Les investigadores que formem part del grup REICIT, Recerca en Estudis Interculturals i Traducció, vam decidir d’agrupar-nos en un grup de recerca perquè vam adonar-nos que en els nostres treballs tenien en comú que fèiem servir una metodologia interdisciplinària que anava més enllà de les eines de treball de la Traductologia i perquè els objectes d’estudi s’emmarcaven en l’àmbit dels estudis culturals i els estudis interculturals.

Per això, en la nostra recerca volem analitzar com s’utilitza i es transforma la cultura. Entenem les pròpies persones  que configuren les cultures són al mateix temps productores de valors socials. Volem destriar entre els elements que configuren  cultura popular i les subcultures amb relació i cultura dominant.

D’altra banda, compartim el punt de vista de Raimon Panikar en el sentit que “els estudis interculturals no signifiquen estudiar altres cultures, sinó deixar que altres cultures impregnin l’estudi mateix del problema el qual resulta transformat per aquest mateix fet.”

La metodologia per fem servir per estudiar aquests àmbits parteixen de propostes tan allunyades com poden ser els treballs sobre ideologia, la identitat o els paratextos.

Esperem que aquells que ens visiteu us agradi la nostra feina i us animeu a compartir la vostra amb vosaltres.