9. Avaluació de la genotoxicitat de l’aigua tritiada en Drosophila i limfòcits humans. Glòria Ribas Despuig. Master Degree (1991).

10. Desenvolupament d’un nou assaig de mutació somàtica en Drosophila. Avaluació de quatre herbicides. Carme Torres Turón. Master Degree (1991).

11. Inducció d’intercanvis entre cromàtides germanes pels herbicides alaclor, hidrazida maleica i paraquat en cultius de limfòcits humans. Jordi Surrallés Calonge. Master Degree (1992).

12. Estudis de reversió somàtica d’alguns mutants de Drosophila melanogaster, caracteritzats per la presència d’elements mòbils inserts al locus white, mitjançant agents alquilants. Sílvia Soriano Valverde. Master Degree (1992).

13. Estudio de genotoxicidad de tres insecticidas piretroides (deltametrina, fenpropatrina y permetrina) utilizando dos ensayos con Drosophila melanogaster. Raúl Guillermo Nehring Andrade. Master Degree (1992).

14. Puesta a punto de un nuevo ensayo semiselectivo de detección de aneuploidías en Drosophila melanogaster, 20/Q56. Su aplicación en el estudio de la genotoxicidad de tres insecticidas piretroides: deltametrina, fenpropatrina y permetrina. Gloria Amanda Pardo Abril. Master Degree (1993).

15. Utilització del sistema white ivory de Drosophila melanogaster en els estudis de mutagènesi. Susanna Suárez Figueras. Master Degree (1994).

16. Avaluació dels efectes genotòxics de la gasolina en cultius de limfòcits humans. Marià Pitarque Martí. Master Degree (1995).

17. Evaluación del potencial genotóxico del clenbuterol utilizando ensayos con Drosophila. melanogaster y linfocitos humanos. Iván Armando Guevarra Mayorga. Master Degree (1995).

18. Escissió del retrotransposó copia de l’al.lel wa sotmès a xoc tèrmic. Eva Baldrich Rubio. Master Degree (1995).

19. Primeros resultados de la biomonitorización citogenética de un grupo de pacientes tratados con el isótopo radiactivo yodo-131. Sara Iliana Gutiérrez Enríquez. Master Degree (1995).