El grup REICIT, Recerca en Estudis Interculturals i Traducció, se centra en la interrelació entre Cultura, Llengua i la Traducció. Des de l’assumpció de la càrrega cultural i ideològica inherent al llenguatge i situant-se en un entorn bicultural com és la Traducció, REICIT es planteja tres àmbits conceptuals com a objectius de recerca: 

  • Investigar el pes ideològic de les transaccions interculturals (literatura, cinema, etc.).
  • Aportar reflexions sobre la Cultura i les cultures (cànon i hegemonia cultural, fluxos migratoris, cultures minoritzades, etc.).
  • Identificar i analitzar els diversos factors que participen en un text traduït: modalidat de traducció, localització geogràfica i temporal, emissor, iniciador, receptor, influència de les traduccions prèvies, funció del text, etc.