LSantamaria

Laura Santamaria (Investigadora principal)
Laura.Santamaria@uab.cat
https://orcid.org/0000-0002-3528-1936

Professora de traducció de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de 1985, on ha exercit diversos càrrecs de gestió i n’és la degana des de 2012. Ha centrat la seva recerca en temes relacionats amb els mitjans de comunicació, la intertextualitat i els estudis interculturals. Com a professora ha fet docència en traducció especialitzada i concretament sobre la traducció per als mitjans de comunicació i la traducció de textos jurídics. També ha estat professora de traducció i creadora de materials per a programes de màster a distància impartits per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la New York University. Ha treballat de traductora professional per a diverses editorials i per a Televisió de Catalunya. Actualment és vocal de la Junta d’Òmnium de Sabadell i anteriorment ho havia estat de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i de l’European Association for Studies in Screen Translation. 

Fiona

Fiona Kelso
FionaMegan.Kelso@uab.cat

Professora associada de traducció (llengua anglesa). Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (UAB) i Llicenciada en Geografia (Universitat de Leeds, Anglaterra). La seva recerca es desenvolupa en els àmbits de la transferència cultural en la traducció del català a l’anglès, amb un èmfasi especial en els referents geogràfics. Actualment combina la docència (UAB) amb la recerca i la pràctica de la traducció. Membre activa del Mediterranean Editors and Translators, basada en Barcelona i també del Society of Authors (Londres).

Lucía Molina

Lucía Molina
Lucia.Molina@uab.cat
https://orcid.org/0000-0003-4180-6644

Professora titular de llengua àrab. Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Teoria de la Traducció (UAB) i Llicenciada en Filologia Àrab (Universitat de Barcelona). Imparteix la seva docència al Grau en Traducció i Interpretació (UAB), al Màster en Traducció, Interpretació i Estudis interculturals (UAB) i al Màster Erasmus plus MIM: Crossing the Mediterranean toward Investiment and Integration (UAB, Université de Montpellier III, Paul Valéry Università degli Studi di Venezia, Ca’Foscari). La seva recerca es desenvolupa en l’ àmbits de la transferència cultural en la traducció i de la didàctica de la llengua àrab. 

Tomoko Umemoto

Tomoko Umemoto
Tomoko.Umemoto@uab.cat

Professora associada de llengua japonesa del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctoranda en Traducció i Estudis Interculturals (UAB). Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (UAB). Llicenciada en Llengua i Literatura angleses, especialitzada en Cultura, de la Universitat de Doshisha Joshi, Japó. Imparteix la seva docència al Grau en Traducció i Interpretació i Grau en Estudis d’Àsia Oriental (UAB). La seva recerca es desenvolupa en l’àmbit de la transferència cultural a traducció, dels estudis de interculturals i de la didàctica del japonès.

Sian

Sian-HuangWu
wusianhuang@gmail.com

Professora adjunta del Departament d’ Espanyol de la Universitat de Llengües Wenzao. Doctora en Traducció i Estudis Interculturals (UAB) i Llicenciada en Filologia Hispànica (Universitat de Llengües Wenzao). Imparteix la seva docència al Grau en Filologia Hispànica i Traducció i Estudis Interculturals (Universitat de Llengües Wenzao).  La seva recerca es desenvolupa en l’ àmbito de la traducció audiovisual (xinès-castellà) i de la didàctica del castellà.

Gonzalo Iturregui Gallardo

Gonzalo Iturregui Gallardo
Gonzalo.Iturregui@uab.cat
https://orcid.org/0000-0003-3664-0045

Professor lector Serra Hunter d’anglès i traducció al Departament de Traducció i Interpretació de la UAB. Doctor en Traducció i Estudis Interculturals (UAB). Màster en Estudis de Traducció (Universitat de Leicester). Graduat en Estudis Anglesos i Francesos (UAB). Ha treballat com a lector de català a la Universitat de Leeds i com a professor associat als departaments d’anglès de la UAB i de la Universitat de Barcelona. Compagina la seva activitat docent i investigadora amb la seva tasca com a traductor i audiodescriptor, principalment en l’àmbit de les arts escèniques. Forma part del SIFT (Seminari d’Interseccionalitat, Feminismes i Traducció) i és membre de l’InCom-UAB (UAB). També col·labora amb ACPA (Associació Catalana per la Promoció de l’Accessibilitat). La seva recerca se centra principalment en el punt de trobada dels estudis de gènere.

Nazir Ahmed Can

Nazir Ahmed Can
Nazir.Ahmed.Can@uab.cat 
https://orcid.org/0000-0002-7509-9688

Professor Lector Serra Húnter de llengua portuguesa i traducció a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Nazir Can es també, en aquesta institució, vicedegà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. Doctor en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la UAB, va ser investigador postdoctoral a la Universitat de São Paulo, professor titular de Literatures Africanes a la Universitat Federal de Rio de Janeiro i professor convidat a la Universitat de Salamanca. Els seus interessos de recerca actuals se centren en les relacions entre traducció, geografia i institucionalització literària en contextos africans de llengua portuguesa.