Llistat d’enllaços d’interès:

Institut de dret i tecnologia: http://idt.uab.es

Facultat de Dret: http://www.uab.cat/dret/

Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.cat/

Departament de Ciència Política i de Dret Públic: http://cpdp.uab.es/

OCCCAT (Observatori de la convivència i el civisme a Catalunya): http://blogs.uab.cat/observatoriconvivenciaicivisme/ 

Instituto Español de Estudios Estratégicos: http://www.ieee.es/

Institut Emmanuel Mounier Catalunya: https://mouniercatalunya.wordpress.com/

Institut de Seguretat Pública de Catalunya: http://ispc.gencat.cat/ca

Institut de Ciències Polítiques i Socials: http://www.icps.cat/

Comerç i ciutat (Cerdanyola del Vallès): https://www.youtube.com/watch?v=Qgk3LB3oV6s

CEDHICO, Centre d’estudis per al desenvolupament humà i comunitari: http://www.cedhico.org

Universitat de Tblisi: https://www.tsu.ge/en/