El Servei d’Avaluació Mutagènica de la UAB ofereix tant a usuaris interns del Campus, com a centres públics/privats d’àmbit nacional/internacional, i com a empreses, una plataforma altament especialitzada i diversa per detectar i quantificar diferent tipus de dany genètic tant espontani com induït, determinar potencials mecanismes de genotoxicitad, així com avaluar la potencialitat genotòxica i carcinògena de diferents agents tant físics com químics.

Per a tals fins el Servei disposa de les instal·lacions i equipaments necessaris així com personal especialitzat en les distintes metodologies ofertes.

Web: http://sct.uab.cat/samut/ca