72. Expresión del gen YY1 en líneas celulares humanas y muestras de tejido de cáncer de tiroides. Jessica Arribas Arranz. Master Degree. Supervisor: A. Velázquez. Date: 7-15-2010.

73. Avaluació del dany genètic en pacients amb insuficiència renal crònica mitjançant el test de micronuclis. Lara Rodriguez Ribera. Master Degree. Supervisor: R. Marcos. Date: 7-15-2010.

74. Determinación del potencial genotóxico de nanopartículas de plata mediante el ensayo de micronúcleos y el ensayo del cometa. Gerard Vales Segura. Master Degree. Supervisor: R. Marcos. Date: 7-15-2010.

75. Desenvolupament d’eines moleculars per l’estudi de noves proteines implicades emn la via FA/BRCA de reparació del DNA. Laura Gracia Feria. Master Degree. Supervisors: J. Surrallés and M. Bogliolo. Date: 7-15-2010.

76. Validació d’un nou mètode in vivo per visualitzar l’activació de la ruta Fanconi/BRCA. Anna Johe Palmada. Master Degree. Supervisors: J. Surrallés and J. Minguillón. Date: 7-15-2010.

77. Determinació del potencial genotòxic de nanotubs de carboni en cèl.lules epitelials bronquials mitjançant l’asaig del cometa. Joan Teichenné Jané. Master Degree. Supervisor: R. Marcos. Date: 7-12-2011

78. Avaluació del dany genètic en pacients amb insuficiencia renal en pre-diàlisi. Mitjançant l’assaig del cometa. Miriam Solozabal Coll. Master Degree. Supervisor: R. Marcos. Date: 7-12-2011.
79. Determinación del potencial genotóxico de las nanopartículas de plata mediante el análisis del ciclo celular, la apoptosis y el ensayo del cometa en la línea celular BEAS-2B. Lourdes Amparo Vela Romero. Master Degree. Supervisor: R. Marcos. Date: 7-11-2012.

80. Determinación del potencial genotóxico de las nanopartículas de plata mediante el análisis del ciclo celular, la apoptosis y el ensayo del cometa en la línea celular Caco-2. Laura Rubio Lorente. Master Degree. Supervisor: R. Marcos. Date: 7-10-2012.

81. Estudi dels HNFs com a mecanisme de carcinogènesi de l’arsènic. Laura Villa Vecilla. Master Degree. Supervisor: A Hernández. Date: 7-10-2012.

82. L’arsènic i la ruta FA/BRCA, estan relacionats?. Jana Peremartí Brosel. Master Degree. Supervisor: A. Hernández. Date: 7-10-2012.

83. Cáncer de tiroides: estudio de la expresión génica y patrón de metilación de TBX15 y WDR3 en líneas celulares. Tatiana Cajuso Pons. Master Degree. Supervisor: A. Veláquez. Date: 7-10-2012.