9. Avaluació de la genotoxicitat de l’aigua tritiada en Drosophila i limfòcits humans. Glòria Ribas Despuig. Treball de Màster (1991).

10. Desenvolupament d’un nou assaig de mutació somàtica en Drosophila. Avaluació de quatre herbicides. Carme Torres Turón. Treball de Màster (1991).

11. Inducció d’intercanvis entre cromàtides germanes pels herbicides alaclor, hidrazida maleica i paraquat en cultius de limfòcits humans. Jordi Surrallés Calonge. Treball de Màster (1992).

12. Estudis de reversió somàtica d’alguns mutants de Drosophila melanogaster, caracteritzats per la presència d’elements mòbils inserts al locus white, mitjançant agents alquilants. Sílvia Soriano Valverde. Treball de Màster (1992).

13. Estudio de genotoxicidad de tres insecticidas piretroides (deltametrina, fenpropatrina y permetrina) utilizando dos ensayos con Drosophila melanogaster. Raúl Guillermo Nehring Andrade. Treball de Màster (1992).

14. Puesta a punto de un nuevo ensayo semiselectivo de detección de aneuploidías en Drosophila melanogaster, 20/Q56. Su aplicación en el estudio de la genotoxicidad de tres insecticidas piretroides: deltametrina, fenpropatrina y permetrina. Gloria Amanda Pardo Abril. Treball de Màster (1993).

15. Utilització del sistema white ivory de Drosophila melanogaster en els estudis de mutagènesi. Susanna Suárez Figueras. Treball de Màster (1994).

16. Avaluació dels efectes genotòxics de la gasolina en cultius de limfòcits humans. Marià Pitarque Martí. Treball de Màster (1995).

17. Evaluación del potencial genotóxico del clenbuterol utilizando ensayos con Drosophila. melanogaster y linfocitos humanos. Iván Armando Guevarra Mayorga. Treball de Màster (1995).

18. Escissió del retrotransposó copia de l’al.lel wa sotmès a xoc tèrmic. Eva Baldrich Rubio. Treball de Màster (1995).

19. Primeros resultados de la biomonitorización citogenética de un grupo de pacientes tratados con el isótopo radiactivo yodo-131. Sara Iliana Gutiérrez Enríquez. Treball de Màster (1995).