72. Expresión del gen YY1 en líneas celulares humanas y muestras de tejido de cáncer de tiroides. Jessica Arribas Arranz. Trabajo de Máster. Directora: A. Velázquez. Lectura: 15-7-2010.

73. Avaluació del dany genètic en pacients amb insuficiència renal crònica mitjançant el test de micronuclis. Lara Rodriguez Ribera. Trabajo de Máster Director: R. Marcos. Lectura: 15-7-2010.

74. Determinación del potencial genotóxico de nanopartículas de plata mediante el ensayo de micronúcleos y el ensayo del cometa. Gerard Vales Segura. Trabajo de Máster. Director: R. Marcos. Lectura: 15-7-2010.

75. Desenvolupament d’eines moleculars per l’estudi de noves proteines implicades emn la via FA/BRCA de reparació del DNA. Laura Gracia Feria. Trabajo de Máster. Directores: J. Surrallés y M. Bogliolo. Lectura: 15-7-2010.

76. Validació d’un nou mètode in vivo per visualitzar l’activació de la ruta Fanconi/BRCA. Anna Johe Palmada. Trabajo de Máster. Directores: J. Surrallés y J. Minguillón. Lectura: 15-7-2010.

77. Determinació del potencial genotòxic de nanotubs de carboni en cèl.lules epitelials bronquials mitjançant l’asaig del cometa. Joan Teichenné Jané. Trabajo de Máster. Director: R. Marcos. Lectura: 12-7-2011

78. Avaluació del dany genètic en pacients amb insuficiencia renal en pre-diàlisi. Mitjançant l’assaig del cometa. Miriam Solozabal Coll. Trabajo de Máster. Director: R. Marcos. Lectura: 12-7-2011.

79. Determinación del potencial genotóxico de las nanopartículas de plata mediante el análisis del ciclo celular, la apoptosis y el ensayo del cometa en la línea celular BEAS-2B. Lourdes Amparo Vela Romero. Trabajo de Máster. Director: R. Marcos. Lectura: 11-7-2012.

80. Determinación del potencial genotóxico de las nanopartículas de plata mediante el análisis del ciclo celular, la apoptosis y el ensayo del cometa en la línea celular Caco-2. Laura Rubio Lorente. Trabajo de Máster. Director: R. Marcos. Lectura: 10-7-2012.

81. Estudi dels HNFs com a mecanisme de carcinogènesi de l’arsènic. Laura Villa Vecilla. Trabajo de Máster. Directora: A Hernández. Lectura: 10-7-2012.

82. L’arsènic i la ruta FA/BRCA, estan relacionats?. Jana Peremartí Brosel. Trabajo de Máster. Directora: A. Hernández. Lectura: 10-7-2012.

83. Cáncer de tiroides: estudio de la expresión génica y patrón de metilación de TBX15 y WDR3 en líneas celulares. Tatiana Cajuso Pons. Trabajo de Máster. Directora: A. Veláquez. Lectura: 10-7-2012.