• Iron Monkey. Mico d’Acer, Woo-ping Yuen. (2015). Chinese-Catalan.
  • Carta de una mujer desconocida, Xu Jinglei (2004). Chinese-Spanish.
  • The Eye / Jian Gui, Pang Brothers (2004). Chinese-Catalan.
  • Together, Chen Kaige  (2003). Chinese-Spanish.
  • Balzac y la joven costurera china, Dai Sijie (2002). Chinese-Spanish.
  • Millenium Mambo, Hou Hsiao Hsien (2002). Chinese-Spanish.
  • Tigre y Dragón, Ang Lee (2000). Chinese-Spanish.