Curs 2006-07

Constituït en el si del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB el curs 2006-07.

Diversos membres del grup han col·laborat a la Revista de Derecho Constitucional Europeo, núm 7 sobre la Convenció de Prüm. Link: http://www.ugr.es/~redce/REDCE7/ReDCEsumario7.htm

Endrius E. Cocciolo i Tomàs Gil Màrquez han realitzat, col·laboracions a la premsa periòdica.  (El Periódico de Catalunya, La Vanguardia i L’Avui).

Tomás Gil, col·labora fins a l’actualitat amb articles d’opinió a Belt Ibérica S.A.: Link: http://www.belt.es/expertos/home2_experto.asp?id=3978

Joan Lluís Pérez Francesch, membre tribunal memòria de recerca de doctorat Sr. Alex Bas: “L’autogovern de Catalunya en matèria de seguretat pública: una història constitucional recent”, juny 2007.

Curs 2007-08

Subvencions a grups emergents UAB. Concessió per acord de la comissió d’Investigació, 5 de desembre de 2007 (codi: EME 2007-18). Grup  de recerca UAB número 1765.

Joan Lluís Pérez Francesch:Participació a la Jornada de treball a la Facultat de Dret de la UAB els 18 i 19 de febrer de 2008: “Multilevel Constitucionalism, seguridad pública y derechos fundamentales”.

Sessió de treball: “Elaboración de listas contra el terrorismo y protección multinivel de los derechos fundamentales”,  Dr. Miguel Revenga Sánchez, Universitat de Càdis i membre del grup, el 3 d’abril de 2008.

Workshop a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials ICPS (Barcelona, 4 d’abril 2008): Les tensions entre llibertat i seguretat a l´Estat de Dret contemporani. Organitzat pel Grup de recerca “Llibertat, seguretat i transformacions de l’Estat” del Departament de Ciència Política i de Dret Públic (UAB) i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials

A l’ICPS, “Algunes reflexions d’un cap de Policia Local amb 17 anys d’experiència al Ministeri de l’Interior i 13 a la Policia Local de Sant Adrià de Besòs

Tomàs Gil, cap de Policia a Sant Adrià de Besós,  en col.laboració amb el grup de seguretat de l’ICPS.

Curs 2008-09

Proposta d’activitat per “la Universitat a l’Abast” (UAB), curs 2008-09 “Llibertat i seguretat, avui”.

Llibre: Pérez Francesch, J.L. (coord.); Llibertat, seguretat i transformacions de l’Estat, ICPS, Barcelona, 2009. Col.lecció Grana, n. 27.                  http://www.icps.cat/archivos/novedades/archivos/G27NovetatsWeb.pdf Presentació del llibre el 10 de març de 2009.

Jornada d’estudi sobre tensions entre Llibertat i Seguretat avui. Aula Ihering. Facultat de Dret de la UAB, 17 de juliol de 2009.

Seminari “Civisme i llibertat”, que va tenir lloc al Museu de Badalona del 25 al 27 de febrer de 2009, organitzat per l’Ajuntament d’aquesta ciutat i pel Grup de Recerca sobre Llibertat, Seguretat i Transformacionsde l’Estat, del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Publicació posterior per l’Ajuntament de Badalona, 2009

http://badalona.cat/portalWeb/getfile;jsessionid=M1dsTnJFKdh2q1JvvbhXJdKlN7zpWzxCvZgYq465JFGTQ2pGvJnX!277218379?dID=17665&rendition=web

Curs 2009-10

MARCO JURÍDICO DE LOS DEBERES CONSTITUCIONALES Y CIVICOS DE LAS PERSONAS EN ESPAÑA, informe a sol.licitud de “Institut d’Empresa i Ciutadania”, desembre de 2009.  

ISACA- JORNADA DE TREBALL”Les TIC’s i la Garantia dels drets fonamentals – Diversos casos a debat”  a càrrec de Joan Lluis Pérez Francesch Sr. Josep Cañabate Pérez, 5 de novembre de 2009

J.L. Pérez Francesch i Tomás Gil : El terrorisme global, UOC, Barcelona, 2009.

J.L. Pérez Francesch, comença la col.laboració amb “El Matí Digital”. http://www.elmati.cat/

Participació com a ponent del VIII Congreso de la Asociación de constitucionalistas de España, 4-5 de febrer de 2010, “La cooperación policial y judicial en el Tratado de Lisboa, entre la europeización y las reservas estatales”, publicat posteriorment al corresponent llibre d’Actes (València, Tirant Lo Blanch, 2011). 

T. Gil, J.L. Pérez Francesch, P. Ruiz Alfaro), participació al projecte europeu INTEGRA – Investigación en Tecnologías para la Gestión de la
Migración (CEN2008-1018)

Jornada “Llibertats, seguretats i civisme”, Persona i democràcia Joaquim Xicoy, el 5 de juny de 2010.  Publicat posteriorment al desembre 2010: http://www.personaidemocracia.cat/Multimedia/Ficheros/llibertat_segu_civisme.pdf

Lectura del treball de recerca de doctorat “PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA COOPERACIÓN POLICIAL EN MATERIA PENAL”, a càrrec d’Alejandro Gacitúa Espoósito. Qualificació Matrícula d’honor. Direcció: Dr. J.L. Pérez Francesch

J.L. Pérez Francesch, ponent al Seminari sobre “LIBERTAD Y  SEGURIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO TRAS EL TRATADO DE LISBOA (Sevilla, Facultad de Derecho, 7 de junio de 2010), COOPERACIÓN POLICIAL Y EN ASUNTOS DE INTELIGENCIA). 

Curs 2010-11

Inici de la col.laboració amb la revista de Cerdanyola del Vallès, “Comerç i ciutat” (J.L. Pérez Francesch, Tomás Gil, P. Ruiz Alfaro).

Conferència Balancing Liberty and Security in aPost-September 11th World, a càrrec de Deborah Ramírez, School of Law, Northeastern University, Boston, MA, 2 de desembre de 2010, ICPS.  

Participació a l’estudi “Anàlisi dels elements del bon govern local. Codi del bon govern local” (Associació catalana de municipis i comarques): J.L. Pérez Francesch, Endrius E. Cocciolo. Posteriorment publicat el febrer de 2011. 

Jornada d’estudi “Universitat, seguretat i ciutat”, el 15 de juny de 2011, organitzada amb el suport de la Unitat d’Estudiants i de Cultura de la UAB i el Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB.

Juny de 2011, signatura del conveni marc de col.laboració entre la UAB i la Universitat estatal Ivane Javakhishvili de Tblisi.

5 de juliol de 2011; suport institucional del congrès d’ISACA 2011, “Valor i gestió garantida”. Participació del Dr. J.L. Pérez Francesch a la taula rodona “Auditem el núvol”.

Seminari d’estudi sobre tensions entre llibertat i seguretat avui, ICPS, M. Revenga (U. Cadis), T. Gil (UAB), F. Alonso (Generalitat de Catalunya),  Lela Janashvili (Head of Secretariat of Academic Council. Tblisi State University), Sònia Güell (UPF), maig-juny 2011.

Curs 2011-12

5 de novembre de 2011, Jornada sobre Espai Públic i Civisme, organitzada amb Comerc i Ciutat i Persona i Democràcia-Joaquim Xicoy, al Museu d’Art Modernista, taula rodona amb T. Gil, J.L. Pérez Francesch, Jordi Miro Meix i X. Martorell.  

J.L. Pérez Francesch, ponència al II Congrés Català de Filosofica Joan Fuster, in memoriam (Sueca, 9-11 de novembre de 2011): LA VIOLÈNCIA I L’ORDRE. La meva correspondència epistolar amb Álvaro d’Ors.

J.L. Pérez Francesch y Tomás Gil: participació al projecte Europeu CAPER ( Collaborative Information, Acquisition, Processing, Exploitation and Reporting for the prevention of organised crime). 

Participació al Pla Nacional de Valors (J.L. Pérez Francesch, T. Gil. J. Cañabate, F. Guillén), àmbit de seguretat. Ipulsat pel Departament de Benestar social i Família, Generalitat de Catalunya.

12 abril de 2012. Andreea Marica (Universitat Carlos III), “La cooperación policial internacional hoy”, Aula Magna de la Facultat de Dret UAB, 16 h. Amb la col.laboració del programa de doctorat “Dret Públic i Filosofia jurídico-política” del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB.

Seminari a l’ICPS:  “Conflicte i espai públic”. Director Dr. J.L. Pérez Francesch, entre els dies 3 a 31 de maig de 2012. 

Projecte Consolider- Ingenio: “El concepto de seguridad en su dimensión europea en el siglo XX”, Dr. Joan Lluís Pérez Francesch i Dr. Tomás Gil Márquez. Lliurat el mes de març de 2012.

Conveni marc de tipus formatiu entre ISACA i la UAB.

Curs 2012-13

Participació al Pla Nacional de Valors (Generalitat de Catalunya).

Creació de l’Observatori del Civisme i la convivència a Catalunya (J.L. Pérez Francesch, Tomás Gil Márquez, Paula Ruiz Alfaro). 

Tesi doctoral de la Sra. Viridiana Molinares Hassan, “Libertad y Seguridad. Papel de la Corte Constitucional colombiana en la protección de derechos fundamentales”,  5 d’octubre de 2012, dirigida pel Dr. J.L. Pérez Francesch. Qualificació “Cum laude”.

Assistència del Dr. Joan Lluís Pérez Francesch al Convegno internazionale di Studio  “Difesa Civica in Europa ed in Italia”. Lecce (Itàlia), 9 de novembre de 2012. Organitza: Uficcio del Difensore Civico de la provincia di Lecce.

Jornada “La Responsabilitat social de la persona”, Persona i Democràcia Joaquim Xicoy, 26 de novembre de 2013.

J.L. Pérez Francesch, “Codificación del buen gobierno y responsabilidad social. Aportaciones jurídicas al concepto de civismo”, en DD.AA. Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral, Ed. Universitas,S.A. Madrid, 2012, vol. 1, pp. 463-475.

J.L. Pérez Francesch; Conferència “Concepte de seguretat en una societat democràtica”, Jornada sobre seguretat pública a Catalunya, 8 de febrer de 2013. Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Assistència com a ponents M. Revenga, J.L. Pérez Francesch i Tomás Gil a la Jornada “Seguridad y Constitución”, Jerez de la Frontera, 23 de maig de 2013.

J.L. Pérez Francesch: Participació en l’elaboració d’una PROPOSICIÓ DE LLEI QUALIFICADA DE FINANÇAMENT DELS PARTITS POLÍTICS a Andorra (projecte dirigit pel Dr. Joan Amenós).

Seminari: Civisme i espai públic. Les dimensions de la llibertat. 4 sessions a l’ICPS. F. Guillén, R. Brotat. T. Gil i P.Ruiz Alfaro. Direcció: J.L. Pérez Francesch.

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/seminaris/sPEREZFRANCESCHnovembre12.pdf

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/seminaris/sPEREZFRANCESCHgener13.pdf

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/seminaris/sPEREZFRANCESCHabril13.pdf

http://www.icps.cat/archivos/seminaris/sPEREZFRANCESCHjuny13.pdf

Jornada d’estudi sobre Espai públic, civisme, seguretat i ciutat. El cas del barri de La Mina – celebrada el dia 19 de juny de 2013, a la Biblioteca La Font de La Mina de Sant Adrià del Besòs. Partticipació de Josep Cañabate, Tomás Gil, J.L. Pérez Francesch.

Participació a l’Escola d’Estiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 3 a 5 de juliol de 2013.

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=6cdcfd451e449210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6cdcfd451e449210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Seminari “La criminalitat organitzada transnacional”, ICPS, 11 de juliol de 2013.

http://www.icps.cat/archivos/seminaris/seminariseguretatjuliol2013nw.pdf

http://rusiahoy.com/sociedad/2013/07/18/hay_mas_de_2000_miembros_de_mafias_del_este_actuando_en_todo_el_mund_30175.html

 J.L. Pérez Francesch, ha participat als caps. 22 i 23 del “Tratado de Derecho de la Persona” dirigit per la Dra. Gete-Alonso.

Conveni marc i específic per a intercanvi d’estudiants de doctorat amb la Universidad del Norte de Barranquilla (Colòmbia).

Curs 2013-14

Estancia de recerca de la Dra. Lela Janashvili ( Open Society) 

Visita a la Terra Alta, indrets de la Batalla de l’Ebre, dirigida per Joan Pallarès-Personat , 14 i 15 desembre. 

19 febrer, presentació Pla Nacional de Valors (Seguretat) a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

25 febrer, a l’ICPS: Conferència, El vot electrònic com a eina de l’e-Democràcia: una aproximació jurídica, a càrrec d’Erika MONTALVÁN, advocada especializada en Dret de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/convconferenciae-democracia.pdf 

1 d’abril I 3 de juny, Workshop sobre “Populisme i Democràcia”, organitzat conjuntament per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i el Grup de Recerca LSTE-UAB. 

4 de març , Presentació de l’Observatori de la Convivència i el Civisme a Catalunya.

http://www.icps.cat/repositorio/archivos/conferencies/presobservatoriconvivencia14.pdf 

15-23 març, J.L. Pérez Francesch, convidat a la Càtedra Europa (Universidad del Norte), Barranquilla, Colòmbia. 

Col·laboració amb el SAFOR de la UAB (J.L. Pérez-Francesch, Tomás Gil). 

Col·laboració amb l’Institut Emmanuel Mounier Catalunya (J.L. Pérez-Francesch, Tomás Gil).

https://mouniercatalunya.wordpress.com/category/aula-mounier/

17 desembrer-13 maig, Seminari “Seguretat, Llibertat, Europa”.

http://www.icps.cat/archivos/seminaris/seminariactualitzaciolste2013-2014.pdf?noga=1 

6 juny: Workshop, Civismo y espacio público. En col.laboració amb la Universidad Francisco de Paula de Santander (Colòmbia)

https://letrujil.files.wordpress.com/2015/02/memorias-1er-workshop-espacio-pc3bablico-y-civismo-espai-pc3bablic-i-civisme.pdf

26 juny: Jornada “La Gran Guerra i Catalunya”, en col·laboració amb la Càtedra Prat de la Riba. 

2-4 juliol: Dr. J.L. Pérez Francesch, coordinador de l’Escola d’Estiu Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 4a Escola d’Estiu. Societat segura, societat compromesa.

http://ispc.gencat.cat/ca/1_linstitut/10_escola_destiu/4a_escola_destiu_2014/ 

6-11 juliol: I Escola d’Estiu de l’Institut de Dret Espanyol, de la Universitat de Tblisi (Georgia). Dra. Lela Janashvili, Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, Dr. Tomás Gil. 

24 juliol: Lectura tesi doctoral Alejandro Gacitúa Espósito, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN PENAL EUROPEA ( EN BUSCA DEL EQUILIBRIO ENTRE LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD). Director: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch. Cum Laude.

http://cpdp.uab.es/images/noticias/AlejandroGacitua.pdf 

25 juliol: Jornada sobre la Batalla de l’Ebre. Sala de Graus Facultat de Dret UAB.

http://blogs.uab.cat/bcsdret/category/batalla-de-lebre/ 

31 juliol: informe per als Síndics del Vallès sobre la presumpció de veracitat de la policia en matèria de sancions de trànsit (en el marc del SEDIJ). Dr. J.L. Pérez Francesch i Dr. Tomás Gil.

Curs 2014-15

I Workshop Internacional. Desafios a la seguridad global: 12-14 de Febrero. Universidad de Florencia. Salón de actos de la Facultad (confererencias con sistema de traducción simultánea).

Els atemptats de París (Charlie Hebdo) i l’amenaça jihadista: Dimecres 18 de març a les 12:00h. Aula Magna de la Facultat de Dret .

Presentació OBCIBED (Observatori sobre seguretat, drets i llibertats).  

Seminari Vers un nou equilibri entre llibertat i seguretat al món d’avui  

Curs: Els drets humans en un món insegur

Taula rodona: El desenvolupament de l’e-democràcia a debat: aspectes politològics, jurídics i tecnològics. Dimarts 16 de Juny.

Estrategia de Seguridad Nacional: un instrumento de equilibrio, cohesión social, nuevos derechos y seguridad, 30/10/2014. España en el Consejo de Seguridad: Reflexiones y retos de futuro 10/12/2014

INTERNATIONAL CONFERENCE (TBILISI, GEORGIA) MAY 7, 8 2015

Els dies 7 i 8 maig 2015 va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat Estatal de Tbilisi i en l’Acadèmia de Policia del Ministeri de l’Interior de Geòrgia, una sèrie de ponències englobades en la Conferència científica internacional, “L’Estat Constitucional enfront de les Amenaces Globals“.
Les institucions participants a les dues jornades van ser el Grup LSTE de la UAB, l’Institut de Dret Espanyol, la Facultat de Dret de la Universitat Estatal de Tbilisi, G-RISK (Security and Intelligence Service), la Universitat Antonio de Nebrija, CEDHICO (Centre d’estudis per al desenvolupament humà i comunitari) i SECINDEF (Security, Intelligence and Defense) Israel International Consulting.
Les conferències, coordinades per la Dra. Lela Janasjvili, van tractar temes relacionats amb el crim organitzat, la ciberseguretat, el terrorisme gihadista, la seguretat geoestratègica i les amenaces globals, la seguretat pública i privada, y les funcions de la policia local. Aquestes ponències van ser dutes a terme pel Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, el Dr. Tomàs Gil Márquez, el Dr. David Odalric de Caixal i Mata; el Dr. Jemal Janashia; el Sr. Xavier Rubiralta Costa i el Sr. Claudio Paya Sants. A l’workshop van assistir professors i alumnes de la Universitat i de l’Acadèmia i diversos mitjans de comunicació georgians van donar cobertura a l’acte acadèmic. 

Observatori de la Mediterrània: Itàlia en la Primera i la Segona Guerres Mundials, l’Holocaust i la Guerra Freda

El passat dia 26 de maig, es va celebrar a la sala de conferències de la Facultat de Dret de Taranto, Universitat Aldo Moro de Bari, un esdeveniment acadèmic sobre l’estudi titulat: “La Mediterrània i el Gran Guerra” a l’efemèride del centenari de l’entrada d’Itàlia en la Primera Guerra Mundial. Aquest workshop va ser l’inici d’una activitat acadèmica per celebrar la creació d’un grup conjunt de recerca en què participen diverses universitats i institucions internacionals anomenat “Observatori de la Mediterrània: Itàlia en la Primera i la Segona Guerres Mundials, l’Holocaust i la Guerra Freda”. El Grup LSTE de la UAB forma part d’aquest Observatori, amb l’objectiu d’iniciar estudis, la investigació i seminaris internacionals sobre el tema “Europa i la Mediterrània entre les dues guerres mundials”. L’obertura de la Jornada va ser duta a terme pel rector de la Universitat Aldo Moro de Bari Antonio Felice Uricchio , pel Director del Departament de la Facultat de Dret Bruno Notamicola, pel degà Irakli Burduli, de la Facultat de Dret de la Universitat Estatal de Tbilisi Ivane Javakhisvili i els professors Francesco Mastroberti, i Stefano Vinci de la Universitat Aldo Moro de Bari. A la jornada hi va haver 3 sessions de conferències. La primera: “Relacions geoestratègiques i de Jurisprudència a la Mediterrània abans i durant la Gran Guerra” en la qual es van destacar aspectes relacionats amb Les relacions diplomàtiques entre els diferents països involucrats, així com els relacionats amb el fonamentalisme islàmic religiós. Els professors que van participar en aquesta sessió van ser Lela Janashvili (TSU), Maria Rosaria Piccinni i Daniele Lo Cascio, la taula estava presidida pel professor Matteo Pizzigallo de la Universitat “Federico II” de Nàpols. La segona sessió del workshop, es va titular “La Gran Guerra i la condició jurídica i laboral de les dones en el conflicte”. Aquesta sessió estava presidida pel professor Francesco Mastroberti, de la Universitat Aldo Moro de Bari, i es van analitzar els aspectes relacionats amb la resolució judicial i alternativa dels conflictes en els anys de la Primera Guerra Mundial. Els professors que van participar en aquesta sessió van ser Stefano Vinci, Giulio Mastrangelo i Cosima Ilaria Buonocore. En la tercera sessió “Estratègies i Batalles a la Gran Guerra” la taula estava presidida per la professora Lela Janashvili de la Universitat Estatal Ivane Javakishvilide Tbilisi (Geòrgia), es van tractar els aspectes pràctics relacionats amb estratègies i innovacions tècniques que van aparèixer al llarg del conflicte i que canviarien la guerra tal com la coneixíem a principis de segle. També es van analitzar els principals aspectes de com es van veure afectada la societat civil en la primera guerra total del segle XX . En aquesta sessió van participar els professors David Odalric de Caixal i Mata, i Tomàs Gil Márquez del Grup LSTE de la UAB i Sergio Delgado Sotelo de la Universitat del País Basc.

La immigració irregular a la Mediterrània, una emergència europea

El passat El 17 de juny, a les 16 h. tingué lloc una xerrada sobre el tema “La immigració irregular a la Mediterrània, una emergència europea”, a càrrec de la Sra. Sara Caramuscio (U. Salento) amb un debat posterior sobre el tema. L’acte tingué lloc a la Sala -1 de la Facultat de Dret de la UAB.

29 juliol: Workshop “Problemas de la organización territorial del Estado  constitucional actual”.

Coordinació Dra. Lela Janashvili i Dr. J.L. Pérez Francesch

Curs 2015-16

Col·laboració : XL CICA sobre Seguridad y Defensa: Análisis de Riesgos y Amenazas a Infraestructuras Críticas (8 y 9 de octubre).

http://www.nebrija.com/catedras/nebrija-santander-resolucion-conflictos/cica.php

http://www.nebrija.com/catedras/nebrija-santander-resolucion-conflictos/pdf/xl-cica-seguridad-defensa.pdf

Jornades Estratègia de Ciberseguretat Nacional

Jornades “Estratègia de Ciberseguretat Nacional, drets i llibertats: reptes de futur per a un balanç necessari”. 30 de setembre de 2015.       

http://cpdp.uab.es/images/noticias/EstrategiaCiberseguridad.pdf

Jornada La cultura de seguretat i defensa i els valors cívics

http://www.icps.cat/archivos/seminaris/programajornada21octubre2015.pdf?noga=1

Security Governance in Cities: Actors, Networks and Practices in the Age of Complexity. 

Dijous 15 d’octubre, a la sala -1 de la Facultat de Dret:

A càrrec de la Prf. Katarina Svitková.
Presentació Dr. Tomás Gil Márquez

II Congreso Internacional: El Terrorismo como desafío a la Seguridad Global
Del 27 al 29 de abril de 2016

Curs: Civisme i convivència en l’àmbit local
abril-maig

Taula rodona: La Maternitat Subrogada: implicacions jurídiques, ètiques i biomèdiques
30 de maig

Conferència – Col·loqui: La Llei de Seguretat Nacional i la Cultura de Seguretat a l’Estat Espanyol
12 de maig

Conferència :La vigència del pensament republicà com a instrument de garantia de la llibertat i la seguretat
14 d’abril

Jornada: Els drons: règim jurídic, situació actual i perspectives de futur
11 d’abril

Workshop: Conseqüències de la supressió de les faltes penals
7 d’abril

Presentació del llibre: Modelos de policía. Hacia un modelo de seguridad plural
2 de març

Workshop: Drets del detingut
11 de febrer 

II Jornada sobre la Estrategia de Ciberseguridad Nacional:ciberterrorismo, infraestructuras críticas y “amenazas persistentes avanzadas (APT)”
28 setembre

Curs 2016/17

II Jornada sobre la Estrategia de Ciberseguridad Nacional:ciberterrorismo, infraestructuras críticas y “amenazas persistentes avanzadas (APT)”

Workshop
Resilience: A new framework for governing security in cities?
11 d’octubre

II Jornada
La cultura de seguretat i defensa i els valors cívics
27 d’octubre

Jornada
Refugiats: una resposta necessària des dels principis jurídics i els valors cívics
24 de novembre

Presentació del llibre
Prevención de Riesgos Laborales en la Policía Local
8 de març 
Presentació del llibre
Diálogos con la seguridad: Pensar en un entorno complejo para huir del populismo
4 d’abril

Jornada
Els Drons: règim juridic, situació actual i perspectives de futur (2ª ed.)
25 d’abril

Seminari
La cultura de seguretat a l’Estat espanyol i a Catalunya
abril-maig

Curs
Civisme i convivència en l’àmbit local (2ª ed.)
maig-juny

Sessió
Informe del Síndic de Greuges sobre “el dret a la convivència”
13 de juny

Workshop
Populisme i democràcia
14 de juliol

Worshop
El règim jurídic de les transferències internacionals de dades personals. Especial esment al marc regulatori “privacy shield”
14 de setembre

III Jornada
La cultura de seguretat i defensa i els valors cívics
26 d’octubre

Curs
L’Islamisme Gihadista, un fenòmen global a Catalunya
octubre-novembre