propostes sobre garantia dels drets de les persones en l’ús de les TIC’s.

OBSERVATORI DEL CIVISME I DE LA CONVIVÈNCIA A CATALUNYA:

1) Anàlisi sistemàtica de les ordenances de civisme, amb la intenció de fer un balanç deconductes cíviques i incíviques, i els valors socials dominants.

2) Explicitar la importància de l’espai públic en una societat democràtica. Estudiar així els conflictes que es donen amb els diferents drets fonamentals de les persones.

3) Fer propostes normatives per al futur (Codi de bones pràctiques civiques).

4) Desenvolupar aplicatius per denuncies, facilitar les funciones dels agents cívcs i la polícia, i en el seu cas sancions o mediacions. En col.laboració amb l’IDT.

Director: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch

http://blogs.uab.cat/observatoriconvivenciaicivisme/